Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1108/2014/NĐ-CP
20/11/2014
Áp dụng
10/01/2014
Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
2109/2014/NĐ-CP
20/11/2014
Áp dụng
05/01/2014
Nghị định 109/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
3111/2014/NĐ-CP
20/11/2014
Áp dụng
05/01/2015
Nghị định 111/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu
4110/2014/NĐ-CP
20/11/2014
Áp dụng
05/01/2014
Nghị định 110/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
536/2014/TT-NHNN
20/11/2014
Áp dụng
01/02/2014
Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
635/2014/TT-NHNN
20/11/2014
Áp dụng
15/01/2014
Thông tư 35/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
734/2014/TT-NHNN
20/11/2014
Áp dụng
15/01/2015
Thông tư 34/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
864/2014/QĐ-TTg
18/11/2014
Áp dụng
15/01/2015
Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
916/2014/TT-BTTTT
18/11/2014
Áp dụng
02/01/2015
Thông tư 16/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
1015/2014/TT-BTTTT
17/11/2014
Áp dụng
01/01/2015
Thông tư 15/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
1182/NQ-CP
17/11/2014
Áp dụng
17/11/2014
Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ về việc ký kết "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập"
12107/2014/NĐ-CP
17/11/2014
Áp dụng
01/01/2014
Nghị định 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
13104/2014/NĐ-CP
14/11/2014
Áp dụng
29/12/2014
Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất
1416594/BTC-TCT
14/11/2014
Áp dụng
14/11/2014
Công văn 16594/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1513802/TCHQ-TXNK
14/11/2014
Áp dụng
14/11/2014
Công văn 13802/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử lý nợ thuế
1613810/TCHQ-TXNK
14/11/2014
Áp dụng
14/11/2014
Công văn 13810/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong quá trình thu nộp thuế hàng hóa vận chuyển qua biên giới đất liền
1779/2014/QH13
14/11/2014
Áp dụng
14/11/2014
Nghị quyết 79/2014/QH13 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015
1867/2014/TT-BGTVT
13/11/2014
Áp dụng
31/12/2014
Thông tư 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
192054/QĐ-TTg
13/11/2014
Áp dụng
13/11/2014
Quyết định 2054/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2016522/BTC-TCHQ
13/11/2014
Áp dụng
13/11/2014
Công văn 16522/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về tờ khai hải quan có kết quả kiểm hóa trong hồ sơ hoàn thuế