Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1117/2014/TT-BTC
21/08/2015
Áp dụng
21/08/2015
Thông tư 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
237/2015/TT-BGTVT
28/07/2015
Áp dụng
15/09/2015
Thông tư 37/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
36840/TCHQ-TXNK
27/07/2015
Áp dụng
27/07/2015
Công văn 6840/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn chính sách thuế
410170/BTC-TCHQ
27/07/2015
Áp dụng
27/07/2015
Công văn 10170/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại quá 365 ngày
56768/TCHQ-KTSTQ
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 6768/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế mặt hàng Phôi thép
62994/TCT-TNCN
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 2994/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 92/2015/TT-BTC
76794/TCHQ-GSQL
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 6794/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2015 về thủ tục XK đối với sản phẩm khí thiên nhiên dạng nén (CNG) vào doanh nghiệp chế xuất
86793/TCHQ-PC
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 6793/TCHQ-PC ngày 24/7/2015 về vướng mắc về xử phạt VPHC trong công tác kiểm tra trị giá
96792/TCHQ-PC
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 6792/TCHQ-PC ngày 24/7/2015 về vướng mắc xử lý vi phạm
106776/TCHQ-PC
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 6776/TCHQ-PC ngày 24/7/2015 về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
112069/QĐ-TCHQ
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Quyết định 2069/QĐ-TCHQ ngày 24/7/2015 về công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở biên giới thuộc CK Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn
122999/TCT-TTHT
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 2999/TCT-TTHT của Tổng cục Thuế về việc ngăn chặn hành vi mạo danh, giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa doanh nghiệp
136790/TCHQ-TXNK
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 6790/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp chế xuất
141161/QĐ-TTg
23/07/2015
Áp dụng
23/07/2015
Quyết định 1161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020
1510/2015/TT-NHNN
22/07/2015
Áp dụng
25/07/2015
Thông tư 10/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
166714/TCHQ-PC
22/07/2015
Áp dụng
22/07/2015
Công văn 6714/TCHQ-PC ngày 22/7/2015 về trả lời vướng mắc
176711/TCHQ-GSQL
22/07/2015
Áp dụng
22/07/2015
Công văn 6711/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2015 về đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
186707/TCHQ-TXNK
22/07/2015
Áp dụng
22/07/2015
Công văn 6707/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2015 về giải đáp vướng mắc về mặt hàng
192052/2015/QĐ-TCHQ
22/07/2015
Áp dụng
22/07/2015
Quyết định 2052/QĐ-TCHQ ngày 22/7/2015 về chấm dứt hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa XK tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
2028/2015/QĐ-TTg
21/07/2015
Áp dụng
05/09/2015
Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo