Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

(HQ Online)- Để đảm bảo quyền lợi cho người khiếu nại, khi xây dựng Luật Quản lý sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề nghị bổ sung quy định về khiếu nại quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư  quy định về nguyên tắc, phương pháp thu thập thông tin và chế độ báo cáo giá thị trường của một số hàng hóa, dịch vụ trong nước phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương.

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

(HQ Online)- Tại Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đề nghị bỏ quy định phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với đối tượng đang nộp dần tiền thuế nợ.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 520/QĐ-BTC về  Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn. Theo đó, quy trình mới quy định chi tiết các bước công việc trong việc bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn tại cấp Cục Thuế, cấp Chi cục Thuế và chế độ thông tin, báo cáo.

(HQ Online)- Tại đề nghị xây dựng dự thảo Luật Thuế tài sản đang được đưa ra xin ý kiến, Bộ Tài chính đã dự kiến đưa ra nhiều trường hợp được miễn, giảm thuế. 

(HQ Online)- Nhờ những quy định tại Luật Quản lý thuế về nguyên tắc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro (QLRR) trong quản lý thuế mà thời gian qua, việc áp dụng QLRR đã  mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, để quản lý hiệu quả hơn nữa vẫn cần sửa đổi một số nội dung tại Luật Quản lý Thuế sửa đổi. 

(HQ Online)- Đó là khẳng định của Bộ Tài chính khi giải trình ý kiên tham gia vào dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đề nghị bỏ hàng hóa “Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng” ra khỏi đối tượng chịu thuế BVMT, vì Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 không quy định về thuốc diệt cỏ hạn chế sử dụng.

(HQ Online)- Tại dự thảo Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đang được Bộ Tài chính xin ý kiến, bên cạnh xăng dầu, cơ quan soạn thảo cũng đề nghị tăng thuế đối với than đá. 

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo