Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Nhờ những quy định tại Luật Quản lý thuế về nguyên tắc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro (QLRR) trong quản lý thuế mà thời gian qua, việc áp dụng QLRR đã  mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, để quản lý hiệu quả hơn nữa vẫn cần sửa đổi một số nội dung tại Luật Quản lý Thuế sửa đổi. 

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

(HQ Online)- Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công trên địa bàn Hà Nội.

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn Cục thuế địa phương và các ngân hàng thương mại việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhà đầu đối với dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 118/T2014/TT-BTC về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp (DN) còn vốn nhà nước có kết quả kinh doanh thua lỗ, sẽ thuộc đối tượng chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước…

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ô tô, xe máy, trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy tại Hà Nội, TP.HCM. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/3/2018 đến hết 31/12/2019.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các cục thuế và các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm.

(HQ Online)- Tại dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Tài nguyên và Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu (dự án Luật), Bộ Tài chính kiến nghị áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 10% đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo