Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các Cục Thuế địa phương triển khai thực hiện thông tư số 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 319/2016/TT-BTC quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

(HQ Online)- Chính phủ quyết định bỏ quy định về ưu đãi thuế đối với chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

(HQ Online)- Hiện nay, chính sách thu tiền thuê đất, miễn, giảm thuế đất nông nghiệp đã được quy định tại Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và cụ thể hơn là tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Do vậy, những quy định về chính sách thu tiền thuê đất và thuế sử dụng đất luôn rõ ràng và cụ thể.

(HQ Online)- Theo Thông tư số 293/201/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ mới được Bộ Tài chính ban hành, thêm 2 loại xe được xếp vào danh mục đối tượng không chịu phí.

(HQ Online)- Từ 1-1-2017, nhiều cơ chế, chính sách tài chính mới sẽ chính thức có hiệu lực như Luật Ngân sách Nhà nước 2015; Luật Phí, lệ phí; mức thu lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ,...

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 (Danh mục AHTN 2017) và kế hoạch triển khai Danh mục AHTN 2017.

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện, phương thức và nguyên tắc thực hiện giao dịch.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định 2660/QĐ-BTC gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23-6-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo