Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
121/2016/TT-BCT
20/09/2016
Áp dụng
05/10/2016
Thông tư 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu
228/2016/CT-TTg
17/09/2016
Áp dụng
17/09/2016
Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật
33036/QĐ-TCHQ
15/09/2016
Áp dụng
15/09/2016
Quyết định 3036/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo từ cấp Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
4137/2016/TT-BTC
15/09/2016
Áp dụng
22/09/2016
Thông tư 137/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
538/2016/QĐ-TTg
14/09/2016
Áp dụng
01/11/2016
Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
619/2016/TT-BCT
14/09/2016
Áp dụng
01/11/2016
Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
71972/QĐ-BTC
14/09/2016
Áp dụng
14/09/2016
Quyết định 1972/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp theo Quyết định 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ
83019/QĐ-TCHQ
14/09/2016
Áp dụng
14/09/2016
Quyết định 3019/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
93690/QĐ-BCT
12/09/2016
Áp dụng
12/09/2016
Quyết định 3690/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
1026/2016/TT-NHNN
12/09/2016
Áp dụng
24/10/2016
Thông tư 26/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia
11136/2016/TT-BTC
12/09/2016
Áp dụng
19/09/2016
Thông tư 136/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 146/2015/TT-BTC ngày 15/09/2015 và Thông tư 84/2015/TT-BTC ngày 02/06/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
12135/2016/NĐ-CP
09/09/2016
Áp dụng
15/11/2016
Nghị định 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
13135/2016/TT-BTC
08/09/2016
Áp dụng
15/09/2016
Thông tư 135/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015, Thông tư 93/2015/TT-BTC ngày 19/06/2015, Thông tư 95/2015/TT-BTC ngày 19/06/2015, Thông tư 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
14134/2016/TT-BTC
08/09/2016
Áp dụng
01/11/2016
Thông tư 134/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam
151919/QĐ-BTC
06/09/2016
Áp dụng
06/09/2016
Quyết định 1919/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1625/2016/TT-BXD
06/09/2016
Áp dụng
25/10/2016
Thông tư 25/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
17122/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
1836/2016/QĐ-TTg
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
19126/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 126/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018
20129/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 129/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018