Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
413218/TCT-CS
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
Công văn 3218/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
427317/TCHQ-TXNK
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
Công văn 7317/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phí bản quyền, phí giấy phép
43115/2015/TTLT-BTC-BTP
11/08/2015
Áp dụng
29/09/2015
Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
4410915/BTC-TCHQ
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
Công văn số 10915/BTC-TCHQ ngày 11/8/2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK phục vụ thi công dự án
4565/2015/NĐ-CP
07/08/2015
Áp dụng
01/10/2015
Nghị định 65/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
4659/2015/NQ-CP
07/08/2015
Áp dụng
07/08/2015
Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
47113/2015/TT-BTC
07/08/2015
Áp dụng
08/08/2015
Thông tư 113/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
483172/TCT-TNCN
07/08/2015
Áp dụng
07/08/2015
Công văn 3172/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ
4964/2015/NĐ-CP
06/08/2015
Áp dụng
15/10/2015
Nghị định 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
501445/QĐ-TCT
06/08/2015
Áp dụng
06/08/2015
Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thí điểm Quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
517148/TCHQ-TCCB
05/08/2015
Áp dụng
05/08/2015
Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển
527157/TCHQ-GSQL
05/08/2015
Áp dụng
05/08/2015
Công văn số 7157/TCHQ-GSQ ngày 5/8/2015 về mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi gửi kho ngoại quan
5310613/BTC-TCHQ
04/08/2015
Áp dụng
04/08/2015
Công văn số 10613/BTC-TCHQ ngày 4/8/2015 về nhập khẩu xe mô tô ba bánh
547131/TCHQ-GSQL
04/08/2015
Áp dụng
04/08/2015
Công văn số 7131/TCHQ-GSQL ngày 4/8/2015 về hướng dẫn khai hải quan
5532/2015/QĐ-TTg
04/08/2015
Áp dụng
21/09/2015
Quyết định 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
5631/2015/QĐ-TTg
04/08/2015
Áp dụng
01/10/2015
Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế
571233/QĐ-TTg
03/08/2015
Áp dụng
03/08/2015
Quyết định 1233/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với cam kết quốc tế
5825/2015/TT-BCT
03/08/2015
Áp dụng
03/08/2015
Thông tư 25/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015
593116/TCT-TNCN
03/08/2015
Áp dụng
03/08/2015
Công văn 3116/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về hồ sơ giảm trừ gia cảnh
603114/TCT-HTQT
03/08/2015
Áp dụng
03/08/2015
Công văn 3114/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần