Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4112074/BTC-TCT
28/08/2014
Áp dụng
28/08/2014
Công văn 12074/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
426614/VPCP-KTTH
28/08/2014
Áp dụng
28/08/2014
Công văn 6614/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với xe ô tô làm mẫu và lái thử
4330/2014/TT-BGDĐT
28/08/2014
Áp dụng
15/10/2014
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
44123/2014/TT-BTC
27/08/2014
Áp dụng
11/10/2014
Thông tư 123/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
453627/TCT-TNCN
27/08/2014
Áp dụng
27/08/2014
Công văn 3627/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế
4621/2014/TT-BLĐTBXH
26/08/2014
Áp dụng
10/10/2014
Thông tư 21/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
472496/QĐ-TCHQ
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Quyết định 2496/QĐ-TCHQ ngày 25/8/2014 của Tổng cục Hải quan về công nhận doanh nghiệp ưu tiên
4810387/TCHQ-VNACCS
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Công văn số 10387/TCHQ-VNACCS ngày 19/8/2014 Khai báo tên tàu và số chuyến trên tờ khai VNACCS
4963/NQ-CP
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp
50119/2014/TT-BTC
25/08/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
5182/2014/NĐ-CP
25/08/2014
Áp dụng
15/10/2014
Nghị định 82/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
5227/CT-TTg
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
5326/CT-TTg-2014
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
5411802/BTC-TCHQ
22/08/2014
Áp dụng
22/08/2014
Công văn số 11802/BTC-TCHQ ngày 22/8/2104 của Bộ Tài chính xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng
551469/QĐ-TTg
22/08/2014
Áp dụng
22/08/2014
Quyết định 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
5610467/TCHQ-PC
21/08/2014
Áp dụng
21/08/2014
Công văn số 10467/TCHQ-PC ngày 21/8/2014 của Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc trong XPVPHC
5710473/TCHQ-VNACCS
21/08/2014
Áp dụng
21/08/2014
Công văn số 10473/TCHQ-VNACCS ngày 21/8/2014 của Tổng cục Hải quan về sao y, cấp lại tờ khai VNACCS
5813/2014/TT-BTC
20/08/2014
Áp dụng
05/10/2014
Thông tư 113/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2
593369/TCT-HTQT
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Công văn 3369/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài
603370/TCT-TNCN
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Công văn 3370/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài