Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tags

cửa hàng miễn thuế

(HQ Online)- Đây là một trong những vướng mắc từ thực tế tại Cục Hải quan Hải Phòng khi thực hiện Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh cửa hàng miễn thuế và thực hiện kết nối trao đổi thông tin với cửa hàng miễn thuế.
(HQ Online)-Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, bán tại cửa hàng miễn thuế trong thời gian hoàn thiện hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
(HQ Online)- Trong thời gian chờ Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) cho ý kiến về việc sản phẩm mỹ phẩm NK bán tại cửa hàng miễn thuế có phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm hay không, cơ quan Hải quan tạm thời không yêu cầu DN kinh doanh hàng miễn thuế phải xuất trình Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
(HQ Online)- Tổng cục Hải quan đang đề nghị các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp cho ý kiến thống nhất về việc không thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK để bán tại cửa hàng miễn thuế.
(HQ Online)- Đây là một trong những mặt hàng đã được Dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đưa vào diện được miễn thuế nhập khẩu.
(HQ Online)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi các đơn vị, ban ngành trong tỉnh hướng dẫn Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP (gọi tắt là DN) hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định về kinh doanh bán hàng miễn thuế.
(HQ Online)- Nhiều DN kinh doanh bán hàng miễn thuế chưa kịp thời hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, đó là ghi nhận chung tại Hội nghị DN kinh doanh bán hàng miễn thuế do Cục Hải quan Hà Nội tổ chức sáng 9-9.
(HQ Online)- Trước thực tế có một số DN kinh doanh hàng miễn thuế chưa đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đã đề nghị các đơn vị Hải quan tăng cường công tác quản lý, có thể yêu cầu DN tạm ngừng việc bán hàng với DN đang nằm ngoài địa bàn kiểm tra, giám sát hải quan.
(HQ Online)- Cục Hải quan Lạng Sơn vừa có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, xác nhận điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Công ty liên doanh hàng miễn thuế Lạng Sơn.
(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có văn bản thông báo các tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK)  được tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan.
(HQ Online)- Thời gian qua, hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế tại khu Thương mại – Công nghiệp (TM-CN) Mộc Bài đã bị các DN lợi dụng để tuồn hàng hóa vào nội địa nhằm gian lận thuế với nhiều thủ đoạn tinh vi.
(HQ Online)- Liên quan đến đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc cho phép bán hàng miễn thuế nhập cảnh tại các nhà ga sân bay quốc tế, tại công văn 7110/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tổng kết việc thực hiện Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.
(HQ Online)- Thời gian qua, tại các cửa khẩu biên giới đường bộ phía Nam như Mộc Bài - Tây Ninh, Dinh Bà - Đồng Tháp, Tịnh Biên - An Giang đã hình thành và phát triển hệ thống siêu thị miễn thuế, cửa hàng miễn thuế (gọi chung là cửa hàng miễn thuế) tại khu phi thuế quan thuộc các khu kinh tế cửa khẩu (KTCK).
(HQ Online)- Khu Thương mại (TM) Tịnh Biên-An Giang với khoảng 40 cửa hàng miễn thuế đã đi vào hoạt động ổn định hơn 2 năm nay, góp phần vào việc giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, thu nộp ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.
(HQO)- Vừa qua, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17-2-2009 Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính đã nêu ra những vướng mắc phát sinh khi thực hiện Quyết định 24.