Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
145/2014/QĐ-TTg
15/08/2014
Áp dụng
01/10/2014
Quyết định 45/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ
244/2014/QĐ-TTg
15/08/2014
Áp dụng
01/10/2014
Quyết định 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
322/2014/TT-NHNN
15/08/2014
Áp dụng
20/08/2014
Thông tư 22/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
481/2014/NĐ-CP
14/08/2014
Áp dụng
01/10/2014
Nghị định 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
511386/BTC-TCHQ
14/08/2014
Áp dụng
14/08/2014
Phân loại mặt hàng "Bán thành phẩm mực in"
611352/BTC-TCHQ
14/08/2014
Áp dụng
14/08/2014
Hóa đơn hàng XK
710210/TCHQ-TXNK
14/08/2014
Áp dụng
14/08/2014
Vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa
811351/BTC-TCHQ
14/08/2014
Áp dụng
14/08/2014
Bổ sung việc khai báo một số loại hình trên hệ thống VNACCS
925/CT-TTg-2014
13/08/2014
Áp dụng
13/08/2014
Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014
1010160/TCHQ-GSQL
13/08/2014
Áp dụng
13/08/2014
Tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh lưu kho, lưu bãi
1110161/TCHQ-GSQL
13/08/2014
Áp dụng
13/08/2014
Giấy chứng nhận hợp quy
1211203/BTC-TCHQ
12/08/2014
Áp dụng
12/08/2014
Xử lý thuế đối với mặt hàng phân bón NPK
1310065/TB-TCHQ
12/08/2014
Áp dụng
12/08/2014
Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
1420/2014/TT-NHNN
12/08/2014
Áp dụng
26/09/2014
Thông tư 20/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
1510081/TCHQ-TXNK
12/08/2014
Áp dụng
12/08/2014
Công văn 10081/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn tiền chậm nộp
1619/2014/TT-NHNN
11/08/2014
Áp dụng
22/09/2014
Thông tư 19/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
179992/TCHQ-VNACCS
11/08/2014
Áp dụng
11/08/2014
Công văn số 9992/TCHQ-VNACCS ngày 11/8/2014 của Tổng cục Hải quan về không gửi báo cáo về triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS
1810015/TCHQ-GSQL
11/08/2014
Áp dụng
11/08/2014
Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan
1927/2014/TT-BGDĐT
11/08/2014
Áp dụng
25/09/2014
Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp
2010009/TCHQ-QLRR
11/08/2014
Áp dụng
11/08/2014
Công văn 10009/TCHQ-QLRR của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc tra cứu thông tin xác định ân hạn thuế của doanh nghiệp