Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Từ 1/7/2017, Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa NK phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập có hiệu lực. Để triển khai thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố một số nội dung vướng mắc. 

(HQ Online)-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn DN chuẩn bị các điều kiện để kết nối trực tuyến dữ liệu kho xăng dầu với cơ quan Hải quan, theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

(HQ Online)- Theo Cục Hải quan TP.HCM, mặc dù kim ngạch hàng nhập khẩu có thuế trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng khoảng 10%, nhưng nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ lực của TP.HCM đang giảm so với cùng kỳ năm 2016.

(HQ Online)- Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, nhiều DN đã phản ánh những vướng mắc liên quan đến quy định áp mã đối với các mặt hàng XNK. Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ thông tin để các DN nắm được các quy định về chính sách pháp luật liên quan đến hải quan, Tổng cục Hải quan đã trả lời cụ thể một số vướng mắc của DN.

(HQ Online)- Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan là Nghị định “xương sống” của Luật Hải quan, chính vì vậy, việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi cần được rà soát kỹ lưỡng đảm bảo tính minh bạch, khả thi, hiệu quả.

(HQ Online)- Trường hợp xác định các mặt hàng Buonavit Baby có thành phần Acid folic, vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin B5, B1, B2, B6, B12, PP… phân loại vào phân nhóm 2202.90 " - Loại khác", mã số 2202.90.30, thuế suất thuế NK 30%.

(HQ Online)-  Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành còn rất cao (khoảng 30%), trong khi tỷ lệ không đạt yêu cầu rất thấp, chỉ dưới 1%. Nghị quyết 19/NQ-CP đã yêu cầu “giảm tỉ lệ các lô hàng NK phải kiểm tra chuyên ngành giai đoạn thông quan từ 30%- 35% xuống còn 15% vào năm 2016”. Tuy nhiên, mục tiêu này đến nay chưa đạt được.

(HQ Online)- Cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, thông qua việc triển khai Cơ chế một cửa.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo