Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cách tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(HQ Online)- Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia . 

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các cửa khẩu.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Nhiều chính sách, quy định mới của Chính phủ và các bộ ngành sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2017...

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 335/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các Cục Thuế địa phương triển khai thực hiện thông tư số 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

(HQ Online)- Nghị định quy định về thẩm định, phê duyệt và quản lý bảo lãnh chính phủ; trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với khoản vay trong nước và nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Bảo vệ môi trường (BVMT). Trong đó, khung thuế suất đối với túi ni lông và xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện hành.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo