Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THÔNG BÁO HÀNG TỒN ĐỌNG

(HQ Online)- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu bãi tại cảng Tân Cảng-Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 24/1/2017 là 169 containes.

Chi tiết

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, các nhân có liên quan đến hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Hoàng Diệu, Cảng cá (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, chi tiết như danh sách đính kèm.

Chi tiết

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, các nhân có liên quan đến 39 container tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Tân Vũ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, chi tiết như danh sách đính kèm.

Chi tiết

(HQ Online)- Cục Hải quan TP Hải Phòng đang tiến hành xác minh, kiểm tra, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (có bảng kê danh sách container kèm theo).

Chi tiết

(HQ Online)- Căn cứ thông báo số 248/TB-HQKV2 ngày 16-01-2017 về việc tìm chủ hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128  và cảng PTSC Đình Vũ (Thành phố Hải Phòng) thuộc địa bản quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II.

Chi tiết

(HQ Online)- Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 85container LABOR PROTECTIVE CLOTHING hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Đình Vũ Hải phòng, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, lô hàng do các  hãng tàu  tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải, (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Chi tiết

(HQ Online)- Thực hiện quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Hiện nay, tại Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng có 13 lô hàng tồn đọng quá thời hạn quy định.

Chi tiết

(HQ Online)- Cục Hải quan TP Hải Phòng đang tiến hành xác minh, kiểm tra, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 (có bảng kê danh sách container kèm theo).

Chi tiết
​​​