Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
191/2016/TT-BTC
24/06/2016
Áp dụng
10/08/2016
Thông tư 91/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
22791/TCT-CS
22/06/2016
Áp dụng
22/06/2016
Công văn 2791/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền thuê đất
32794/TCT-DNL
22/06/2016
Áp dụng
22/06/2016
Công văn 2794/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng cổ phiếu chi từ lợi nhuận sau thuế
45741/TCHQ-TXNK
21/06/2016
Áp dụng
21/06/2016
Công văn 5741/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp
52493/QĐ-BCT
20/06/2016
Áp dụng
20/06/2016
Quyết định 2493/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục dự án tham gia Chương trình "Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao" bắt đầu thực hiện từ năm 2017
68313/BTC-CST
20/06/2016
Áp dụng
20/06/2016
Công văn 8313/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
784/2016/TT-BTC
17/06/2016
Áp dụng
01/08/2016
Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
809/2016/TT-NHNN
17/06/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 09/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã
908/2016/TT-NHNN
16/06/2016
Áp dụng
01/08/2016
Thông tư 08/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
105609/TCHQ-TXNK
16/06/2016
Áp dụng
16/06/2016
Công văn 5609/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
1155/2016/NĐ-CP
15/06/2016
Áp dụng
01/08/2016
Nghị định 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
1209/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
15/06/2016
Áp dụng
01/08/2016
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
132412/QĐ-BCT
15/06/2016
Áp dụng
15/06/2016
Quyết định 2412/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet
148171/BTC-CST
15/06/2016
Áp dụng
15/06/2016
Công văn 8171/BTC-CST của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán giữa các doanh nghiệp trong cùng Khu phi thuế quan
1554/2016/NĐ-CP
14/06/2016
Áp dụng
01/08/2016
Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
1606/2016/TT-BCT
14/06/2016
Áp dụng
29/07/2016
Thông tư 06/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
171340/QĐ-BTC
14/06/2016
Áp dụng
14/06/2016
Quyết định 1340/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 316/QĐ-BTC ngày 13/02/2015
188080/BTC-CST
14/06/2016
Áp dụng
14/06/2016
Công văn 8080/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu Naphtha làm nguyên liệu chế biến cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
192622/TCT-TNCN
14/06/2016
Áp dụng
14/06/2016
Công văn 2622/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về tỷ giá quy đổi thu nhập bằng ngoại tệ
202621/TCT-TNCN
14/06/2016
Áp dụng
14/06/2016
Công văn 2621/TCT-TNCN của Tổng cục thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân