Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HẢI QUAN TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ

(HQ Online)- Để giúp bạn đọc nắm được trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế, Báo Hải quan xin giới thiệu trình tự thủ tục hải quan đối với hành lý ký gửi của người nhập cảnh tại sân bay quốc tế.

Chi tiết

(HQ Online)- Để giúp bạn đọc nắm được trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế, Báo Hải quan xin giới thiệu thủ tục hải quan đối với hành lý xách tay của người nhập cảnh tại sân bay quốc tế.

Chi tiết

(HQ Online)- Để giúp bạn đọc nắm được trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế, Báo Hải quan xin giới thiệu thủ tục hải quan đối với hành lý ký gửi của người xuất cảnh tại sân bay quốc tế.

Chi tiết

(HQ Online)- Để giúp bạn đọc nắm được trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế, Báo Hải quan xin giới thiệu mô hình thủ tục hành lý xuất cảnh, nhập cảnh; các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Chi tiết

(HQ Online)- Để giúp bạn đọc nắm được trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế, Báo Hải quan xin giới thiệu mô hình thủ tục hành lý xuất cảnh, nhập cảnh; các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Chi tiết
​​​