Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 101/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

(HQ Online)- Lần đầu tiên, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung 5 Luật về thuế gồm Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN và thuế Tài nguyên để trình Chính phủ.

(HQ Online)- Trước vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP.HCM liên quan đến thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, ngày 15/8, Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 73/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

Nhiều chính sách, quy định mới về kinh tế - xã hội sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 8/2017...

(HQ Online)- Những quy định mới về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

(HQ Online)- Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia đưa ra tại hội thảo “Hoàn thiện chính sách thuế, phí bảo vệ môi trường (BVMT)” do Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp cùng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) và Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức cuối tuần qua tại TP.HCM.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, trong đó có những quy định cụ thể về chế độ tài chính đấu giá quyền sử dụng đất.

(HQ Online)- Đó là hướng dẫn mới được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo