Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1 11130/TCHQ-TXNK
24/11/2015
Áp dụng
24/11/2015
Phân loại bộ micro không dây có gắn thiết bị thu
222/2015/TT-NHNN
20/11/2015
Áp dụng
12/01/2016
Thông tư 22/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc
33864/QĐ-TCHQ
20/11/2015
Áp dụng
20/11/2015
Quyết định số 3864/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2015 về ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng CSDL về Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam; CSDL về Biểu thuế; CSDL về phân loại hàng hoá và áp dụng mức thuế
4124/2015/NĐ-CP
19/11/2015
Áp dụng
05/01/2016
Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
510959/TCHQ-TXNK
19/11/2015
Áp dụng
19/11/2015
Công văn số 10959/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2015 Phân loại mặt hàng phân amoni clorua
610937/TCHQ-TXNK
19/11/2015
Áp dụng
19/11/2015
Công văn số 10937/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2015 về xuất khẩu phế liệu thép không gỉ
710868/TCHQ-TXNK
18/11/2015
Áp dụng
18/11/2015
Công văn số 10868/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2015 Hướng dẫn thực hiện CV số 11819/BCT-XNK ngày 17/11/2015 của Bộ Công thương
810923/TCHQ-TXNK
18/11/2015
Áp dụng
18/11/2015
Công văn số 10923/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2015 Phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6
910917/TCHQ-GSQL
18/11/2015
Áp dụng
18/11/2015
Công văn số 10917/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2015 Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư số 143/2015/TT-BTC
1014/2015/TT-BKHĐT
17/11/2015
Áp dụng
01/01/2015
Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
1158/2015/QĐ-TTg
17/11/2015
Áp dụng
01/01/2016
Quyết định 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
1217016/BTC-CST
17/11/2015
Áp dụng
17/11/2015
Công văn 17016/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện nhập khẩu
1310827/TCHQ-CNTT
17/11/2015
Áp dụng
17/11/2015
Công văn số 10827/TCHQ-CNTT ngày 17/11/2015 Điều kiện đăng ký kết nối và thực hiện khai báo trên hệ thống hải quan điện tử
143728/QĐ-TCHQ
16/11/2015
Áp dụng
16/11/2015
Đổi tên Đội thuộc Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQ Hải Phòng
153730/QĐ-TCHQ
16/11/2015
Áp dụng
16/11/2015
Đổi tên Đội thuộc Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQ Hải Phòng
163729/QĐ-TCHQ
16/11/2015
Áp dụng
16/11/2015
Sáp nhập Đội thuộc Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQ Hải Phòng
1716922/BTC-CST
16/11/2015
Áp dụng
16/11/2015
Công văn 16922/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông
1816906/BTC-TCT
16/11/2015
Áp dụng
16/11/2015
Công văn 16906/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán năm 2016
1910747/TCHQ-GSQL
16/11/2015
Áp dụng
16/11/2015
Công văn số 10747/TCHQ-GSQL ngày 16/11/2015 Xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế
2010743/TCHQ-TXNK
16/11/2015
Áp dụng
16/11/2015
Công văn số 10743/TCHQ-TXNK ngày 16/11/2015 Hàng hoá của DNCX thay đổi mục đích sử dụng