Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
13592/TCHQ-TXNK
22/04/2015
Áp dụng
22/04/2015
Hoàn thuế hàng NK tái xuất vào khu phi thuế quan
237/2015/NĐ-CP
22/04/2015
Áp dụng
15/06/2015
Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
316/2015/TT-BLĐTBXH
22/04/2015
Áp dụng
06/06/2015
Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
45260/BTC-TCHQ
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Thông quan 02 xe ô tô lễ tân
55245/BTC-TCHQ
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Xử lý thuế đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn
63577/TCHQ-GSQL
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D
73576/TCHQ-GSQL
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D
83574/TCHQ-TXNK
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Xử lý nợ thuế
93551/TCHQ-GSQL
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Nhập khẩu gỗ qua CKP 751 tỉnh Đắc Nông
103550/TCHQ-GSQL
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết
113549/TCHQ-KTSTQ
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Báo cáo kết quả xử lý tiền chậm nộp thuế và VPHC
123546/TCHQ-GSQL
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ữu đãi
133545/TCHQ-GSQL
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D
143544/TCHQ-GSQL
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
153543/TCHQ-GSQL
21/04/2015
Áp dụng
21/04/2015
Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D
163517/TCHQ-TXNK
20/04/2015
Áp dụng
20/04/2015
Tham gia ý kiến
173513/TCHQ-TXNK
20/04/2015
Áp dụng
20/04/2015
Phân loại mặt hàng Amoni clorua
18 3512/TCHQ-TXNK
20/04/2015
Áp dụng
20/04/2015
Giải tỏa cưỡng chế thuế
193511/TCHQ-TXNK
20/04/2015
Áp dụng
20/04/2015
Xử lý xét miễn thuế hàng hóa NK phục vụ QP
201115/QĐ-TCHQ
20/04/2015
Áp dụng
20/04/2015
Công nhận doanh nghiệp ưu tiên