Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
114949/BTC-TCHQ
21/10/2014
Áp dụng
21/10/2014
Công văn số 14949/BTC-TCHQ ngày 21/10/2014 về xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
214836/BTC-PC
21/10/2014
Áp dụng
21/10/2014
Công văn số 14836/BTC ngày 21/10/2014 triển khai "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"
31880/QĐ-TTg
17/10/2014
Áp dụng
17/10/2014
Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
419/CT-BGTVT
17/10/2014
Áp dụng
17/10/2014
Chỉ thị 19/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải
53018/QĐ-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Quyết định 3018/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2014 xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty VTKT nông nghiệp Phú Yên là DNNN đã giải thể
64568/TCT-TNCN
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Công văn số 4568/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 16/10/2014 v/v chính sách thuế TNCN
712605/TCHQ-TXNK
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Công văn 12605/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nguyên liệu bị thiệt hại do hỏa hoạn
812622/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
912621/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
1012620/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
1112619/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
1235/2014/TT-BCT
15/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Quyết định 35/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón
1312514/TCHQ-TXNK
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn 12514/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng
1412582/TCHQ-TXNK
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 12582/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2014 về phân loại mặt hàng cao su
1514638/BTC-TCHQ
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 14638/BTC-TCHQ ngày 15/10/2014 về áp mã số HS đối với linh kiện, phụ tùng ô tô
164498/TCT-TNCN
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 4498/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 15/10/2014 v/v thuế TNCN đối với quà tặng là bất động sản
174516/TCT-TNCN
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 4516/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 15/10/2014 v/v giải đáp chính sách thuế
184519/TCT-DNL
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn 4519/TCT-DNL của Tổng cục thuế về việc vướng mắc chính sách thuế
194461/TCT-CS
13/10/2014
Áp dụng
13/10/2014
Công văn 4461/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn
204435/TCT-DNL
13/10/2014
Áp dụng
13/10/2014
Công văn 4435/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào