Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tags

kim ngạch xuất nhập khẩu

(HQ Online)- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 7/2017, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của toàn ngành Hải quan ước đạt được 165.081 tỷ đồng đạt 57,9% kế hoạch dự toán 285.000 tỷ đồng do Quốc hội giao, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm 2016.
(HQ Online)- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ước tính trong 6 tháng/2017, tổng số lượng tờ khai XNK đạt 5,2 triệu tờ, tăng 17,1%, trong đó lượng tờ khai XK ước đạt 2,5 triệu tờ, tăng 16% và số lượng tờ khai NK ước tính 2,7 triệu tờ, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2016.
(HQ Online)- Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, quý I/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 91,21 tỷ USD, tăng 19,9% tương ứng tăng gần 15,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
(HQ Online)- Kết thúc năm 2016, Bắc Ninh là địa phương xuất khẩu lớn thứ 2 cả nước, vượt khá xa các địa phương bám đuổi là Thái Nguyên và Bình Dương, nhưng trong tháng 1/2017, tình hình lại đảo chiều.
(HQ Online)- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 1/2017, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của toàn ngành Hải quan đạt được 20.081 tỷ đồng đạt 7,05 % kế hoạch dự toán 285.000 tỷ đồng do Quốc hội giao.
(HQ Online)- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết ngày 26-12-2016, số thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt hơn 261.849 tỷ đồng, bằng 96,76% dự toán năm 2016. Tính bình quân mỗi ngày làm việc trong tháng 12 ngành Hải quan thu được 1.255 tỷ đồng.
(HQ Online)- Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9-2016 đạt gần 253,44 tỷ USD, tăng 3,9%, tương ứng tăng gần 9,5 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015.
(HQ Online)- Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7-2016 đạt gần 191,73 tỷ USD, tăng 2%, tương ứng tăng hơn 3,83 tỷ USD so với 7 tháng năm 2015.
(HQ Online)- Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng Cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt gần 104,45 tỷ USD, tăng 2,5% tương ứng tăng 2,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
(HQ Online)- Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1-2016 (từ 1-1 đến 15-1-2016) đạt 12,11 tỷ USD, tăng 1,5% tương ứng tăng 117 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 1-2015.
(HQ Online)- Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm 2015 đạt 327,76 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng 19,69 tỷ USD năm 2014.
(HQ Online)- Đến ngày 26-11, Cục Hải quan Cao Bằng thu ngân sách được gần 243 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán gần 57% (chỉ tiêu 155 tỷ đồng).
(HQ Online)- Theo Thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11- 2015, toàn ngành Hải quan ước thu đạt 231.200 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2014.
(HQ Online)- XK đã đi được nửa chặng đường của năm 2015 với phần sáng vẫn thuộc về các DN FDI, mảng tối lại rơi vào nhóm hàng vốn là lợi thế của Việt Nam - nông, lâm, thủy sản. Chính điều này gây áp lực không nhỏ lên mục tiêu XK cho cả năm 2015.
(HQ Online)- Triển khai thực hiện tốt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chủ động nắm bắt tình hình DN trên địa bàn và thực hiện chống thất thu có hiệu quả, dự kiến đến hết tháng 6, Hải quan Hà Nội thu NSNN đạt 7.743 tỷ đồng, đạt 49% chỉ tiêu đã đề ra.
(HQ Online)- Theo quy định của Luật Hải quan 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành, các Chi cục Hải quan cũng có nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ). Vậy tổ chức bộ máy và quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác này sẽ có thay đổi như thế nào?
(HQ Online)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng năm 2015 đã đạt gần 101,5 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu gần 51,8 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2014. Các nhóm hàng nhập khẩu chính gồm:
(HQ Online)- Những năm qua, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc đã có bước phát triển vượt bậc, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, do cơ cấu XNK mất cân đối và không có sự cải thiện trong đó nhập nhiều hơn xuất, nước ta đang nhập siêu với giá trị tuyệt đối và tỷ trọng ngày càng tăng từ Trung Quốc, đã xóa đi nỗ lực xuất siêu từ các thị trường khác, do vậy cần phải có các giải pháp để kiểm soát nhập siêu từ Trung Quốc.
(HQ Online)- Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Á vẫn cao nhất với 24,63 tỷ USD; tiếp theo là châu Mỹ với 12,47 tỷ USD; châu Âu là 10,46 tỷ USD; châu Đại Dương là 1,08 tỷ USD và châu Phi là 1,05 tỷ USD.
(HQ Online)- TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai là những địa phương luôn dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Góp phần tạo nên kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của cơ quan Hải quan đóng chân trên những địa phương này.
Trang 1/3