Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế.

(HQ Online)- Việc chưa có tiêu chí rõ ràng để xác định thế nào là “vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị” và thế nào là “vật tư xây dựng” khiến cơ quan Hải quan lúng túng khi thực hiện miễn thuế.

(HQ Online)- Trả lời Công ty TNHH Corsair Marine Int'l đề nghị hướng dẫn hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho hàng XNK tại chỗ, Tổng cục Hải quan cho biết, loại hình này không đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 156/2017/NĐ-CP.

(HQ Online)- Để tránh có nhiều cách hiểu khác nhau, gây khó khăn trong thực hiện quy định về một số nhóm hàng tại Biểu thuế XK theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế XK đối với từng nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Luật Thuế XK, thuế NK, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định một số nhóm tại khung thuế suất trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13. Nội dung này đã được Bộ Tài chính xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

(HQ Online)- Cục Giám sát quản lý về hải quan vừa trả lời Công ty Cổ phần Smatec về việc XNK phần mềm, theo đó, đơn vị này cho biết theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính chưa có quy định cụ thể về mã số đối với phần mềm khi XNK.

(HQ Online)- Trước kiến nghị của Ban quản lý các khu công nghiệp- UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thay đổi mã HS của mặt hàng bột đậu nành lên men, Tổng cục Hải quan cho biết, chỉ có thể điều chỉnh mức thuế suất, không thể điều chỉnh mã HS của hàng hóa.

(HQ Online)- Trước vướng mắc của DN và một số cục hải quan địa phương về việc khai báo các khoản phí vận tải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết về cách khai báo này.

(HQ Online)- Dự thảo Thông tư liên quan đến kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK đang được Tổng cục Hải quan hoàn thiện các bước cuối trước khi trình Bộ Tài chính kí ban hành. Đây là bước hoàn thiện chính sách về kiểm tra xuất xứ hàng hóa XK, NK khi thực hiện thủ tục hải quan theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

(HQ Online)-Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản thông báo cho Tổng cục Hải quan danh sách các tổ chức được ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón NK.

(HQ Online)- Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 44/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

(HQ Online)- Ghi nhận những vướng mắc trong việc hoàn trả tiền thuế, đồng thời để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định về hoàn thuế tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế NK, thuế XK nhưng không có hàng hóa NK, XK hoặc NK, XK ít hơn so với hàng hóa NK, XK đã nộp thuế. Nội dung này đã được Bộ Tài chính xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo