Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Theo thông tin từ Cục Thuế TP.HCM, thực hiện các chuyên đề về quản lý kinh doanh xăng dầu, kiểm soát hoạt động chuyển giá, quản lý kinh doanh thương mại điện tử, công tác quản lý kinh doanh lĩnh vực dịch vụ cao cấp, ăn uống… bước đầu Cục Thuế thành phố đã truy thu và phạt hàng chục tỷ đồng.  

(HQ Online)-Theo thông tin từ Cục Thuế TP.HCM, hiện nay, số lượng doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử đạt 87,90% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

(HQ Online)- Mặc dù số thu thuế Giá trị gia tăng trong 9 tháng năm 2017 trên địa bàn TP.HCM tăng hơn 7% so với cùng kỳ, nhưng theo Cục Thuế TP.HCM, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

(HQ Online)- Triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, ngành Thuế tập trung ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

(HQ Online)- Trong 9 tháng năm 2017, qua công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Cục Thuế TP.HCM đã truy thu, xử phạt và giảm khấu trừ, giảm lỗ trên 14.000 tỷ đồng.

(HQ Online)-  Cục Thuế TP. Hà Nội mới phát đi thông báo để cảnh báo người nộp thuế về một hiện tượng lừa đảo mới xuất hiện.

(HQ Online)- Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, 9 tháng năm 2017, toàn ngành Thuế đã thực hiện 59.140 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 65,31% kế hoạch năm, bằng 121,3% so với cùng kỳ năm 2016. Qua thanh tra, kiểm tra, tổng số thuế tăng thu là 12.079 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào NSNN là 8.522 tỷ đồng.

(HQ Online)- 9 tháng qua, cơ quan Thuế các cấp ban hành 12.209 quyết định hoàn với số tiền được hoàn là 64.377,3 tỷ đồng.

(HQ Online)- 9 tháng qua, tổng thu của ngành Thuế ước đạt 687.768 tỷ đồng, bằng 71% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016.

(HQ Online)- Cục Thuế TP. Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử 2 bước nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế đúng hạn, chính xác theo quy định của pháp luật, đồng thời giảm thiểu sai sót liên quan đến việc kê khai nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

(HQ Online)- Thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, hiệu lực dựa trên phương pháp quản lý rủi ro, mở rộng thực hiện thuế điện tử, đơn giản hoá thủ tục hành chính, đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện, quy trình quản lý thuế có tính tự động, liên kết và tích hợp cao theo chuẩn mực quốc tế.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo