Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TƯ VẤN PHÁP LUẬT HẢI QUAN

(HQ Online)- Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan câu hỏi về việc thủ tục hải quan và thuế, lệ phí đối với xe ô tô NK đã qua sử dụng theo dạng quà biếu, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu đã trả lời về vấn đề này.

Chi tiết

(HQ Online)- Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan câu hỏi về việc xác nhận của cơ quan Hải quan cho đưa hàng về bảo quản, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đã trả lời về vấn đề này.

Chi tiết

(HQ Online)- Báo Hải quan nhận được câu hỏi của Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Hàn về việc mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đã trả lời. 

Chi tiết

(HQ Online)-Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) vừa trả lời vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc hàng hóa nhập kinh doanh sản xuất có phải làm báo cáo quyết toán hay không.

Chi tiết
​​​