Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
166/2017/NĐ-CP
19/05/2017
Áp dụng
05/07/2017
Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
202/2017/TT-BNV
12/05/2017
Áp dụng
01/07/2017
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
315/2017/QĐ-TTg
12/05/2017
Áp dụng
01/07/2017
Quyết định ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
414/2017/QĐ-TTg
08/05/2017
Áp dụng
08/05/2017
Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
5609/QĐ-TTg (2017)
04/05/2017
Áp dụng
04/05/2017
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
6586/QĐ-TTg
03/05/2017
Áp dụng
03/05/2017
Quyết định phê duyệt đề án “chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”
713/2017/QĐ-TTg
28/04/2017
Áp dụng
15/06/2017
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo quyết định số 66/2014/QĐ-Ttg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
8578/QĐ-TTg
28/04/2017
Áp dụng
28/04/2017
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017
9583/QĐ-TTg
28/04/2017
Áp dụng
28/04/2017
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017
10208/TB-VPCP
27/04/2017
Áp dụng
27/04/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp dự thảo nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
111456/QĐ-TCHQ
27/04/2017
Áp dụng
27/04/2017
Quyết định ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Ttổng cục Hải quan
1238/NQ-CP (2017)
25/04/2017
Áp dụng
25/04/2017
Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Số 06-NQ/TW về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”
13574/QĐ-TTg
25/04/2017
Áp dụng
25/04/2017
Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ
1447/2017/NĐ-CP
24/04/2017
Áp dụng
01/07/2017
Nghị Định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
1549/2017/NĐ-CP
24/04/2017
Áp dụng
24/04/2017
16264/QĐ-BCĐ389
24/04/2017
Áp dụng
24/04/2017
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/QĐ-BCĐ389 NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
17559/QĐ-TTg
24/04/2017
Áp dụng
24/04/2017
Quyết định phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
1812/2017/QĐ-TTg
22/04/2017
Áp dụng
10/06/2017
Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020..
1905 /2017/TT-BCT
21/04/2017
Áp dụng
05/06/2017
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2017.
2045/2017/NĐ-CP
21/04/2017
Áp dụng
05/06/2017
Nghị định quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm