Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
125/2014/TT-NHNN
15/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Thông tư 25/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
229/CT-TTg
14/09/2014
Áp dụng
14/09/2014
Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014- 2015
311051/TCHQ-TXNK
11/09/2014
Áp dụng
11/09/2014
Công văn 11051/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa
486/2014/NĐ-CP
10/09/2014
Áp dụng
01/12/2014
Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
585/2014/NĐ-CP
10/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Nghị định 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
6131/2014/TT-BTC
10/09/2014
Áp dụng
25/10/2014
Thông tư 131/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013
73538/QĐ-BGDĐT
09/09/2014
Áp dụng
09/09/2014
Quyết định 3538/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015
812680/BTC-QLG
09/09/2014
Áp dụng
09/09/2014
Công văn 12680/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
96947/VPCP-KTN
09/09/2014
Áp dụng
09/09/2014
Công văn 6947/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đặt tên cầu khi đưa vào khai thác sử dụng đối với công trình "Xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối hai đầu cầu"
1052/2014/TT-BTNMT
09/09/2014
Áp dụng
27/10/2014
Thông tư 52/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
11130/2014/TT-BTC
09/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Thông tư 130/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia
1284/2014/NĐ-CP
08/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Nghị định 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
136913/VPCP-KTTH
08/09/2014
Áp dụng
08/09/2014
Công văn 6913/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng trong casino
1418/2014/TT-BTP
08/09/2014
Áp dụng
10/11/2014
Thông tư 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
153851/TCT-CS
08/09/2014
Áp dụng
08/09/2014
Công văn 3851/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng
1624/2014/TT-NHNN
06/09/2014
Áp dụng
24/10/2014
Thông tư 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi
1710931/TCHQ-TXNK
06/09/2014
Áp dụng
06/09/2014
Công văn 10931/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế
1812495/BTC-TCT
06/09/2014
Áp dụng
06/09/2014
Công văn 12495/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thuế giả định, tiền nhà giả định
1926/2014/TT-NHNN
06/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Thông tư 26/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định 540/QĐ-TTg ngày 16/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
201572/QĐ-TTg
05/09/2014
Áp dụng
05/09/2014
Quyết định 1572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020"