Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hỏi mã HS đồ trang sức mỹ ký

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Đoàn Thị Hải
 • KCN Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam

Câu hỏi tư vấn

(21/07/2016 5:23 CH )

 • Chính sách xuất khẩu
 • Hỏi mã HS đồ trang sức mỹ ký
 • Công ty chúng tôi xuất hàng là đồ trang sức mỹ ký sang các nước Châu Âu và Mỹ. Sắp tới chúng tôi có đơn hàng là dây buộc tóc có gắn 5 hạt kim loại với các kích cỡ khác nhau và 2 hạt được bao phủ bởi khung đá acrylic. Phía khách hàng muốn chúng tôi xin C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) cho mặt hàng này với mã HS là 62171000. Xin cho công ty chúng tôi biết với mã HS trên có thể áp cho mặt hàng là Dây buộc tóc không?

Trả lời tư vấn

(10/08/2016 10:20 SA )

 •  
 • Báo Hải quan trả lời như sau:

  - Căn cứ vào Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Theo đó:

  Mã HS 62179000 mô tả hàng hóa thuộc nhóm 6217 “Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết cuả quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12”, mã 6217.90.00 “- Các chi tiết”.

  Mặt hàng “dây buộc tóc” có thể được tham khảo áp vào nhóm 9615, phân nhóm 9615.90 và tuỳ theo thực tế hàng hoá mà áp mã HS cho phù hợp.

  Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

  Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

  Trân trọng!

  Ban Biên tập Báo Hải quan điện tử.