Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4137/2017/NĐ-CP
04/04/2017
Áp dụng
04/04/2017
Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác Cảng biển
4238/2017/NĐ-CP
04/04/2017
Áp dụng
04/04/2017
Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
4339/2017/NĐ-CP
04/04/2017
Áp dụng
04/04/2017
Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
44410/QĐ-TTg
04/04/2017
Áp dụng
04/04/2017
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản
45415/QĐ-TTg
04/04/2017
Áp dụng
04/04/2017
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ
4610/2017/QĐ-TTg
03/04/2017
Áp dụng
25/05/2017
Quyết định ban hành quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
47408/QĐ-TTg
03/04/2017
Áp dụng
03/04/2017
Quyết định thành lập ban chỉ đạo chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016 - 2025
4801/2017/TT-VPCP
31/03/2017
Áp dụng
15/05/2017
Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
4932/2017/NĐ-CP
31/03/2017
Áp dụng
31/03/2017
Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước
50398/QĐ-TTg
31/03/2017
Áp dụng
31/03/2017
Quyết định về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
511105/QĐ-BCT
30/03/2017
Áp dụng
14/04/2017
Quyết định áp dụng biện pháp chông bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
52160/TB-VPCP
24/03/2017
Áp dụng
24/03/2017
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
531904/TB-TCHQ
23/03/2017
Áp dụng
23/03/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
541830/TB-TCHQ
21/03/2017
Áp dụng
21/03/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
55966/QĐ-TCHQ
20/03/2017
Áp dụng
20/03/2017
Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan và thưởng tiền hỗ trợ cho tập thể, cá nhân lập được thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực Hải quan
5605/2017/QĐ-TTg
16/03/2017
Áp dụng
16/03/2017
Quyết định ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
57771/QĐ-TCHQ
14/03/2017
Áp dụng
14/03/2017
Quyết định về việc công bố số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để thực hiện việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử theo quyết định số 33/2016/QĐ-TTg
58133/TB-VPCP
14/03/2017
Áp dụng
14/03/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô
5924/2017/NĐ-CP
14/03/2017
Áp dụng
14/03/2017
Nghị định quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016
6025/2017/NĐ-CP
14/03/2017
Áp dụng
01/01/2018
Nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước