Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Một loạt các nghị định, chính sách của Chính phủ về tài nguyên, xử lý vi phạm tác quyền… sẽ có hiệu lực trong tháng 5-2017.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước (NSNN).

(HQ Online)- Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các DN có giao dịch liên kết.

(HQ Online)- Trong giai đoạn cao điểm của tháng thực hiện kê khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), có nhiều băn khoăn về khoản hỗ trợ bệnh hiểm nghèo cho người lao động có được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN hay không.

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hóa đơn điện tử.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cách tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

(HQ Online)- Bộ Tài chính khẳng định việc thu thuế của taxi Grab, Uber hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật về thuế hiện hành và nhiều hãng taxi truyền thống hiện còn đang đóng thuế thấp hơn mức thuế khoán của hai hãng này.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo