Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tags

vụ lợi

Cán bộ, công chức không gương mẫu, khi động cơ vụ lợi là mục đích của người lãnh đạo thì chuyện quà cáp, biếu xén vẫn còn tồn tại dai dẳng.
(HQ Online)- Tính đến hết quý 1-2014, dư nợ tín dụng tại nhiều ngân hàng vẫn ở mức âm, trong khi huy động vốn tăng trưởng cao khiến chi phí vốn tăng. Điều này đã tác động khiến thu nhập từ hoạt động cho vay của nhiều ngân hàng giảm sút mạnh.