Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhận quà ở Mỹ gửi về

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Đinh Thị Mai Anh
 • Kim Chung- Hoài Đức- Hà Nội

Câu hỏi tư vấn

(26/10/2016 6:06 CH )

 • Chính sách nhập khẩu
 • Nhận quà ở Mỹ gửi về
 • Tôi có nhận quà của người nhà bên Mỹ gửi về là 1 số Vitamin, giá trị là 100$, vậy cho tôi hỏi quý cơ quan, tôi nhận quà có phải nộp thuế hải quan ko? Nếu phải nộp là bao nhiêu? Cách tính thuế như thế nào?Xin cám ơn.

Trả lời tư vấn

(26/12/2016 1:24 CH )

 •  
 • Báo Hải quan trả lời như sau;

  - Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

  Điều 6. Miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh

  1. Người nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu (trừ giấy thông hành dùng cho việc xuất cảnh, nhập cảnh), do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp, có hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi được miễn thuế nhập khẩu cho từng lần nhập cảnh theo định mức như sau:

  ...d) Các vật phẩm khác ngoài hàng hóa quy định tại các điểm a, b, và c khoản này (không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện) có tổng trị giá hải quan không quá 10.000.000 đồng Việt Nam;

  Trường hợp vượt định mức phải nộp thuế, người nhập cảnh được chọn vật phẩm để miễn thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.”

  -Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định:

  Điều 29. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát

  2. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam được miễn thuế.

  Trường hợp hàng hóa có trị giá hải quan vượt quá 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp trên 100.000 đồng Việt Nam thì phải nộp thuế đối với toàn bộ lô hàng”.

  Theo quy định trên, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam được miễn thuế.

  Đề nghị cá nhân đối chiếu thực tế hàng hoá và phương thức hàng hoá được nhập khẩu để xác định tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định.

  Về chính sách thuế:

  - Trường hợp hàng hoá vượt iêu chuẩn miễn thuế theo quy địnhtrên, cá nhân phải thực hiện nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

  - Tra cứu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, mặt hàng vitamin các loại thuộc nhóm 2936 có thuế suất nhập khẩu là 0%, thuế suất GTGT là 10%.

  Trong trường hợp số tiền thuế nhập khẩu phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam thì được miễn thuế.

  Ban Biên tập Báo Hải quan.