Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
128/2017/TT-BCT
08/12/2017
Áp dụng
01/01/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
21882/CĐ-TTg
08/12/2017
Áp dụng
08/12/2017
Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán mậu tuất và lễ hội xuân 2018
31978/QĐ-TTg
08/12/2017
Áp dụng
08/12/2017
Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn (trực thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam)
41979/QĐ-TTg
08/12/2017
Áp dụng
08/12/2017
Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty dầu việt nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
5141/2017/NĐ-CP
07/12/2017
Áp dụng
25/01/2018
Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
627/2017/TT-BCT
06/12/2017
Áp dụng
06/12/2017
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
744/CT-TTg
06/12/2017
Áp dụng
06/12/2017
Chỉ thị về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
806/2017/TT-BKHĐT
05/12/2017
Áp dụng
05/12/2017
Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
91219/QĐ-BCĐ389
05/12/2017
Áp dụng
05/12/2017
Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
104073/QĐ-TCHQ
01/12/2017
Áp dụng
16/12/2017
Quyết định về việc ban hành quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng
1125/2017/TT-BCT
29/11/2017
Áp dụng
01/01/2018
Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn Ngạch thuế quan năm 2018
12126/NQ-CP
29/11/2017
Áp dụng
29/11/2017
Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
131916/QĐ-TTg
29/11/2017
Áp dụng
29/11/2017
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
14126/2017/TT-BTC
27/11/2017
Áp dụng
15/01/2018
Thông tư về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
1546/2017/QĐ-TTg
24/11/2017
Áp dụng
10/01/2018
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
1635/2017/TT-BTTTT
23/11/2017
Áp dụng
08/01/2018
Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
171865/QĐ-TTg
23/11/2017
Áp dụng
23/11/2017
Quyết định về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
182413/QĐ-BTC
23/11/2017
Áp dụng
23/11/2017
Quyết định ban hành Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa Cơ quan Hải quan và Cơ quan Thuế
193967/QĐ-TCHQ
17/11/2017
Áp dụng
17/11/2017
Quyết định về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
203960/QĐ-TCHQ
16/11/2017
Áp dụng
16/11/2017
Quyết định về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên