Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
15412/VPCP-QHQT
18/07/2014
Áp dụng
18/07/2014
Công văn 5412/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tỷ lệ tài trợ từ nguồn vốn IDA cho các gói thầu xây lắp của Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng
223/2014/TT-BGDĐT
18/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
32051/QĐ-TCHQ
17/07/2014
Áp dụng
17/07/2014
Quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
42042/QĐ-TCHQ
17/07/2014
Áp dụng
17/07/2014
Quyết định 2042/QĐ-TCHQ ngày 17/7/2014 của Tổng cục Hải quan ban hành Bản Mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm giám sát Hải quan đối với hàng hóa XK, NK, hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu
570/2014/NĐ-CP
17/07/2014
Áp dụng
05/09/2014
Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
694/2014/TT-BTC
17/07/2014
Áp dụng
30/08/2014
Thông tư 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng
7972/GSQL-GQ3
17/07/2014
Áp dụng
17/07/2014
Công văn 972/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế
81168/QĐ-TTg
16/07/2014
Áp dụng
16/07/2014
Quyết định 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
9 268/TB-BCT
16/07/2014
Áp dụng
16/07/2014
Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công Thương
108907/TCHQ-TXNK
16/07/2014
Áp dụng
16/07/2014
Công văn 8907/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phải tái nhập
1169/2014/NĐ-CP
15/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Nghị định 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước
126299/QĐ-BCT
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Công văn 6299/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
136300/QĐ-BCT
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Quyết định 6300/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
142031/QĐ-TCHQ
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Quyết định 2031/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Yêu cầu nghiệp vụ triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa chuyển cửa khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh vận chuyển bằng container
1539/2014/QĐ-TTg
15/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Quyết định 39/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
165298/VPCP-KTTH
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Công văn 5298/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp
178858/TCHQ-GSQL
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Công văn 8858/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa của khách xuất cảnh đã hoàn thuế giá trị gia tăng
1893/2014/TT-BTC
14/07/2014
Áp dụng
29/08/2014
Thông tư 93/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước
199504/BTC-TCHQ
14/07/2014
Áp dụng
14/07/2014
Công văn 9504/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp
208800/TCHQ-TXNK
14/07/2014
Áp dụng
14/07/2014
Công văn 8800/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế hàng nhập khẩu