Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41156/2014/TT-BTC
23/10/2014
Áp dụng
15/12/2014
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTCngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường
42157/2014/TT-BTC
23/10/2014
Áp dụng
23/10/2014
Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
43154/2014/TT-BTC
23/10/2014
Áp dụng
08/12/2014
THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B
441901/QĐ-TTg
22/10/2014
Áp dụng
22/10/2014
Quyết định 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
4514949/BTC-TCHQ
21/10/2014
Áp dụng
21/10/2014
Công văn số 14949/BTC-TCHQ ngày 21/10/2014 về xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
4614836/BTC-PC
21/10/2014
Áp dụng
21/10/2014
Công văn số 14836/BTC ngày 21/10/2014 triển khai "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"
474622/TCT-DNL
21/10/2014
Áp dụng
21/10/2014
Công văn 4622/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế
481893/QĐ-TTg
20/10/2014
Áp dụng
20/10/2014
Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030
491880/QĐ-TTg
17/10/2014
Áp dụng
17/10/2014
Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
5019/CT-BGTVT
17/10/2014
Áp dụng
17/10/2014
Chỉ thị 19/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải
5197/2014/NĐ-CP
17/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Nghị định 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
5296/2014/NĐ-CP
17/10/2014
Áp dụng
12/12/2014
Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
533018/QĐ-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Quyết định 3018/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2014 xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty VTKT nông nghiệp Phú Yên là DNNN đã giải thể
544568/TCT-TNCN
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Công văn số 4568/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 16/10/2014 v/v chính sách thuế TNCN
5512605/TCHQ-TXNK
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Công văn 12605/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nguyên liệu bị thiệt hại do hỏa hoạn
5612622/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
5712621/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
5812620/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
5912619/TB-TCHQ
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Thông báo KQPL đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
6035/2014/TT-BCT
15/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Quyết định 35/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón