Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
114/2015/CT-TTg
02/07/2015
Áp dụng
02/07/2015
Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch
25909/TCHQ-GSQL
30/06/2015
Áp dụng
30/06/2015
Giám sát hàng hóa TNTX
35908/TCHQ-GSQL
30/06/2015
Áp dụng
30/06/2015
Xử lý vướng mắc khi khai báo trên Hệ thống Emanifest
4 5887/TCHQ-CNTT
30/06/2015
Áp dụng
30/06/2015
Hướng dẫn tra cứu giấy phép của các Bộ cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
55916/TCHQ-TXNK
30/06/2015
Áp dụng
30/06/2015
Vướng mắc thuế mặt hàng Phân bón
608/2015/TT-NHNN
30/06/2015
Áp dụng
13/08/2015
Thông tư 08/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
7102/2015/TT-BTC
30/06/2015
Áp dụng
14/08/2015
Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2016
88724/BTC-TCHQ
29/06/2015
Áp dụng
29/06/2015
Xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
95881/TCHQ-GSQL
29/06/2015
Áp dụng
29/06/2015
Vướng mắc thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
1060/2015/NĐ-CP
26/06/2015
Áp dụng
01/09/2015
Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
1123/2015/QĐ-TTg
26/06/2015
Áp dụng
15/08/2015
Quyết định 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
125833/TCHQ-TXNK
26/06/2015
Áp dụng
26/06/2015
Áp mã mặt hàng lúa mì
135823/TCHQ-TXNK
25/06/2015
Áp dụng
25/06/2015
Công văn 5823/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
146351/BCT-VP
25/06/2015
Áp dụng
25/06/2015
Công văn về việc cán bộ công chức ngành Công Thương không sử dụng thuộc lá ngoại nhập lậu
1507/2015/TT-NHNN
25/06/2015
Áp dụng
09/08/2015
Thông tư 07/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
165781/TCHQ-TXNK
24/06/2015
Áp dụng
24/06/2015
Mã HS của hàng hóa NK
172512/TCT-CS
24/06/2015
Áp dụng
24/06/2015
Công văn 2512/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp
185751/TCHQ-TXNK
24/06/2015
Áp dụng
24/06/2015
V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK công văn số 3415/BCT-XNK và công văn số 3933/BCT-XNK của Bộ Công Thương
198406/BTC-TCHQ
23/06/2015
Áp dụng
23/06/2015
Xử lý thuế NK nguyên liệu
205740/TCHQ-TXNK
23/06/2015
Áp dụng
23/06/2015
Từ chối xác định trước mã số