Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
146/2014/TT-NHNN
31/12/2015
Áp dụng
01/03/2015
Thông tư 46/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
2212/2014/TT-BTC
31/12/2015
Áp dụng
01/01/2015
Thông tư 212/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
307/2015/TT-BLĐTBXH
25/02/2015
Áp dụng
10/04/2015
Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
406/2015/TT-BLĐTBXH
25/02/2015
Áp dụng
10/04/2015
Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn
517/2015/NĐ-CP
14/02/2015
Áp dụng
01/04/2015
Nghị định 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
615/2015/NĐ-CP
14/02/2015
Áp dụng
10/04/2015
Nghị định 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
702/CT-TTg
14/02/2015
Áp dụng
14/02/2015
Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công
806/2015/TT-BNNPTNT
14/02/2015
Áp dụng
31/03/2015
Thông tư 06/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
920/2015/NĐ-CP
14/02/2015
Áp dụng
01/04/2015
Nghị định 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
1018/2015/NĐ-CP
14/02/2015
Áp dụng
01/04/2015
Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
111563/TCHQ-TXNK
14/02/2015
Áp dụng
14/02/2015
Công văn 1563/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu
1214/2015/NĐ-CP
13/02/2015
Áp dụng
15/04/2015
Nghị định 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
131547/QĐ-BCT
13/02/2015
Áp dụng
13/02/2015
Quyết định 1547/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2015 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015
142454/BTC-TCHQ
13/02/2015
Áp dụng
13/02/2015
Công văn 2454/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với lĩnh vực đóng tàu
1512/2015/NĐ-CP
12/02/2015
Áp dụng
12/02/2015
Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
1613/2015/NĐ-CP
12/02/2015
Áp dụng
31/03/2015
Nghị định 13/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
17592/TCT-CS
12/02/2015
Áp dụng
12/02/2015
Công văn 592/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
18340/QĐ-TCHQ
10/02/2015
Áp dụng
10/02/2015
Quyết định 340/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan
192129/BTC-CST
10/02/2015
Áp dụng
10/02/2015
Công văn 2129/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng lòng đỏ trứng tiệt trùng
201321/TCHQ-TXNK
10/02/2015
Áp dụng
10/02/2015
Công văn 1321/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày