Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
11901/QĐ-TTg
22/10/2014
Áp dụng
22/10/2014
Quyết định 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
214949/BTC-TCHQ
21/10/2014
Áp dụng
21/10/2014
Công văn số 14949/BTC-TCHQ ngày 21/10/2014 về xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
314836/BTC-PC
21/10/2014
Áp dụng
21/10/2014
Công văn số 14836/BTC ngày 21/10/2014 triển khai "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"
44622/TCT-DNL
21/10/2014
Áp dụng
21/10/2014
Công văn 4622/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế
51893/QĐ-TTg
20/10/2014
Áp dụng
20/10/2014
Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030
61880/QĐ-TTg
17/10/2014
Áp dụng
17/10/2014
Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
719/CT-BGTVT
17/10/2014
Áp dụng
17/10/2014
Chỉ thị 19/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải
897/2014/NĐ-CP
17/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Nghị định 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
996/2014/NĐ-CP
17/10/2014
Áp dụng
12/12/2014
Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
103018/QĐ-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Quyết định 3018/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2014 xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty VTKT nông nghiệp Phú Yên là DNNN đã giải thể
114568/TCT-TNCN
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Công văn số 4568/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 16/10/2014 v/v chính sách thuế TNCN
1212605/TCHQ-TXNK
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Công văn 12605/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nguyên liệu bị thiệt hại do hỏa hoạn
1312622/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
1412621/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
1512620/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
1612619/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
1735/2014/TT-BCT
15/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Quyết định 35/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón
1812514/TCHQ-TXNK
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn 12514/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng
1912582/TCHQ-TXNK
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 12582/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2014 về phân loại mặt hàng cao su
2014638/BTC-TCHQ
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 14638/BTC-TCHQ ngày 15/10/2014 về áp mã số HS đối với linh kiện, phụ tùng ô tô