Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Mặt hàng “Solar cell” là tế bào quang điện, cho phép cung cấp điện trực tiếp tới động cơ, thiết bị điện phân… thuộc nhóm 85.41, phân nhóm 8541.40, thuế suất thuế NK phân nhóm này là 0%.

(HQ Online)- Nhằm đảm bảo minh bạch trong quá trình cơ quan Hải quan thực hiện miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa XNK, đồng thời góp phần giảm chi phí cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế theo Quyết định 1919/QĐ-TCHQ.

(HQ Online)- Vi phạm về thời hạn được đưa hàng về bảo quản, DN không được đưa về bảo quản đối với các lô hàng tiếp theo trong thời gian chờ kiểm tra, xử lý, tuy nhiên, quy định này được áp dụng trên toàn quốc hay trong phạm vi chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai?

(HQ Online)- Trị giá hải quan mặt hàng quặng sắt XK là giá bán hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực XK, không bao gồm phí vận tải quốc tế, phí bảo hiểm quốc tế và chưa có thuế XK.

(HQ Online)- Cơ sở để doanh nghiệp làm việc với ngân hàng về thanh khoản bảo lãnh là tờ khai hải quan đã được thông quan và bảng kê, biên bản bản giao đã được công chức hải quan xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

(HQ Online)- Mặt hàng nhập khẩu là chất trám trét (ma tít gắn kính) gốc silicone, gốc acrylic dùng để gắn, bịt kính được phân loại vào mã số 3214.10.00 chịu thuế NK 5%.

(HQ Online)- Theo phản ánh của Cục Hải quan Hà Nội, Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang có sự khác nhau về cơ quan thực hiện lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra chuyên ngành. 

(HQ Online)- Mặt hàng phụ gia thực phẩm Acesulfame K (chất tạo ngọt tổng hợp dùng cho thực phẩm) được phân loại vào mã số 2934.99.90 (thuế suất thuế NK ưu đãi 5%).

(HQ Online)- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật hải quan là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan. Trong 6 tháng đầu năm 2018, với số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật cần phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực, thời gian để xây dựng các văn bản trên theo đúng nội dung đăng ký.

(HQ Online)- Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 5/6/2018, đây là hai văn bản pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng. Sau một tháng thực hiện, Tổng cục Hải quan đã ghi nhận và trả lời một số câu hỏi của hải quan địa phương.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hồ sơ hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC, theo đó một trong những nội dung trả lời liên quan đến việc nộp hồ sơ quá dung lượng cho phép.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo