Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
13967/QĐ-TCHQ
17/11/2017
Áp dụng
17/11/2017
Quyết định về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
23960/QĐ-TCHQ
16/11/2017
Áp dụng
16/11/2017
Quyết định về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
3120/2017/NĐ-CP
06/11/2017
Áp dụng
01/01/2018
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
4121/2017/NĐ-CP
06/11/2017
Áp dụng
01/01/2018
Nghị định quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
57246/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải Quan
67242/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải Quan
77241/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước Mã số.
87240/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước Mã số.
97239/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước Mã số.
107238/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước Mã số.
117237/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
12642/QĐ-UBDT
02/11/2017
Áp dụng
02/11/2017
Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
13119/2017/NĐ-CP
01/11/2017
Áp dụng
15/12/2017
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
143724/QĐ-TCHQ
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
15119/2017/NĐ-CP (2017)
01/11/2017
Áp dụng
15/12/2017
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
16511/TB-VPCP
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”
171685/QĐ-TTg
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Quyết định về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương
187082/TB-TCHQ
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
197081/TB-TCHQ
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
207080/TB-TCHQ
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số