Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Ngày 17/10/2017, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Khai hải quan năm 2017 của Tổng cục Hải quan ra Quyết định công nhận kết quả điểm thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2017.

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 28 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Đình Vũ,Tân Cảng 189 Hải Phòng  đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, lô hàng do các hãng tàu  tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải, (chi tiết theo danh sách đính kèm).

(HQ Online)- Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo đang tạm giữ một lượng hàng hóa do Trung Quốc sản xuất (chi tiết danh sách kèm theo file 1; file 2; file 3). Vậy ai là chủ sở hữu của số hàng hóa trên đề nghị đến trụ sở Chi cục Hải quan Tân Thanh, địa chỉ: xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để giải quyết.

(HQ Online)- Chi cục Hải quan  cửa khẩu cảng Sài gòn khu vực 4 thông báo tời các tổ chức, cá nhân liên quan đến 26 container hàng hóa tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng ICD Phước Long đã quá hạn 90 ngày chưa làm thủ tục Hải quan (theo chi tiết đính kèm).

(HQ Online)- Thông tin lô hàng:
- Hàng tồn đọng tại Công ty LD phát triển Tiếp vận số 1 (cảng VICT): 66 container
- Hàng tồn tại Công ty LD Bông Sen (cảng Lotus): 22 lô hàng rời
- Hàng tồn tại Công ty cổ phần cảng Sài Gòn cảng Tân Thuận: 14 lô hàng rời
(Danh sách cách lô hàng kèm theo)

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128 và kho CFS Tân Tiên Phong (TP.Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. (Số liệu tính đến ngày 15/09/2017 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128, cảng PTSC Đình Vũ và kho CFS Tân Tiên Phong).

(HQ Online)- Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017 - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh đã tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017 tại 02 khu vực: miền Bắc tại thành phố Hà Nội và miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tổ chức thi từ ngày 12/8/2017 đến ngày 13/8/2017.

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III- Cục Hải quan TP Hải Phòng  đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014(có bảng kê danh sách container kèm theo).

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo đến chủ hàng hóa/người vận chuyển có tên trong Danh sách đính kèm có hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), địa chỉ 46-48 Hậu Giang-phường 4 quận Tân Bình-TP Hồ Chí Minh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu, nếu chủ hàng hóa/người vận chuyển đến nhận hàng thì được làm thủ tục hải quan và bị phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và phải chịu các chi phí phát sinh do việc chậm nhận hàng.

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, các nhân có liên quan đến 87 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Tân Vũ (TP.Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết danh sách đính kèm).

(HQ Online)- Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo đang tạm giữ một lượng hàng hóa do Trung Quốc sản xuất (chi tiết danh sách kèm theo). Vậy ai là chủ sở hữu của số hàng hóa trên đề nghị đến trụ sở Chi cục Hải quan Tân Thanh, địa chỉ: xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để giải quyết.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo