Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
14818/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
2 4817/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
34816/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
44815/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
54814/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
64813/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
74812/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
8 4811/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
94810/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
10 4809/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
114808/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
124807/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
134806/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
144805/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
154804/TB-TCHQ
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
164778/TCHQ-QLRR
28/05/2015
Áp dụng
28/05/2015
Xử lý vướng mắc trong thực hiện TT 38/2015/TT-BTC
176995/BTC-TCHQ
27/05/2015
Áp dụng
27/05/2015
Sửa đổi, bổ sung dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giai đoạn 2 Cơ chế một cửa quốc gia
184795/TCHQ-TXNK
27/05/2015
Áp dụng
27/05/2015
Phân loại và xử lý thuế đối với "Nước hồng sâm"
194794/TB-TCHQ
27/05/2015
Áp dụng
27/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
20 4793/TB-TCHQ
27/05/2015
Áp dụng
27/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK