Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
15107/QĐ-BCT
29/12/2016
Áp dụng
01/01/2017
Ban hành khung giá phát điện năm 2017
258/2016/QĐ-TTg
28/12/2016
Áp dụng
15/02/2017
Về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020
32431/QĐ-TTg
13/12/2016
Áp dụng
13/12/2016
Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngân hàng nhà nước Việt Nam
4 2434/QĐ-TTg
13/12/2016
Áp dụng
13/12/2016
Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống Báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
52419/QĐ-TTg
13/12/2016
Áp dụng
13/12/2016
Quyết định phê duyệt đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào Tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm Tôm có tạp chất
630/2016/TT-BCT
13/12/2016
Áp dụng
03/02/2017
Thông tư Quy định về giám định Tư pháp trong lĩnh vực Công thương
74291/QĐ-TCHQ
12/12/2016
Áp dụng
12/12/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.
84292/QĐ-TCHQ
12/12/2016
Áp dụng
12/12/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố
94293/QĐ-TCHQ
12/12/2016
Áp dụng
12/12/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.
104294/QĐ-TCHQ
12/12/2016
Áp dụng
12/12/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố
114295/QĐ-TCHQ
12/12/2016
Áp dụng
12/12/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố
124846/QĐ-BCT
09/12/2016
Áp dụng
01/01/0001
Quyết định phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2017
134278/QĐ-TCHQ
09/12/2016
Áp dụng
09/12/2016
Về việc xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với liên hiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu thị xã Bến Tre là doanh nghiệp Nhà nước đã giải thể
144282/QĐ-TCHQ
09/12/2016
Áp dụng
01/01/2017
Về việc ban hành quy chế sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ hải quan
154825/QĐ-BCT
09/12/2016
Áp dụng
09/12/2016
Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường
164266_QD-TCHQ
08/12/2016
Áp dụng
08/12/2016
Quyết định về việc ban hành quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp viện, cấp trường của tổng cục hải quan
1752/2016/QĐ-TTg
06/12/2016
Áp dụng
01/02/2017
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ
182349/QĐ-TTg
05/12/2016
Áp dụng
05/12/2016
QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1927/2016/TT-BCT
05/12/2016
Áp dụng
20/01/2017
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
20161/2016/NĐ-CP
02/12/2016
Áp dụng
02/12/2016
NGHỊ ĐỊNH CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020