Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mang xe sang Lào

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Hà Nội

Câu hỏi tư vấn

(29/12/2015 2:04 CH )

 • Chính sách xuất nhập cảnh
 • Mang xe sang Lào
 • Tôi đang làm việc tại huyện Xanxay tỉnh Aptapue, Lào do nhu cầu đi lại tôi cần mua chiếc xe spark dung tích động cơ 135cc. Tôi muốn đăng kí xe biển số Lâm Đồng, như vậy khi tôi mang xe ra cửa khẩu Bờ Y tôi cần làm những thủ tục gì và thuể tôi phải đóng là bao nhiêu?

Trả lời tư vấn

(08/01/2016 11:12 SA )

 •  
 • Báo Hải quan trả lời như sau:

  Căn cứ Điều 80 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, theo đó Thủ tục hải quan đối với mô tô, xe gắn máy xuất cảnh, nhập cảnh gồm có:

  “1. Hồ sơ hải quan đối với xe mô tô, xe gắn máy nhập cảnh (xe mô tô, xe gắn máy nước ngoài tạm nhập; xe mô tô, xe gắn máy Việt Nam tái nhập), người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các giấy tờ sau:

  a) Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Xuất trình bản chính;

  b) Giấy đăng ký phương tiện đối với mô tô, xe máy nước ngoài tạm nhập: Xuất trình bản chính;

  c) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất: Xuất trình bản chính hoặc Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm xuất: Nộp 01 bản chính.

  2. Hồ sơ hải quan đối với xe mô tô, xe gắn máy xuất cảnh (xe mô tô, xe gắn máy nước ngoài tái xuất; xe mô tô, xe gắn máy Việt Nam tạm xuất), người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các giấy tờ sau:

  a) Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Xuất trình bản chính;

  b) Giấy đăng ký phương tiện đối với mô tô, xe máy Việt Nam tạm xuất: Xuất trình bản chính;

  c) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm nhập: Nộp 01 bản chính hoặc Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập: Xuất trình 01 bản chính.

  3. Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ hải quan; thực hiện quản lý rủi ro để kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, xác nhận tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đối với xe mô tô, xe gắn máy nhập cảnh, xuất cảnh.

  4. Giám sát hải quan xe mô tô, xe gắn máy nhập cảnh, xuất cảnh

  a) Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan sử dụng phương tiện kỹ thuật để giám sát xe mô tô, xe gắn máy nhập cảnh, xuất cảnh;

  b) Ngoài địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan công an chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát xe mô tô, xe gắn máy nhập cảnh, xuất cảnh.”

  Đề nghị cá nhân nghiên cứu quy định trên để thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh xe gắn máy ra/vào cửa khẩu Bờ Y khi làm việc tại Lào.

  Trân trọng!

  Ban Biên tập Báo Hải quan điện tử.