Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
132/2014/NĐ-CP
22/04/2014
Áp dụng
10/06/2014
Nghị định 32/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
24342/TCHQ-TXNK
21/04/2014
Áp dụng
21/04/2014
Công văn 4342/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế
34289/TCHQ-TXNK
21/04/2014
Áp dụng
21/04/2014
Công văn 4289/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn
44177/TCHQ-VNACCS
18/04/2014
Áp dụng
18/04/2014
Hướng dẫn giám sát hàng hóa XK, NK thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 22/2014/TT-BTC
513/2014/TT-NHNN
18/04/2014
Áp dụng
12/05/2014
Thông tư 13/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
631/2014/NĐ-CP
18/04/2014
Áp dụng
15/06/2014
Nghị định 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
7892/TCT-CS
18/04/2014
Áp dụng
18/04/2014
Công văn 892/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế
84174/TCHQ-GSQL
17/04/2014
Áp dụng
17/04/2014
Vướng mắc kho bãi
94120/TCHQ-TXNK
17/04/2014
Áp dụng
17/04/2014
Trả lời vướng mắc về việc nộp thuế XNK bằng chuyển khoản online qua ngân hàng thương mại
104166/TCHQ-TXNK
17/04/2014
Áp dụng
17/04/2014
Công văn 4166/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư
114170/TCHQ-TCCB
17/04/2014
Áp dụng
17/04/2014
Công văn số 4170/TCHQ-TCCB ngày 17/4/2014 của Tổng cục Hải quan về phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập ngành Hải quan
121259/TCT-CS
17/04/2014
Áp dụng
17/04/2014
Công văn 1259/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng
13538/QĐ-TTg
16/04/2014
Áp dụng
16/04/2014
Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
144110/TCHQ-GSQL
16/04/2014
Áp dụng
16/04/2014
Hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công
154076/TCHQ-VNACCS
16/04/2014
Áp dụng
16/04/2014
Điều chỉnh kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS
161241/TCT-KK
16/04/2014
Áp dụng
16/04/2014
Công văn 1241/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng
1730/2014/NĐ-CP
14/04/2014
Áp dụng
01/07/2014
Nghị định 30/2014/NĐ-CP của Chỉnh phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
183892/TCHQ-GSQL
14/04/2014
Áp dụng
14/04/2014
Tạm xuất - tái nhập sản phẩm CNTT để sửa chữa, bảo hành
191101/QĐ-TCHQ
11/04/2014
Áp dụng
11/04/2014
Quyết định 1101/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 1105/QĐ-TCHQ ngày 01/06/2010 của Tổng cục Hải quan về ban hành mẫu biên lai thu tiền
20739/QĐ-BTC
11/04/2014
Áp dụng
11/04/2014
Quyết định 739/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 937/QĐ-BTC ngày 25/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính