Skip Ribbon Commands
Skip to main content
(HQ Online)- Agribank AMC thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2018.

(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 04 container nhập khẩu (danh sách đính kèm) đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 thông báo về hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát Hải quan như sau:

(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái mép (TCIT) và cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 23 container nhập khẩu đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày) (danh sách đính kèm), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.

(HQ Online)- Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Lạng Sơn thông báo đang tạm giữ một lượng hàng hóa do Trung Quốc sản xuất (file 1file 2file 3; file 4; file 5; file 6; file 7; file 8; file 9) nhập lậu vào Việt Nam.

(HQ Online)- Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An và cảng Tân Cảng 128 (TP. Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. (Số liệu tính đến hết tháng 4 năm 2018 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128 và cảng Nam Đình Vũ).

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 80 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Tân Vũ (thành phố Hải Phòng) và 39 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ (TP Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan thông báo về việc đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 như sau:
(HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực III- Cục Hải quan TP Hải Phòng đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (có bảng kê danh sách container kèm theo).
THÔNG BÁO ( 14/05/2018)

(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Tân cảng - Cái mép (TCCT), địa chỉ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 16 container (danh sach đính kèm)

(HQ Online)- Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS: VietFracht, NorthFreight, Tân Tiên Phong, TaSa, Sao Đỏ, Nam Phát, Hải An, Chùa Vẽ và Tân Cảng 128 (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. (Số liệu tính đến hết Quý I năm 2018 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại các kho CFS).

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo