Skip Ribbon Commands
Skip to main content
CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
(HQ Online)- Mục tiêu phấn đấu được đặt ra là quý I/2018, các bộ, ngành kết nối 25 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) nhưng đến nay chưa có thủ tục mới nào được kết nối. Chi tiết
(HQ Online)- Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại, đến cuối tháng 4 có 11 bộ, ngành tham gia kết nối NSW với 47 thủ tục hành chính (chưa tính thủ tục trong lĩnh vực Hải quan thuộc Bộ Tài chính).
Chi tiết
(HQ Online)- Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong những đơn vị có kết quả khiếm tốn nhất trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Chi tiết

(HQ Online)- Theo thống kê từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ khi chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (ngày 21/7/2016) đến nay, Bộ đội Biên phòng đã triển khai 3 thủ tục qua Cơ chế một cửa quốc gia với 84.686 hồ sơ và 448 DN thực hiện.

Chi tiết

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu) thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển, để đảm bảo việc kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp cảng theo phương thức điện tử.

Chi tiết
(HQ Online)-Theo kế hoạch, ngày 8-12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Trưởng ban chỉ đạo Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban), sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban. Báo Hải quan phỏng vấn ông Phạm Duyên Phương- Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực của Ủy ban) về những mục tiêu quan trọng trong thực hiện ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại. Chi tiết
(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4- mức độ cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Chi tiết

(HQ Online)- Từ ngày 1-12-2016, nhiều chức năng mới trên Hệ thống E-Customs để hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS sẽ được Tổng cục Hải quan triển khai. Các chức năng mới giúp nâng cao tính tự động trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp.

Chi tiết
​​​