Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NGHỊ ĐỊNH 59 VÀ THÔNG TƯ 39

(HQ Online)-Từ 9 đến 11 giờ ngày 13/6, Báo Hải quan tổ chức buổi giải đáp trực tuyến trên Báo Hải quan điện tử (tại địa chỉ www.baohaiquan.vn) với bạn đọc về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Chi tiết

(HQ Online)- Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK có hiệu lực thi hành từ 5/6/2018.

Chi tiết

(HQ Online)- Nhiều quy định liên quan đến thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; cũng như thời hạn nộp thuế và bảo lãnh thuế; việc thu, nộp phí, lệ phí hải quan đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Chi tiết

(HQ Online)- Nghị định 59/2018/NĐ-CP; Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK và Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2018.

Chi tiết

(HQ Online)- Khá nhiều điểm mới liên quan đến trị giá hải quan có trong  Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra; cũng như thống nhất cách xử lý giữa khâu trong và sau thông quan, tạo công bằng cho người khai hải quan.

Chi tiết

(HQ Online)- Nhiều điểm mới liên quan đến xác định trước mã số hàng hóa, cũng như việc khai thay đổi mục đích sử dụng đã được sửa đổi, bổ sung trong Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC nhằm minh bạch, cụ thể hóa.

Chi tiết

(HQ Online)- Liên quan đến quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC có nhiều quy định nhằm đổi mới cách quản lý, áp dụng phương thức quản lý hiện đại; xử lý những vấn đề vướng mắc trong thực tế.

Chi tiết

(HQ Online)- Các trường hợp được hủy tờ khai hải quan; điều kiện đưa hàng hóa về bảo quản được quy định cụ thể tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, đồng thời việc điện tử hóa thủ tục tại hai khâu này là điểm mới có trong Thông tư.

Chi tiết
​​​