Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tags

hải quan điện tử

(HQ Online)- Báo Hải quan số 114 (2512) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online) - Báo Hải quan số 104 (2502) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online) - Báo Hải quan số 98 (2496) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online) - Báo Hải quan số 95 (2493) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online) - Báo Hải quan số 92 (2490) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online)- Theo Cục Hải quan Đồng Nai, công tác bảo mật, quản lý, sử dụng chữ ký số của một số doanh nghiệp trong khai báo làm thủ tục hải quan chưa được quản lý chặt chẽ.
(HQ Online)- Báo Hải quan số 72 (2470) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online) - Báo Hải quan số 68 (2466) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online) - Báo Hải quan số 62 (2460) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online) - Báo Hải quan số 50 (2448) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online)- Báo Hải quan số 48 (2446) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online) - Báo Hải quan số 44 (2442) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online) - Báo Hải quan số 41+42 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa chính thức tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tờ khai điện tử cho các cơ quan liên quan theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg, thông qua Cổng Thông tin tờ khai hải quan tại địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn.
(HQ Online) - Báo Hải quan số 32 (2430) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online)-Báo Hải quan số 29 (2427) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online)- Đển khai báo hải quan điện tử qua Hệ thống VNACCS/VCIS, cộng đồng doanh nghiệp có ba hình thức lựa chọn phần mềm khai báo.
(HQ Online)- Báo Hải quan số 156 (2398) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
(HQ Online)- Nhìn từ kết quả Báo cáo thường niên về chỉ số thuận lợi kinh doanh 2017 do Ngân hàng thế giới (WB) công bố vừa qua có thể thấy, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới của Việt Nam đã rút ngắn đáng kể, đứng trong top 4 khu vực Đông Nam Á.
(HQ Online)- Báo Hải quan số 135 (2377) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Trang 1/3