Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4112251/TCHQ-TXNK
09/10/2014
Áp dụng
09/10/2014
Công văn 12251/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa bị thiệt hại
4212258/TCHQ-TXNK
09/10/2014
Áp dụng
09/10/2014
Công văn 12258/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa
432592/QĐ-BTC
09/10/2014
Áp dụng
09/10/2014
Quyết định 2592/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/07/2007 đối với Công ty Thương nghiệp xuất nhập khẩu huyện Cao Lãnh là doanh nghiệp Nhà nước đã giải thể
4412221/TCHQ-TCCB
08/10/2014
Áp dụng
08/10/2014
Công văn số 12221/TCHQ-TCCB ngày 8/10/2014 Tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài
4512165/TCHQ-GSQL
08/10/2014
Áp dụng
08/10/2014
Công văn số 12165/TCHQ-GSQL ngày 8/10/2014 Tăng cường biện pháp quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra Khu KTCK
4692/2014/NĐ-CP
08/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Nghị định 92/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
479028/QĐ-BCT
08/10/2014
Áp dụng
08/10/2014
Quyết định 9028/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
482699/QĐ-BTP
08/10/2014
Áp dụng
08/10/2014
Quyết định 2699/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
491824/QĐ-TTg
08/10/2014
Áp dụng
08/10/2014
Quyết định 1824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt văn kiện sửa đổi Khung Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
502575/QĐ-BTC
07/10/2014
Áp dụng
11/07/2015
Quyết định 2575/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 70/2014/TT-BTC ngày 28/05/2014 của Bộ Tài chính Quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng
511978/QĐ-KTNN
07/10/2014
Áp dụng
07/10/2014
Quyết định 1978/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra Kiểm toán Nhà nước
521821/QĐ-TTg
07/10/2014
Áp dụng
07/10/2014
Quyết định 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy
5356/2014/QĐ-TTg
06/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Quyết định 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
5427/2014/TT-BLĐTBXH
06/10/2014
Áp dụng
21/11/2014
Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
557771/VPCP-QHQT
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 7771/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
562926/QĐ-TCHQ
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Quyết định 2926/QĐ-TCHQ ngày 6/10/2014 ban hành Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống Công nghệ thông tin Hải quan
5714087/BTC-TCHQ
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 14087/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế chống bán phá giá
582623/TXNK-PL
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 2623/TXNK-PL của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ
592625/TXNK-PL
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 2625/TXNK-PL của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc thực hiện Thông tư 131/2014/TT-BTC
6006/2014/TT-BKHĐT
04/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành Thống kê