Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
416395/TB-TCHQ
29/09/2017
Áp dụng
29/09/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
4235/CT-TTg (2017)
07/09/2017
Áp dụng
07/09/2017
Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
431305/QĐ-TTg
03/09/2017
Áp dụng
03/09/2017
Quyết định ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
441307/QĐ-TTg
03/09/2017
Áp dụng
03/09/2017
Qyết định hê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền trung
452222/TB-TTCP
01/09/2017
Áp dụng
01/09/2017
Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (bt), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (bot) trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại bộ giao thông vận tải
461300/QĐ-TTg
01/09/2017
Áp dụng
01/09/2017
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2)
47408/TB-VPCP
01/09/2017
Áp dụng
01/09/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ IX ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường
48102/2017/NĐ-CP
01/09/2017
Áp dụng
01/09/2017
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
49101/2017/NĐ-CP
01/09/2017
Áp dụng
01/09/2017
Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
501255/QĐ-TTg
21/08/2017
Áp dụng
21/08/2017
Quyết định phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo
511617/QĐ-BTC (2017)
18/08/2017
Áp dụng
18/08/2017
Quyết định về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của bộ tài chính
521232/QĐ-TTg
17/08/2017
Áp dụng
17/08/2017
Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020
531593/QĐ-BTC
15/08/2017
Áp dụng
15/08/2017
Quyết định thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động
543117/QĐ-BCT
14/08/2017
Áp dụng
14/08/2017
Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
551137/QĐ-TTg
03/08/2017
Áp dụng
03/08/2017
Quyết định phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
56330/TB-VPCP
01/08/2017
Áp dụng
01/08/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp lần thứ hai của ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Aasean, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
572596/QĐ-TCHQ
31/07/2017
Áp dụng
31/07/2017
Quyết định về việc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
582587/QĐ-TCHQ
28/07/2017
Áp dụng
28/07/2017
Quyết định ban hành bản hướng dẫn nội bộ về trình tự, thủ tục tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án của Cơ quan Hải quan
5987/2017/NĐ-CP
26/07/2017
Áp dụng
26/07/2017
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
6063/NQ-CP (2017)
25/07/2017
Áp dụng
25/07/2017
Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với Người có công với Cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-Ttg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.