Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sử dụng Quota miễn thuế

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Nguyễn Thanh Diễm
 • Vũng Tàu

Câu hỏi tư vấn

(10/04/2013 3:55 CH )

 • Thủ tục hải quan
 • Sử dụng Quota miễn thuế
 • Công ty tôi (A) ký hợp đồng mua bán hàng hoá với 1 công ty dầu khí trong nước (B). Hàng hoá được Công ty A mua của Công ty C tại nước ngoài. Khi nhập hàng Công ty A sử dụng Quota miễn thuế nhập khẩu của Công ty B. Vậy khi sử dụng Quoto của Công ty B để nhập khẩu thì tên người nhập khẩu lúc này sẽ là Công ty A hay Công ty B. Nếu Công ty B đứng tên người nhập khẩu, thì căn cứ vào đâu Công ty A có chứng từ đầu vào để xuất hoá đơn bán hàng cho Công ty B


Trả lời tư vấn

(07/05/2013 8:07 SA )

 •  
 • Trao đổi với Cục Hải quan Đồng Nai, Báo Hải quan trả lời như sau (câu trả lời mang tính tham khảo):

  Căn cứ điểm b khoản 21 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hoá (giá cung cấp hàng hoá theo hợp đồng uỷ thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại từ khoản 7 đến khoản 18 Điều này thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, trúng thầu.”

  Do đó, trường hợp như Công ty nêu thì Công ty B phải có hợp đồng ủy thác cho Công ty A nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về để cung cấp cho Công ty B và giá cung cấp hàng hoá theo hợp đồng uỷ thác không bao gồm thuế nhập khẩu, khi khai báo trên tờ khai hải quan thì Công ty A có thể đứng tên làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.

  Việc xuất hóa đơn giữa Công ty A và Công ty B căn cứ vào hợp đồng ủy thác nhập khẩu để thực hiện.

  Trân trọng

  Ban Biên tập Báo Hải quan điện tử