Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
146/2014/TT-NHNN
31/12/2015
Áp dụng
01/03/2015
Thông tư 46/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
2212/2014/TT-BTC
31/12/2015
Áp dụng
01/01/2015
Thông tư 212/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
3695/TCHQ-TXNK
28/01/2015
Áp dụng
28/01/2015
Phân loại và xử lý thuế đối với "Nước hồng sâm" và "Levofloxacin Hemihydrate"
41252/BTC-TCHQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Quản lý NK sản phẩm CNTT đã qua sử dụng
5 1251/BTC-TCHQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Tái xuất xăng dầu
6694/TCHQ-TXNK
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Hoàn thuế NK
7691/TCHQ-TXNK
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
8 688/TCHQ-TXNK
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Xử lý thuế TTĐB và thuế GTGT 32 xe ô tô TNTX của dự án ADB1 và WB1
9 686/TCHQ-TXNK
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi
10 683/TCHQ-GSQL
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Vướng mắc khai bổ sung đối với mặt hàng xăng, dầu
11682/TCHQ-QLRR
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai
12 673/TCHQ-KTSTQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Phối hợp thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý TTBYT nhập khẩu
13246/QĐ-TCHQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Hải quan năm 2015
14241/QĐ-TCHQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Xóa nợ tiền thuế, phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Xí nghiệp Liên hiệp I là DNNN đã giải thể
15117/QĐ-BTC
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty CP ô tô TMT do đã cổ phần hóa
161185/BTC-TCHQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
17672/TCHQ-CCHĐH
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Đánh giá triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính của Bộ Công thương
18134/QĐ-TTg
26/01/2015
Áp dụng
26/01/2015
Quyết định 134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020
19627/VPCP-KTTH
26/01/2015
Áp dụng
26/01/2015
Công văn 627/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
20671/TCHQ-GSQL
26/01/2015
Áp dụng
26/01/2015
Thủ tục tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo phương thức quay vòng