Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
188/2014/NĐ-CP
26/09/2014
Áp dụng
15/11/2014
Nghị định 88/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
213611/BTC-TCHQ
26/09/2014
Áp dụng
26/09/2014
Công văn 13611/BTC-TCHQ ngày 26/9/2014 về xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua KBNN với cơ quan hải quan
32786/QĐ-TCHQ
26/09/2014
Áp dụng
26/09/2014
Quyết định 2786/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2014 xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty thương mại tổng hợp và dịch vụ đầu tư Nghệ An là DNNN đã giải thể
432/2014/TT-BGDĐT
25/09/2014
Áp dụng
10/11/2014
Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
55628/TCHQ-TXNK
25/09/2014
Áp dụng
25/09/2014
Công văn 5628/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa
67485/VPCP-KTTH
25/09/2014
Áp dụng
25/09/2014
Công văn 7485/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của một số địa phương
711635/TCHQ-TXNK
25/09/2014
Áp dụng
25/09/2014
Công văn số 11635/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2014 về phân loại hàng hóa
82778/QĐ-TCHQ
25/09/2014
Áp dụng
25/09/2014
Quyết định 2778/QĐ-TCHQ ngày 25/9/2014 xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty XNK II (Arico) trực thuộc Liên hiệp Cty Đồng Tháp là DNNN đã giải thể
911618/TCHQ-TXNK
24/09/2014
Áp dụng
24/09/2014
Công văn 11618/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền chậm nộp
1013487/BTC-QLCS
24/09/2014
Áp dụng
24/09/2014
Công văn 13487/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước
111696/QĐ-TTg
23/09/2014
Áp dụng
23/09/2014
Quyết định 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
127411/VPCP-KTTH
23/09/2014
Áp dụng
23/09/2014
Công văn 7411/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế đối với Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Vĩnh Long
1387/2014/NĐ-CP
22/09/2014
Áp dụng
10/11/2014
Nghị định 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
1411515/TCHQ-TXNK
22/09/2014
Áp dụng
22/09/2014
Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu
1511516/TCHQ-GSQL
22/09/2014
Áp dụng
22/09/2014
Công văn 11516/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu
1611529/TCHQ-TXNK
22/09/2014
Áp dụng
22/09/2014
Công văn 11529/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế
172438/QĐ-BTC
22/09/2014
Áp dụng
22/09/2014
Quyết định 2438/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
18138/2014/TT-BTC
22/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Thông tư quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia
1911540/TCHQ-GSQL
21/09/2014
Áp dụng
21/09/2014
Công văn số 1540/TCHQ-GSQL ngày 23/9/2014 của Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát thực phẩm NK từ Đài Loan
2053/2014/QĐ-TTg
19/09/2014
Áp dụng
01/01/2015
Quyết định 53/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính