Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Tính từ đầu năm 2017 đến hết tháng 11/2017, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM đã tăng thu được 441,675 tỷ đồng tiền thuế qua công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ).

(HQ Online)- Theo Cục Hải quan Hải Phòng, việc phân luồng Đỏ (phải kiểm tra thực tế hàng hóa) của Công ty TNHH XNK Đức Thắng được Hệ thống thông quan tự động của Tổng cục Hải quan phân luồng theo tiêu chí về quản lý rủi ro.

(HQ Online)- Hàng hóa XNK được miễn thuế XNK theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế.

(HQ Online)-Năm 2017, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế triển khai cuộc đo thời gian giải phóng hàng theo đúng  chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Kết quả cho thấy, thời gian trung bình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa; thời gian thông quan/giải phóng hàng đối với hàng hóa đưa về bảo quản đều giảm đáng kể.

(HQ Online)- Cơ quan Hải quan đang phải “ôm” một khoản nợ đọng từ năm này qua năm khác, dù đã cố gắng áp dụng đủ mọi biện pháp.

(HQ Online)- Theo Bộ NN&PTNT, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 1/12, Bộ NN&PTNT đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia với tổng số 158.857 hồ sơ.

(HQ Online)- Đối với việc thực hiện Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển (gọi tắt là VASSCM), dù mới triển khai nhưng qua những ý kiến được phóng viên Báo Hải quan ghi nhận có thể thấy toát lên được niềm tin và sự kỳ vọng của cộng đồng DN đối với hướng đi mới này của cơ quan Hải quan.

(HQ Online)- Việc triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển (gọi tắt là VASSCM) không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của ngành Hải quan, mà còn là điểm sáng trong công tác cải cách hành chính của ngành Tài chính trong năm 2017. Kết quả triển khai tại khu vực cảng Hải Phòng bước đầu khẳng định được hiệu quả thiết thực trong đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Báo Hải quan ghi nhận thực tế triển khai Hệ thống tại Hải quan Hải Phòng.

 

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo