Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1150/2016/QĐ-TTg
21/01/2016
Áp dụng
21/01/2016
Quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề
2267/TCT-TNCN
20/01/2016
Áp dụng
20/01/2016
Công văn 267/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư 92/2015/TT-BTC
3268/TCT-TNCN
20/01/2016
Áp dụng
20/01/2016
Công văn 268/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc khi quản lý hộ khoán có kèm theo cho thuê tài sản
4228/TCT-KK
19/01/2016
Áp dụng
19/01/2016
Công văn 228/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền lợi nhuận còn lại
506/2016/NĐ-CP
18/01/2016
Áp dụng
15/03/2016
Nghị định 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
6195/TCT-TNCN
18/01/2016
Áp dụng
18/01/2016
Công văn 195/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh
7194/TCT-CS
18/01/2016
Áp dụng
18/01/2016
Công văn 194/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về chính sách tiền thuê đất
8105/QĐ-TTg
14/01/2016
Áp dụng
14/01/2016
Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác du lịch giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc
9135/TCT-TNCN
12/01/2016
Áp dụng
12/01/2016
Công văn 135/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
1005/2016/NĐ-CP
11/01/2016
Áp dụng
01/03/2016
Nghị định 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
1101/2016/TT-BCT
05/01/2016
Áp dụng
05/01/2016
Thông tư 01/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016
1201/2016/NĐ-CP
05/01/2016
Áp dụng
20/02/2016
Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
13137/2015/NĐ-CP
31/12/2015
Áp dụng
15/02/2016
Nghị định 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
14135/2015/NĐ-CP
31/12/2015
Áp dụng
15/02/2016
Nghị định 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
152730/QĐ-NHNN
31/12/2015
Áp dụng
04/01/2016
Quyết định 2730/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác
1641/2015/TT-NHNN
31/12/2015
Áp dụng
01/01/2016
Thông tư 41/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội
1740/2015/TT-NHNN
31/12/2015
Áp dụng
01/03/2016
Thông tư 40/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức
1852/2015/TT-BCT
30/12/2015
Áp dụng
05/02/2016
Thông tư 52/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
1953/2015/TT-BCT
30/12/2015
Áp dụng
12/02/2016
Thông tư 53/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
20208/2015/TT-BTC
28/12/2015
Áp dụng
11/02/2016
Thông tư 208/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn