Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)-Năm 2017, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 42 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan, nâng tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 là 168/178 thủ tục hành chính.

(HQ Online)- Cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, thông qua việc triển khai Cơ chế một cửa.

(HQ Online)- Nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và chi phí cho người khai hải quan; đồng thời nâng cao hiệu quả trong quản lý, giám sát hàng hóa, Tổng cục Hải quan đang chuẩn bị triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không thông qua việc áp dụng hệ thống CNTT tập trung.

(HQ Online)- Mã hóa các chứng từ kiểm tra chuyên ngành (KTCN) và quản lý chuyên ngành là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện tốt yêu cầu quản lý nhà nước đối với hàng hóa XNK thuộc diện quản lý chuyên ngành và KTCN, đồng thời để đồng bộ việc trao đổi thông tin giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia và Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS.

(HQ Online)- Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, XNK của DN, người khai hải quan, Tổng cục Hải quan đã và đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch.

(HQ Online)- Việc xây dựng Cổng thông tin thương mại Việt Nam (VTIP) không chỉ đáp ứng các cam kết của Việt Nam tại Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) mà còn là công cụ hữu hiệu giúp tạo thuận lợi hơn nữa cho các bên có liên quan đến hoạt động XNK và quá cảnh với Việt Nam.

(HQ Online)- Tính đến cuối tháng 3/2017, Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị dẫn đầu toàn Ngành về hồ sơ thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại địa chỉ  http://pus.customs.gov.vn.
(HQ Online)- Tổng cục Hải quan đang tích cực xây dựng kế hoạch tích hợp các hệ thống CNTT vào một hệ thống thống nhất để phục vụ công tác quản lý hải quan.

(HQ Online)- Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được ngành Hải quan đặt ra để thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa chính thức tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tờ khai điện tử cho các cơ quan liên quan theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg, thông qua Cổng Thông tin tờ khai hải quan tại địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn.

(HQ Online)- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định số 762/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2017.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo