Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), địa chỉ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 02 container (danh sách đính kèm).

(HQ Online)- Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng Tân Cảng-Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 28/3/2018 tổng cộng 91 container (danh sách đi kèm).

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 21 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Đình Vũ Hải Phòng đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, lô hàng do các hãng tàu  tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải, (chi tiết theo danh sách đính kèm).

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An và cảng Tân Cảng 128 (TP.Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm (thông báo 1720, thông báo 1828) đến nhận hàng. (Số liệu tính đến hết Quý I năm 2018 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128 và cảng Nam Đình Vũ).

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 20 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Tân Vũ (thành phố Hải Phòng) và 51 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ (thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).

(HQ Online)- Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An và cảng Tân Cảng 128 (TP.Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm file 1, file 2 đến nhận hàng. (Số liệu tính đến hết Quý I năm 2018 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128 và cảng Nam Đình Vũ).

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 thông báo về hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát Hải quan như sau:

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 61 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ (TP Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm).

(HQ Online)- Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo đang tạm giữ 5 thùng hàng hóa do Trung Quốc sản xuất (danh sách đính kèm). 

(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), địa chỉ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 05 container (chi tiết danh sách đính kèm).

(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), địa chỉ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 01 container (chi tiết danh sách đính kèm).

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo