Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1121/2016/NĐ-CP
24/08/2016
Áp dụng
10/10/2016
Nghị định 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
2120/2016/NĐ-CP
23/08/2016
Áp dụng
01/01/2017
Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
3119/2016/NĐ-CP
23/08/2016
Áp dụng
10/10/2016
Nghị định 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
433/2016/QĐ-TTg
19/08/2016
Áp dụng
15/10/2016
Quyết định 33/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
516/2016/TT-BCT
19/08/2016
Áp dụng
05/10/2016
Thông tư 16/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016
61619/QĐ-TTg
16/08/2016
Áp dụng
16/08/2016
Quyết định 1619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
71601/QĐ-TTg
16/08/2016
Áp dụng
16/08/2016
Quyết định 1601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 (đợt 2) của Bộ Tài chính
82560/QĐ-TCHQ
16/08/2016
Áp dụng
16/08/2016
Quyết định 2560/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
9131/2016/TT-BTC
15/08/2016
Áp dụng
01/10/2016
Thông tư 131/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+150) quốc lộ 1
102550/QĐ-TCHQ
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Quyết định 2550/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dung thiết bị chuyên dùng máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy scan trong ngành Hải quan
112555/QĐ-TCHQ
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Quyết định 2555/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Thuế xuất nhập khẩu
122556/QĐ-TCHQ
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Quyết định 2556/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan trực thuộc Cục Kiểm định hải quan
132557/QĐ-TCHQ
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Quyết định 2557/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích trực thuộc Cục Kiểm định hải quan
142558/QĐ-TCHQ
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Quyết định 2558/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan
157849/TCHQ-TXNK
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Công văn 7849/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp
163652/TCT-TNCN
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Công văn 3652/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế
17129/2016/TT-BTC
12/08/2016
Áp dụng
20/08/2016
Thông tư 129/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 136/2015/TT-BTC ngày 31/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh
183590/TCT-CS
11/08/2016
Áp dụng
11/08/2016
Công văn 3590/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền thuê đất
1915/2016/TT-BCT
10/08/2016
Áp dụng
25/09/2016
Thông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
20126/2016/TT-BTC
09/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 126/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam