Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Vấn đề nhà xưởng, kho bãi

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Nghiêm
 • Đồng Nai

Câu hỏi tư vấn

(13/01/2017 11:35 SA )

 • Chính sách xuất khẩu
 • Vấn đề nhà xưởng, kho bãi
 • Kính gửi Báo Hải Quan, Tôi xin trình bày vấn đề của công ty chúng tôi như sau, rất mong nhận được sự quan tâm và tư vấn của Báo Hải Quan. Công ty chúng tôi là công ty nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Giấy phép kinh doanh do giám đốc công ty đứng tên và chịu trách nhiệm pháp lý. Đất để xây dựng nhà xưởng là đất của giám đốc công ty chúng tôi đứng tên trên sổ đỏ. Nhà xưởng thì do công ty tự xây dựng (nhà xưởng cũng nhỏ nhỏ). Xin hỏi như vậy công ty chúng tôi có được hưởng chính sách miễn thuế, hoàn thuế hay không? Cơ quan Hải quan hiện nay căn cứ trên số thứ tự 11 thuộc mục IV trong công văn 11567/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2016. Yêu cầu công ty chúng tôi phải cung cấp giấy tờ chứng minh nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của công ty nữa mới được hưởng chính sách miễn thuế, hoàn thuế. Giờ chúng tôi cũng không biết phải chứng minh làm sao nữa! Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Báo Hải Quan. Thiết nghĩ vấn đề chứng minh minh quyền sở hữu là để bảo đảm các đơn vị có đủ năng lực sản xuất và ổn định lâu dài. Xin cảm ơn! Kính chúc sức khỏe thành công trong năm mới!

Trả lời tư vấn

(08/02/2017 2:24 CH )

 •  
 • Hưởng chính sách miễn, hoàn thuế: DN phải thông báo quyền sở hữu cơ sở sản xuất theo quy định

  Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan hỏi về chính sách miễn thuế, hoàn thuế. Vấn đề này, Cục Thuế XNK đã hướng dẫn cụ thể.

  Bạn đọc đặt câu hỏi: Hiện Cơ quan Hải quan căn cứ trên số thứ tự 11 thuộc mục IV trong công văn 11567/TCHQ-TXNK ngày 8-12-2016 yêu cầu DN phải cung cấp giấy tờ chứng minh nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của DN mới được hưởng chính sách miễn thuế, hoàn thuế.

  DN cho biết, DN chúng tôi là DN NK để sản xuất XK. Giấy phép kinh doanh do giám đốc DN đứng tên và chịu trách nhiệm pháp lý, đất để xây dựng nhà xưởng là đất của giám đốc DN chúng tôi đứng tên trên sổ đỏ. Nhà xưởng thì do DN tự xây dựng.

  Vậy DN chúng tôi có được hưởng chính sách miễn thuế, hoàn thuế hay không?

  Trả lời DN về vấn đề này của bạn đọc, Cục Thuế XNK cho biết, cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế được quy định tại Điều 12  Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ.

  Theo đó: a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

  Đồng thời, cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế được quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Theo đó: a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK.

  Do đó, Cục Thuế XNK cho rằng, trường hợp DN đáp ứng quy định nêu trên thì được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định.