Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
132/2014/NĐ-CP
22/04/2014
Áp dụng
10/06/2014
Nghị định 32/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
24177/TCHQ-VNACCS
18/04/2014
Áp dụng
18/04/2014
Hướng dẫn giám sát hàng hóa XK, NK thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 22/2014/TT-BTC
313/2014/TT-NHNN
18/04/2014
Áp dụng
12/05/2014
Thông tư 13/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
431/2014/NĐ-CP
18/04/2014
Áp dụng
15/06/2014
Nghị định 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
54174/TCHQ-GSQL
17/04/2014
Áp dụng
17/04/2014
Vướng mắc kho bãi
64120/TCHQ-TXNK
17/04/2014
Áp dụng
17/04/2014
Trả lời vướng mắc về việc nộp thuế XNK bằng chuyển khoản online qua ngân hàng thương mại
74166/TCHQ-TXNK
17/04/2014
Áp dụng
17/04/2014
Công văn 4166/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư
8538/QĐ-TTg
16/04/2014
Áp dụng
16/04/2014
Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
94110/TCHQ-GSQL
16/04/2014
Áp dụng
16/04/2014
Hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công
1030/2014/NĐ-CP
14/04/2014
Áp dụng
01/07/2014
Nghị định 30/2014/NĐ-CP của Chỉnh phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
113892/TCHQ-GSQL
14/04/2014
Áp dụng
14/04/2014
Tạm xuất - tái nhập sản phẩm CNTT để sửa chữa, bảo hành
121101/QĐ-TCHQ
11/04/2014
Áp dụng
11/04/2014
Quyết định 1101/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 1105/QĐ-TCHQ ngày 01/06/2010 của Tổng cục Hải quan về ban hành mẫu biên lai thu tiền
13739/QĐ-BTC
11/04/2014
Áp dụng
11/04/2014
Quyết định 739/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 937/QĐ-BTC ngày 25/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1429/2014/NĐ-CP
10/04/2014
Áp dụng
01/06/2014
Nghị định 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
154575/BTC-ĐT
10/04/2014
Áp dụng
10/04/2014
Công văn 4575/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014
16495/QĐ-TTg
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Quyết định 495/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
17493/QĐ-TTg
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Quyết định 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy
184443/BTC-TCHQ
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Công văn 4443/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn
193714/TCHQ-TXNK
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Công văn 3714/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng lá thuốc lá
203688/TCHQ-TXNK
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Công văn 3688/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn nộp thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu