Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41642/QĐ-UBDT
02/11/2017
Áp dụng
02/11/2017
Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
42119/2017/NĐ-CP
01/11/2017
Áp dụng
15/12/2017
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
433724/QĐ-TCHQ
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
44119/2017/NĐ-CP (2017)
01/11/2017
Áp dụng
15/12/2017
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
45511/TB-VPCP
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”
461685/QĐ-TTg
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Quyết định về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương
477082/TB-TCHQ
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
487081/TB-TCHQ
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
497080/TB-TCHQ
01/11/2017
Áp dụng
01/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
501668/QĐ-TTg (2017)
31/10/2017
Áp dụng
31/10/2017
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
5102/2017/TT-VPCP
31/10/2017
Áp dụng
31/10/2017
Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
521665/QĐ-TTg
30/10/2017
Áp dụng
30/10/2017
Quyết định về việc phê duyệt Đề án “hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
53505/TB-VPCP
27/10/2017
Áp dụng
27/10/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tiến độ đàm phán các Dự án vay vốn ADB; đánh giá tác động của các khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi lên nợ công giai đoạn 2018-2020
546989/TB-TCHQ
27/10/2017
Áp dụng
27/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
556991/TB-TCHQ
27/10/2017
Áp dụng
27/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
561636/QĐ-TTg
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật cảnh vệ
576961/TB-TCHQ
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
586962/TB-TCHQ
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
596963/TB-TCHQ
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
606964/TB-TCHQ
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số