Tăng cường kiểm soát mặt hàng gạo, ngăn nguy cơ gian lận xuất xứ

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ mặt hàng gạo.

Số công văn Ngày Nội dung
128/2021/NĐ-CP Áp dụng
30/12/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
125/2021/NĐ-CP Áp dụng
28/12/2021
Nghị định số 125/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
121/2021/NĐ-CP Áp dụng
27/12/2021
Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
121/2021/TT-BTC Áp dụng
24/12/2021
Thông tư số 121/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh
117/2021/TT-BTC Áp dụng
22/12/2021
Thông tư số 117/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực h
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi