Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
14003/BTC-TCHQ
27/03/2015
Áp dụng
27/03/2015
Hoàn thuế đối với hàng hóa XK nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày
22626/TCHQ-GSQL
27/03/2015
Áp dụng
27/03/2015
Vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng
32609/TCHQ-GSQL
27/03/2015
Áp dụng
27/03/2015
Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
42584/TCHQ-TXNK
27/03/2015
Áp dụng
27/03/2015
Điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung
5 2583/TCHQ-TXNK
27/03/2015
Áp dụng
27/03/2015
Điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung
6850/QĐ-TCHQ
27/03/2015
Áp dụng
27/03/2015
Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty Thủy sản Hòa Vang là DNNN đã giải thể
7846/QĐ-TCHQ
27/03/2015
Áp dụng
27/03/2015
Giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN thuộc Ban CCHĐHHQ
8847/QĐ-TCHQ
27/03/2015
Áp dụng
27/03/2015
Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
9841/QĐ-TCHQ
27/03/2015
Áp dụng
27/03/2015
Công nhận doanh nghiệp ưu tiên
1032/2015/NĐ-CP
25/03/2015
Áp dụng
10/05/2015
Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1109/2015/QĐ-TTg
25/03/2015
Áp dụng
15/05/2015
Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương
1214/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
25/03/2015
Áp dụng
11/05/2015
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
133796/BTC-TCHQ
24/03/2015
Áp dụng
24/03/2015
Thành lập kho ngoại quan tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
142497/TCHQ-TXNK
24/03/2015
Áp dụng
24/03/2015
Thuế bảo vệ môi trường
152484/TCHQ-TXNK
24/03/2015
Áp dụng
24/03/2015
Thời hạn nộp thuế xăng dầu
1607/2015/TT-BTTTT
24/03/2015
Áp dụng
10/05/2015
Thông tư 07/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông
17418/2015/QĐ-NHNN
24/03/2015
Áp dụng
24/03/2015
Quyết định 418/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân công công tác Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
18817/QĐ-TCHQ
24/03/2015
Áp dụng
24/03/2015
Quyết định 817/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
19 2476/TCHQ-TXNK
23/03/2015
Áp dụng
23/03/2015
Chuyển hồ sơ theo dõi mặt hàng dầu thô XK từ khu vực chồng lấn trên khu vực thềm lục địa Việt Nam - Malaysia
2005/2015/TT-BTTTT
23/03/2015
Áp dụng
08/05/2015
Thông tư 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện