Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kiểm dịch cao su nguyên khối

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • công ty TNHH giao nhận vận tải Sài Gòn Á Châu
 • 124 Nguyễn Thị Định - p. An Phú- q.2- TP.HCM

Câu hỏi tư vấn

(26/05/2016 2:27 CH )

 • Chính sách xuất khẩu
 • Kiểm dịch cao su nguyên khối
 • Công ty tôi nhập khẩu hàng cao su nguyên khối quá cảnh từ Campuchia về việt nam và sau đó chúng tôi xuất lô cao su nguyên khối đó qua phía Ấn Độ, phía Ân Độ yêu cầu tôi làm phyto cho họ, cho chúng tôi hỏi chúng tôi cần những giấy tờ gì và hàng cao su nguyên khối có nằm trong diện kiểm dịch thực vật hay không?

Trả lời tư vấn

(10/08/2016 10:44 SA )

 •  
 • Báo Hải quan trả lời như sau:

  - Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

  - Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam thì cao su thuộc danh mục phải kiểm dịch thực vật .

  - Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật:

  ” Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (sau đây gọi là vật thể) tại Việt Nam.

  Công ty căn cứ vào hàng hóa xuất nhập khẩu của mình và đối chiếu với danh mục nêu trên để thực hiện việc kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được quy định chi tiết tại Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Đề nghị công ty tham khảo hướng dẫn thủ tục hải quan hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan đối với hàng quá cảnh quy định tại Điều 50, 51 về Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

  Trân trọng!

  Ban Biên tập Báo Hải quan điện tử.