Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1160/TB-VPCP
24/03/2017
Áp dụng
24/03/2017
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
21904/TB-TCHQ
23/03/2017
Áp dụng
23/03/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
31830/TB-TCHQ
21/03/2017
Áp dụng
21/03/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
4966/QĐ-TCHQ
20/03/2017
Áp dụng
20/03/2017
Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan và thưởng tiền hỗ trợ cho tập thể, cá nhân lập được thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực Hải quan
505/2017/QĐ-TTg
16/03/2017
Áp dụng
16/03/2017
Quyết định ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
6771/QĐ-TCHQ
14/03/2017
Áp dụng
14/03/2017
Quyết định về việc công bố số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để thực hiện việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử theo quyết định số 33/2016/QĐ-TTg
7133/TB-VPCP
14/03/2017
Áp dụng
14/03/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô
824/2017/NĐ-CP
14/03/2017
Áp dụng
14/03/2017
Nghị định quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016
925/2017/NĐ-CP
14/03/2017
Áp dụng
01/01/2018
Nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước
101518/TB-TCHQ
10/03/2017
Áp dụng
10/03/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
11127/TB-VPCP
10/03/2017
Áp dụng
10/03/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng
121775/BCT-TTTN
06/03/2017
Áp dụng
06/03/2017
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu Hà Nội
1303/2017/TT-BCT
03/03/2017
Áp dụng
17/04/2017
Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017
141861/VPCP-KTTH
01/03/2017
Áp dụng
01/03/2017
V/v quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
151865/VPCP-KTTH
01/03/2017
Áp dụng
01/03/2017
V/v xử lý kiến nghị về thuế xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng thép
161763/VPCP-ĐMDN
28/02/2017
Áp dụng
28/02/2017
V/v thực hiện công bố thông tin của DNNN
171821/VPCP-KTTH
28/02/2017
Áp dụng
28/02/2017
V/v sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
182676/BTC-QLCS
28/02/2017
Áp dụng
28/02/2017
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
1929/NQ-CP
24/02/2017
Áp dụng
24/02/2017
Về việc phê duyệt hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
2020/2017/NĐ-CP
24/02/2017
Áp dụng
01/05/2017
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết