Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Nếu trong năm 2016 cá nhân chậm đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì vẫn sẽ được tính giảm trừ thuế Thu nhập cá nhân kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. 

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Bảo vệ môi trường (BVMT). Trong đó, khung thuế suất đối với túi ni lông và xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện hành.

(HQ Online)- UBND TP Hà Nội vừa ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017 với mức giá dao động từ 4.000 – 260.000 đồng/m3.

(HQ Online)- Tại Công văn số 6135/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Tổng cục Thuế cho biết những chính sách về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) sẽ giúp giảm bớt một phần khó khăn với người không may mắc bệnh hiểm nghèo.

(HQ Online)- Bộ Tài chính ban hành Thông tư 341/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 304/2016/TT-BTC quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy áp dụng từ 1-1-2017.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, trong đó quy định rõ 4 nguồn kinh phí để cải cách tiền lương năm 2017.

(HQ Online)-UBND TP.HCM vừa ban hành các quyết định bãi bỏ 15 văn bản có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí. 

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo