Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1118/2014/NĐ-CP
17/12/2014
Áp dụng
01/02/2015
Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
234/CT-TTg
11/12/2014
Áp dụng
11/12/2014
Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới
32241/QĐ-TTg
11/12/2014
Áp dụng
11/12/2014
Quyết định 2241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020
42242/QĐ-TTg
11/12/2014
Áp dụng
11/12/2014
Quyết định 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020
539/2014/TT-NHNN
11/12/2014
Áp dụng
01/02/2015
Thông tư 39/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
647/2014/TT-BYT
11/12/2014
Áp dụng
15/02/2015
Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
75537/TCT-KK
11/12/2014
Áp dụng
11/12/2014
Công văn 5537/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế
8189/2014/TT-BTC
11/12/2014
Áp dụng
11/12/2014
Thông tư 189/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
970/2014/QĐ-TTg
10/12/2014
Áp dụng
30/01/2015
Quyết định 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học
10117/2014/NĐ-CP
08/12/2014
Áp dụng
31/01/2015
Nghị định 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn
113662/QĐ-TCHQ
08/12/2014
Áp dụng
08/12/2014
Quyết định 3662/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành lý và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cặp cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam) - Đen-Sa-Vắn (Lào) theo mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng
12185/2014/TT-BTC
05/12/2014
Áp dụng
06/12/2014
Thông tư 185/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
1346/2014/TT-BNNPTNT
05/12/2014
Áp dụng
21/01/2015
Thông tư 46/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định 551/QĐ-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
1417709/BTC-TCT
04/12/2014
Áp dụng
04/12/2014
Công văn 17709/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàng
1517728/BTC-CST
04/12/2014
Áp dụng
04/12/2014
Công văn 17728/BTC-CST của Bộ Tài chính về các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới
169673/VPCP-KTTH
03/12/2014
Áp dụng
03/12/2014
Công văn 9673/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất dược phẩm Nanogen
1714505/TCHQ-TXNK
03/12/2014
Áp dụng
03/12/2014
Công văn 14505/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thời hạn nộp thuế
185412/TCT-CS
03/12/2014
Áp dụng
03/12/2014
Công văn 5412/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế
1914428/TCHQ-TXNK
02/12/2014
Áp dụng
02/12/2014
Công văn 14428/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ thuế
209078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT
02/12/2014
Áp dụng
02/12/2014
Quy chế phối hợp trong Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô