Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1650/QĐ-TTg
25/04/2016
Áp dụng
25/04/2016
Quyết định 650/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020
229/2016/NĐ-CP
21/04/2016
Áp dụng
06/06/2016
Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
328/2016/NĐ-CP
20/04/2016
Áp dụng
05/06/2016
Nghị định 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 và Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
41268/QĐ-BGDĐT
20/04/2016
Áp dụng
20/04/2016
Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
55310/BTC-TCHQ
20/04/2016
Áp dụng
20/04/2016
Công văn 5310/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia
65283/BTC-QLCS
19/04/2016
Áp dụng
19/04/2016
Công văn 5283/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung
7832/QĐ-BTC
15/04/2016
Áp dụng
20/11/2015
Quyết định 832/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
805/2016/TT-NHNN
15/04/2016
Áp dụng
15/04/2016
Thông tư 05/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
904/2016/TT-NHNN
15/04/2016
Áp dụng
01/06/2016
Thông tư 04/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
101003/QĐ-TCHQ
15/04/2016
Áp dụng
15/04/2016
Quyết định 1003/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
11623/QĐ-TTg
14/04/2016
Áp dụng
14/04/2016
Quyết định 623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
12824/QĐ-BTC
14/04/2016
Áp dụng
14/04/2016
Quyết định 824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016
133057/TCHQ-TXNK
13/04/2016
Áp dụng
13/04/2016
Công văn 3057/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đường mía từ Lào
1461/2016/TT-BTC
11/04/2016
Áp dụng
26/05/2016
Thông tư 61/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
15635/QĐ-BTP
08/04/2016
Áp dụng
08/04/2016
Quyết định 635/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016
162882/TCHQ-TXNK
08/04/2016
Áp dụng
08/04/2016
Công văn 2882/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế trang thiết bị, vật tư phục vụ dự án do cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ
172881/TCHQ-TXNK
08/04/2016
Áp dụng
08/04/2016
Công văn 2881/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu
184819/BTC-ĐT
08/04/2016
Áp dụng
08/04/2016
Công văn 4819/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
1911/2016/TTLT-BTTTT-BNV
07/04/2016
Áp dụng
25/05/2016
Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
204752/BTC-CST
07/04/2016
Áp dụng
07/04/2016
Công văn 4752/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường