Skip Ribbon Commands
Skip to main content
KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

(HQ Online)- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về an toàn thực phẩm với nhiều quy định cải cách trong quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng NK, tuy vậy trong quá trình triển khai thực tế cơ quan Hải quan vẫn phát sinh vương mắc cần sớm có hướng dẫn. 

Chi tiết

(HQ Online)- Đó là một trong những nội dung giải đáp của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sau khi lắng nghe Cục Hải quan Hải Phòng phản ánh vướng mắc liên quan đến triển khai Nghị định số 15 về hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Chi tiết

(HQ Online)- Tại báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ năm 2017 đến nay, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ:

Chi tiết

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá.

Chi tiết

(HQ Online)-Dù yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phải cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, tuy nhiên theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, các bộ chưa quyết liệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo.

Chi tiết

(HQ Online)- Theo nội dung Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành có hiệu lưc từ ngày 2/2/2018, việc quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) sẽ có nhiều thay đổi, tạo thuận lợi cho DN.

Chi tiết

(HQ Online)- Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm vừa được Chính phủ ban hành ngày 2/2/2018. Những quy định liên quan đến kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm XK, NK được cho là đã tháo gỡ rất nhiều vướng mắc của DN XNK lĩnh vực này. Tuy vậy, đối với cơ quan Hải quan, vẫn còn những điểm gây khó trong thực hiện.

Chi tiết

(HQ Online)- Nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa lĩnh vực xây dựng, mới đây Tổng cục Hải quan đã có kiến nghị đối với Bộ Xây dựng liên quan đến việc nộp giấy đăng ký chứng nhận hợp quy.

Chi tiết
​​​