Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
13276/TCT-KK
21/07/2016
Áp dụng
21/07/2016
Công văn 3276/TCT-KK của Tổng Cục thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
260/2016/NQ-CP
18/07/2016
Áp dụng
18/07/2016
Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
32968/QĐ-BCT
18/07/2016
Áp dụng
02/08/2016
Quyết định 2968/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ
49897/BTC-CS
18/07/2016
Áp dụng
18/07/2016
Công văn 9897/BTC-CS của Bộ Tài chính về việc mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô
502/2016/QĐ-KTNN
15/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước
61408/QĐ-TTg
15/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Quyết định 1408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
79795/BTC-HCSN
15/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Công văn 9795/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các Chương trình mục tiêu 2016
81402/QĐ-TTg
13/07/2016
Áp dụng
13/07/2016
Quyết định 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025
91381/QĐ-TTg
12/07/2016
Áp dụng
12/07/2016
Quyết định 1381/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 592/QĐ-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
10119/2016/TT-BTC
12/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Thông tư 119/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định
1113/2016/TT-BCT
11/07/2016
Áp dụng
25/08/2016
Thông tư 13/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý than trôi
121340/QĐ-TTg
08/07/2016
Áp dụng
08/07/2016
Quyết định 1340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020
131544/2016/QĐ-BTC
08/07/2016
Áp dụng
08/07/2016
Quyết định 1544/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính
14118/2016/TT-BTC
08/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Thông tư 118/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 45/2016/TT-BTC ngày 03/04/2016 và Thông tư 137/2015/TT-BTC ngày 01/09/2015 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí
15115/2016/NĐ-CP
08/07/2016
Áp dụng
15/09/2016
Nghị định 115/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
1623/2016/CT-TTg
05/07/2016
Áp dụng
05/07/2016
Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
171277/QĐ-TTg
05/07/2016
Áp dụng
05/07/2016
Quyết định 1277/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1812/2016/TT-BCT
05/07/2016
Áp dụng
20/08/2016
Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
199220/BTC-TCT
05/07/2016
Áp dụng
05/07/2016
Công văn 9220/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lập hóa đơn khi chuyển giao tài sản theo phương thức tăng, giảm vốn chủ sở hữu (vốn Nhà nước)
2071/2016/NĐ-CP
01/07/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án