Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quảng cáo

(HQ Online)- Năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ. Năm 2014, Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. 2 Nghị định này đã thay đổi phương thức quản lý hóa đơn, góp phần quản lý rủi ro và phù hợp với thông lệ quốc tế. Song, do thực tế có nhiều thay đổi, việc sửa đổi, bổ sung là tất yếu.

(HQ Online)- Theo thống kê mới nhất, tổng thu ngân sách tháng 7/2017 của ngành Thuế ước đạt ước đạt 82.800 tỷ đồng, đạt 8,5% so với dự toán, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2016. 

(HQ Online)- Trong 6 năm thực hiện Luật Thanh tra (từ tháng 7/2011 đến hết tháng 6/2017), ngành Thuế đã triển khai 49.200 cuộc thanh tra. Tổng số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra hành chính là 245,34 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 259,31 tỷ đồng; tổng số tiền đã thu là 251 tỷ đồng.

(HQ Online)- Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt tháng 8 năm 2017 danh sách 132 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ  82.231 triệu đồng. 

(HQ Online)- Kho bạc Nhà nước đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị triển khai công tác tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam, từ khâu hoàn thiện văn bản pháp lý đến đào tạo đội ngũ cán bộ.

(HQ Online)- Theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của Cục ước đạt 107.785 tỷ đồng (đạt 57,5% dự toán được giao, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, một số khoản thu luôn duy trì được sự tăng trưởng bền vững, như khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 25,1%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 21,2%; thuế Thu nhập cá nhân tăng 26,1%…

(HQ Online)- Tháng 7/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 15.170 tỷ đồng trái phiếu (tất cả đều do Kho bạc Nhà nước phát hành), giảm 32% so với tháng 6/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 92,5%. 

(HQ Online)- Sáng nay, 28/7, Tổng cục Thuế chính thức công bố chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” với khẩu hiệu "Tự tin khởi nghiệp, chúng tôi đồng hành cùng bạn".

(HQ Online)- Nửa đầu năm 2017, 63 Cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 22.076 tỷ đồng, đạt 46,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.

(HQ Online)-Trong tháng 7/2017, các đơn vị thuộc Cục Thuế TP.HCM thanh tra, kiểm tra 2.444 hồ sơ và phát hiện 2.329 hồ sơ vi  phạm, truy thu và phạt hơn 375,3 tỉ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 42,6 tỉ đồng; giảm lỗ gần 1.377 tỉ đồng. 

(HQ Online)- Nửa đầu năm 2017, trên địa bàn TP. Hà Nội có hơn 152.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, tuy nhiên số hộ kinh doanh đã chuyển lên DN hiện tại mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo