Skip Ribbon Commands
Skip to main content
mua đồ bên gmarket

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • nguyễn khánh vy
 • chúc sơn- chương mỹ- hà nội

Câu hỏi tư vấn

(14/02/2017 6:51 CH )

 • Chính sách thuế
 • mua đồ bên gmarket
 • tôi có mua đồ trên gmarket có tổng giá trị các mặt hàng trên 1 triệu đồng rất nhiều lần nhưng không bị tính thuế hải quan, lần gần đây nhất tôi cũng mua như vậy lại bị tính thuế, tôi rất thác mắc sao lần này tôi bị tính thuế.

Trả lời tư vấn

(16/02/2017 11:04 SA )

 •  
 • Liên quan đến câu hỏi của bạn đọc, Tổ tư vấn Báo Hải quan đã trao đổi với Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) và tư vấn như sau: Từ ngày 1-9-2016, Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế XK, thuế NK có hiệu lực thi hành.

  Hướng dẫn việc miễn thuế hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu, tại khoản 5 Điều 16 Luật Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu được miễn thuế XK, NK.

  Cụ thể, tại khoản 3, Điều 29 Nghị định 134 quy định cụ thể về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu như sau: “Hàng hóa có tổng trị giá hải quan khai báo dưới 500.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế XK, NK phải nộp dưới mức 50.000 đồng Việt Nam cho một tổ chức, một cá nhân cho một lần XK, NK”.

  Trường hợp hàng hóa có trị giá hải quan vượt quá 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp trên 50.000 đồng Việt Nam thì phải nộp thuế đối với toàn bộ lô hàng”.