Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4166/2014/NĐ-CP
04/07/2014
Áp dụng
20/08/2014
Nghị định 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
421973/QĐ-TCHQ
04/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Quyết định 1973/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
431073/QĐ-TTg
04/07/2014
Áp dụng
04/07/2014
Quyết định 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ
441069/QĐ-TTg
04/07/2014
Áp dụng
04/07/2014
Quyết định 1069/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
451972/QĐ-TCHQ
04/07/2014
Áp dụng
04/07/2014
Quyết định 1972/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình hành động của Tổng cục Hải quan tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Hải quan
468963/BTC-TCHQ
03/07/2014
Áp dụng
03/07/2014
Công văn 8963/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hàng hóa tiêu hủy
471531/QĐ-BTC
03/07/2014
Áp dụng
03/07/2014
Quyết định 1531/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
4886/2014/TTLT-BTC-NHNNVN
02/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư liên tịch 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
498328/TCHQ-TXNK
02/07/2014
Áp dụng
02/07/2014
Công văn 8328/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất
504897/VPCP-KTN
02/07/2014
Áp dụng
02/07/2014
Công văn 4897/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
514895/VPCP-KTTH
02/07/2014
Áp dụng
02/07/2014
Công văn 4895/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ứng trước vốn kế hoạch năm 2015
5238/2014/QĐ-TTg
01/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Quyết định 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
531511/QĐ-BTC
01/07/2014
Áp dụng
01/07/2014
Quyết định số 1511/QĐ-BTC ngày 1/7/2014 của Bộ Tài chính về việc xóa nợ tiền thuế, phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với công ty Thương mại Tổng hợp tỉnh Tuyên Quang là DNNN đã giải thể.
541510/QĐ-BTC
01/07/2014
Áp dụng
01/07/2014
Quyết định số 1510/QĐ-BTC ngày 1/7/2014 của Bộ Tài chính về việc xóa nợ tiền thuế, phát sinh từ trước ngày 1/7/2007 đối với công ty kinh doanh Tổng hợp - Đầu tư sản xuất - Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể.
55 5925/QĐ-BCT
01/07/2014
Áp dụng
01/07/2014
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
5685/2014/TT-BTC
30/06/2014
Áp dụng
15/08/2014
Thông tư 85/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
5784/2014/TT-BTC
27/06/2014
Áp dụng
11/08/2014
Thông tư 84/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
58 20/CT-BCT
27/06/2014
Áp dụng
27/06/2014
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
597963/TCHQ-TXNK
26/06/2014
Áp dụng
26/06/2014
Công văn 7963/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu lệ phí thu hộ các Hiệp hội
607964/TCHQ-TXNK
26/06/2014
Áp dụng
26/06/2014
Công văn 7964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế mặt hàng lốp ô tô nhập khẩu