Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
174/2016/TT-BTC
20/05/2016
Áp dụng
25/05/2016
Thông tư 74/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020
24262/TCHQ-TXNK
20/05/2016
Áp dụng
20/05/2016
Công văn 4262/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc chính sách thuế đối với mặt hàng xăng dầu
305/CT-BCT
19/05/2016
Áp dụng
19/05/2016
Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
41919/QĐ-BCT
18/05/2016
Áp dụng
18/05/2016
Quyết định 1919/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, flourit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025
51386/QĐ-TCHQ
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1386/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
61048/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1048/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Hảỉ quan
71051/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1051/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan
81050/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1050/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuộc Tổng cục Hải quan
91052/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1052/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan
101054/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1054/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Hải quan trực thuộc Tổng cục Hảỉ quan
111066/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1066/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan
121068/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1068/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Cục Tài vụ - Quản trị trực thuộc Tổng cục Hải quan
131069/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1069/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan
1434/2016/NĐ-CP
14/05/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
15868/TXNK-CST
13/05/2016
Áp dụng
13/05/2016
Công văn 868/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề”
161797/QĐ-BCT
12/05/2016
Áp dụng
12/05/2016
Quyết định 1797/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2016
172025/TCT-TNCN
12/05/2016
Áp dụng
12/05/2016
Công văn 2025/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
1820/2016/QĐ-TTg
11/05/2016
Áp dụng
26/06/2016
Quyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
1914/2016/CT-TTg
10/05/2016
Áp dụng
10/05/2016
Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
2009/2016/TTLT-BGTVT-BTC
10/05/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương