Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1Số 27-NQ/TW
21/05/2018
Áp dụng
21/05/2018
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
278/2018/NĐ-CP
16/05/2018
Áp dụng
01/07/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
372/2018/NĐ-CP
15/05/2018
Áp dụng
01/07/2018
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
473/2018/NĐ-CP
15/05/2018
Áp dụng
15/05/2018
Nghị định quy định các danh mục chất Ma túy và Tiền chất
501/2018/TT-BCT
19/03/2018
Áp dụng
19/03/2018
Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
604/2018/TT-NHNN
12/03/2018
Áp dụng
01/07/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
741/2018/NĐ-CP
12/03/2018
Áp dụng
01/05/2018
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
807/CT-TTg 2018
05/03/2018
Áp dụng
19/03/2018
Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018
909/2018/QĐ-TTg
01/03/2018
Áp dụng
15/04/2018
Quyết định về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam
1010/2018/QĐ-TTg
01/03/2018
Áp dụng
20/04/2018
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-Ttg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
1115/2018/TT-BTC
07/02/2018
Áp dụng
01/04/2018
Thông tư quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
1214/2018/TT-BTC
07/02/2018
Áp dụng
26/03/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
1316/2018/TT-BTC
07/02/2018
Áp dụng
26/03/2018
Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1410/2018/TT-BTC
30/01/2018
Áp dụng
20/03/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
1511/2018/TT-BTC
30/01/2018
Áp dụng
20/03/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
1628/2017/TT-BCT
08/12/2017
Áp dụng
01/01/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
171882/CĐ-TTg
08/12/2017
Áp dụng
08/12/2017
Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán mậu tuất và lễ hội xuân 2018
181978/QĐ-TTg
08/12/2017
Áp dụng
08/12/2017
Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn (trực thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam)
191979/QĐ-TTg
08/12/2017
Áp dụng
08/12/2017
Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty dầu việt nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
20141/2017/NĐ-CP
07/12/2017
Áp dụng
25/01/2018
Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động