Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
411050/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1050/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuộc Tổng cục Hải quan
421052/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1052/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan
431054/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1054/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Hải quan trực thuộc Tổng cục Hảỉ quan
441066/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1066/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan
451068/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1068/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Cục Tài vụ - Quản trị trực thuộc Tổng cục Hải quan
461069/QĐ-BTC
16/05/2016
Áp dụng
16/05/2016
Quyết định 1069/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan
4735/2016/NĐ-CP
15/05/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 35/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y
4839/2016/NĐ-CP
15/05/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
4938/2016/NĐ-CP
15/05/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
5034/2016/NĐ-CP
14/05/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
51868/TXNK-CST
13/05/2016
Áp dụng
13/05/2016
Công văn 868/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề”
521797/QĐ-BCT
12/05/2016
Áp dụng
12/05/2016
Quyết định 1797/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2016
532025/TCT-TNCN
12/05/2016
Áp dụng
12/05/2016
Công văn 2025/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
5413/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
12/05/2016
Áp dụng
30/06/2016
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học
5506/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
12/05/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
5620/2016/QĐ-TTg
11/05/2016
Áp dụng
26/06/2016
Quyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
5714/2016/CT-TTg
10/05/2016
Áp dụng
10/05/2016
Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
5809/2016/TTLT-BGTVT-BTC
10/05/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương
59996/QĐ-BTC
10/05/2016
Áp dụng
10/05/2016
Quyết định 996/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp
6010/2016/TTLT-BGTVT-BTC
10/05/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư liên tịch 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư