Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ngày ban hành:19/04/2017
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:19/04/2017
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Chỉ thị
Số hiệu:14/CT-TTg (2017)
Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực