Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
12287/QĐ-TCHQ
14/07/2017
Áp dụng
14/07/2017
22298/QĐ-TCHQ
14/07/2017
Áp dụng
14/07/2017
Quyết định về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
371/2017/TT-BTC
13/07/2017
Áp dụng
25/08/2017
Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
41030/QĐ-TTg
13/07/2017
Áp dụng
13/07/2017
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
52275/QĐ-TCHQ
12/07/2017
Áp dụng
12/07/2017
Quyết định ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan nhằm cải thiện các chỉ số đánh giá ngành Hải quan năm 2017
661/NQ-CP (2017)
11/07/2017
Áp dụng
11/07/2017
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017
7296/TB-VPCP
10/07/2017
Áp dụng
10/07/2017
Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga cảng hàng không quốc tế Long Tthành
81001/QĐ-TTg (2017)
10/07/2017
Áp dụng
10/07/2017
Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đến năm 2020
929/CT-TTg (2017)
05/07/2017
Áp dụng
05/07/2017
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
1030/CT-TTg (2017)
05/07/2017
Áp dụng
05/07/2017
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
112223/QĐ-TCHQ
05/07/2017
Áp dụng
05/07/2017
Quyết định về việc thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục Hải quan
1277/2017/NĐ-CP
03/07/2017
Áp dụng
20/08/2017
Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
13940/QĐ-TTg (2017)
03/07/2017
Áp dụng
03/07/2017
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
14942/QĐ-TTg
03/07/2017
Áp dụng
03/07/2017
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030
1524/2017/QĐ-TTg
30/06/2017
Áp dụng
15/08/2017
Quyết định Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
1676/2017/NĐ-CP
30/06/2017
Áp dụng
15/08/2017
Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
172151/QĐ-TCHQ
27/06/2017
Áp dụng
27/06/2017
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 của Tổng cục Hải quan
1822/2017/QĐ-TTg
22/06/2017
Áp dụng
10/08/2017
Quyết định về tổ chức và hoạt động của ủy ban An toàn giao thông quốc gia và ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
19278/TB-VPCP
22/06/2017
Áp dụng
22/06/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu
20884/QĐ-TTg
16/06/2017
Áp dụng
16/06/2017
Quyết định ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia