Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Ngày 24/5, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 942/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC.

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

(HQ Online)- Để thực hiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được thống nhất, đơn giản, dễ hiểu, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa hướng dẫn quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

(HQ Online)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong lĩnh vực sử dụng hoá đơn, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó, các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh tăng.

(HQ Online)- Theo Tổng cục Thuế, cơ quan này vừa có văn bản gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thống nhất việc tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Một loạt các nghị định, chính sách của Chính phủ về tài nguyên, xử lý vi phạm tác quyền… sẽ có hiệu lực trong tháng 5-2017.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo