Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thủ tục tạm nhập tái xuất xe ô tô về Việt Nam

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Nguyễn văn Điệp
 • malaysia

Câu hỏi tư vấn

(05/01/2016 1:21 CH )

 • Hoàn thuế GTGT cho du khách
 • Thủ tục tạm nhập tái xuất xe ô tô về Việt Nam
 • Tôi muốn tự chạy xe ô tô từ Malaysia về Việt Nam thì cần phải làm thủ tục như thế nào và bằng lái xe của tôi là bằng lái của Malaysia cấp có chạy được xe về Việt Nam không?

Trả lời tư vấn

(27/01/2016 10:40 SA )

 •  
 • Báo Hải quan trả lời như sau:

  Do bạn đọc không nêu rõ mục đích của việc tự chạy ô tô từ Malaysia về Việt Nam (ví dụ: tạm nhập phương tiện, sau đó tái xuất hay là nhập khẩu ô tô vào Việt Nam) do đó chúng tôi không thể tư vấn chính xác.

  Tuy nhiên, trường hợp bạn đọc muốn đưa xe ô tô qua Việt Nam khi nhập cảnh, sau đó sẽ  tái xuất khi quay trở lại Malaysia thì có thể tham khảo quy định sau:

  Căn cứ Điều 78 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, theo đó Thủ tục hải quan đối với ô tô không nhằm mục đích thương mại khi xuất cảnh, nhập cảnh gồm có:

  “1. Hồ sơ hải quan đối với ô tô nhập cảnh (ô tô nước ngoài tạm nhập, ô tô Việt Nam tái nhập) theo hiệp định song phương giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới, người khai hải quan nộp và xuất trình các giấy tờ sau:

  a) Giấy phép liên vận của cơ quan có thẩm quyền cấp: Xuất trình bản chính;

  b) Giấy đăng ký phương tiện đối với ô tô nước ngoài tạm nhập: Xuất trình bản chính;

  c) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất: Xuất trình 01 bản chính; hoặc Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập có xác nhận tạm xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm xuất: Nộp 01 bản chính.

  2. Hồ sơ hải quan đối với ô tô nước ngoài có tay lái ở bên phải quy định tại Nghị định số 80/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch quy định tại Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ:

  a) Văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải: Xuất trình bản chính;

  b) Giấy đăng ký phương tiện: Xuất trình bản chính;

  c) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất: Xuất trình bản chính.

  3. Hồ sơ hải quan đối với ô tô xuất cảnh (ô tô Việt Nam tạm xuất, ô tô nước ngoài tái xuất), người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các giấy tờ sau:

  a) Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền cấp: Xuất trình bản chính;

  b) Giấy đăng ký phương tiện đối với ô tô Việt Nam tạm xuất: Xuất trình bản chính;

  c) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập: Xuất trình 01 bản chính; hoặc Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm nhập: Nộp 01 bản chính.”

  2/ Về giấy phép lái xe:

  Do giấy phép lái xe ô tô không thuộc phạm vi và đối tượng quản lý của cơ quan Hải quan nên đề nghị bạn đọc liên hệ với Sở Giao Thông Vận tải địa phương hoặc Bộ giao thông vận tải để được trả lời chính xác.

  Trân trọng!

  Ban Biên tập Báo Hải quan điện tử.