Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Dầu nhờn có nguồn gốc hóa thạch thuộc đối tượng chịu thuế Bảo vệ môi trường (BVMT), không phân biệt mục đích sử dụng, trừ trường hợp mặt hàng là nguyên liệu, vật tư NK để gia công sau đó XK ra nước ngoài.

(HQ Online)- Đó là nội dung hướng dẫn của Cục Hải quan TP.HCM về thủ tục nhập khẩu điện thoại động đối với thương nhân.
(HQ Online)- Trước kiến nghị của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam về mã số HS của các mặt hàng hương cà phê, Tổng cục Hải quan đã trả lời về mặt hàng này.

(HQ Online)- Tiếp tục nhận được kiến nghị của một số DN về việc có hay không cộng khoản chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên vào trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan vừa có thêm công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất việc tính các khoản phí này vào trị giá hải quan.

(HQ Online)-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Đồng Tháp, An Giang thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông theo quy định mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

(HQ Online)- Trường hợp hàng hóa phải giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo khai báo. Khi có kết quả giám định phải khai báo nộp bổ sung tiền thuế (nếu có) theo thông báo của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai và không bị tính chậm nộp trong thời gian chờ kết quả giám định.

(HQ Online)- Nhằm giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết miễn thuế, tại dự thảo sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá không nhằm mục đích thương mại; hàng hoá nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố về những vướng mắc trong việc thực hiện khai mã loại hình đối với linh kiện phụ tùng ô tô NK theo chương trình ưu đãi thuế. 

(HQ Online)-Trường hợp có thay đổi mã số HS mặt hàng tôn màu NK, khác mã số HS thể hiện trên Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan thì xử lý như thế nào? Đây là vấn đề Cục Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn 3352/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn các cục hải quan địa phương thực hiện thống nhất trong việc thực hiện văn bản pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đã được sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC.

(HQ Online)- Nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết miễn thuế, tại dự thảo sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính sẽ sửa thẩm quyền quyết định chủng loại và định lượng đối với hàng hóa miễn thuế theo Điều ước quốc tế để đảm bảo quản lý, thực hiện miễn thuế đúng đối tượng, đúng phạm vi xác nhận của Bộ chủ quản về chủng loại, định lượng hàng hóa NK theo điều ước quốc tế vào Khoản 1 Điều 29 Nghị định này.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo