Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Trong giai đoạn cao điểm của tháng thực hiện kê khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), có nhiều băn khoăn về khoản hỗ trợ bệnh hiểm nghèo cho người lao động có được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN hay không.

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hóa đơn điện tử.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cách tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

(HQ Online)- Bộ Tài chính khẳng định việc thu thuế của taxi Grab, Uber hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật về thuế hiện hành và nhiều hãng taxi truyền thống hiện còn đang đóng thuế thấp hơn mức thuế khoán của hai hãng này.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

(HQ Online)- Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2017.

Nhiều chính sách mới quan trọng về kinh tế - xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2017...

(HQ Online)- Từ 15/2, hàng hóa khi nhập khẩu vào Turkmenistan theo cơ chế lưu thông tự do hoặc lưu kho tạm thời cần cung cấp thêm bản sao tờ khai hải quan tại nước xuất đi.

(HQ Online)- Nếu trong năm 2016 cá nhân chậm đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì vẫn sẽ được tính giảm trừ thuế Thu nhập cá nhân kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. 

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo