Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)-Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ hải quan giấy đã gửi cho cơ quan Hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, người khai hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tàu bay, đồng thời thời điểm khai sửa đổi bổ sung cũng được quy định cụ thể.

(HQ Online)- Liên quan đến vấn đề quản lý nợ và quản lý thông tin người nộp thuế, cưỡng chế quyết định hành chính thuế trong quá trình triển khai Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn…, Hải quan các tỉnh thành phố đều cho rằng: Cần có cơ chế xóa nợ thuế phù hợp và có những sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hơn.

(HQ Online)- Năm 2017, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu xác định công tác hỗ trợ DN trong hoạt động XNK là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Thông qua đó, quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp tại địa bàn tiếp tục được nâng cao, đi vào chiều sâu, thực chất hơn, giúp DN giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa chính thức tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tờ khai điện tử cho các cơ quan liên quan theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg, thông qua Cổng Thông tin tờ khai hải quan tại địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn.

(HQ Online)- Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan câu hỏi về việc xin giấy phép kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa NK từ nước ngoài vào cửa hàng miễn thuế và kho của cửa hàng miễn thuế có nhất thiết nằm trong phạm vi sân bay hay không? Bạn đọc tham khảo các quy định tại Nghị định 167/2016/NĐ-CP và Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

(HQ Online)-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa trả lời câu hỏi của bạn đọc gửi đến Báo Hải quan về việc nộp C/O mẫu KV để hưởng ưu đãi thuế quan đối với lô hàng mái phao nhập từ Hàn Quốc.

(HQ Online)- Thời gian tới, các nội dung liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), kiểm tra chuyên ngành (KTCN) và tạo thuận lợi thương mại sẽ được tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều hình thức đa dạng khác.

(HQ Online)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 6403/VPCP-KTTH ngày 3/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới, đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam đề nghị UBND các tình biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc niêm yết công khai thu phí, lệ phí tại cửa khẩu.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo