Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41135/2016/NĐ-CP
09/09/2016
Áp dụng
15/11/2016
Nghị định 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
42140/2016/TT-BTC
09/09/2016
Áp dụng
01/01/2017
Thông tư 140/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a
43135/2016/TT-BTC
08/09/2016
Áp dụng
15/09/2016
Thông tư 135/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015, Thông tư 93/2015/TT-BTC ngày 19/06/2015, Thông tư 95/2015/TT-BTC ngày 19/06/2015, Thông tư 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
44134/2016/TT-BTC
08/09/2016
Áp dụng
01/11/2016
Thông tư 134/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam
458621/TCHQ-TXNK
08/09/2016
Áp dụng
08/09/2016
Công văn 8621/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế
461770/TXNK-TG
07/09/2016
Áp dụng
07/09/2016
Công văn 1770/TXNK-TG của Cục Thuế xuất nhập khẩu về trị giá hải quan xe Kia Rio
478600/TCHQ-TXNK
07/09/2016
Áp dụng
07/09/2016
Công văn 8600/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
481919/QĐ-BTC
06/09/2016
Áp dụng
06/09/2016
Quyết định 1919/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
4925/2016/TT-BXD
06/09/2016
Áp dụng
25/10/2016
Thông tư 25/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
508530/TCHQ-TXNK
05/09/2016
Áp dụng
05/09/2016
Công văn số 8530/TCHQ-TXNK ngày 5/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thuế đối với hàng hóa NK
51122/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
5236/2016/QĐ-TTg
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
53126/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 126/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018
54129/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 129/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018
55128/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 128/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018
56132/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 132/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016-2018
57131/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 131/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
58130/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 130/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018
59134/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
60133/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 133/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019