Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Lần đầu tiên, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung 5 Luật về thuế gồm Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN và thuế Tài nguyên để trình Chính phủ.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

(HQ Online)- Ngày 24/5, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 942/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC.

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

(HQ Online)- Để thực hiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được thống nhất, đơn giản, dễ hiểu, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa hướng dẫn quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

(HQ Online)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong lĩnh vực sử dụng hoá đơn, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó, các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh tăng.

(HQ Online)- Theo Tổng cục Thuế, cơ quan này vừa có văn bản gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thống nhất việc tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo