Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế về quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

(HQ Online)- Tổng cục Thuế cho biết, bất cứ cá nhân tập thể nào cũng sẽ bị xử phạt nếu như có vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước thay thế cho Thông tư số 01/2010/TT-BTC.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 106/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

(HQ Online)-  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

(HQ Online)- Bộ Tài chính quy định, hoạt động sản xuất để xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên không phải kê khai thuế cho hoạt động này.

(HQ Online)- Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với các hợp đồng ngắn hạn và hợp đồng học việc đang khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng. Trước vấn đề này, cơ quan Thuế đã có hướng dẫn cụ thể tới doanh nghiệp.

(HQ Online)- Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm (Thông tư 85). Thông tư này thay thế Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) công lập.

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo