Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nhiều chính sách mới quan trọng về kinh tế - xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2017...

(HQ Online)- Từ 15/2, hàng hóa khi nhập khẩu vào Turkmenistan theo cơ chế lưu thông tự do hoặc lưu kho tạm thời cần cung cấp thêm bản sao tờ khai hải quan tại nước xuất đi.

(HQ Online)- Nếu trong năm 2016 cá nhân chậm đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì vẫn sẽ được tính giảm trừ thuế Thu nhập cá nhân kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. 

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư số 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

(HQ Online)- Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia . 

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các cửa khẩu.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Nhiều chính sách, quy định mới của Chính phủ và các bộ ngành sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2017...

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 335/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo