Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
411350/TCT-CS
31/03/2016
Áp dụng
31/03/2016
Công văn 1350/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế
424247/BTC-TCHQ
31/03/2016
Áp dụng
31/03/2016
Công văn 4247/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu bị hỏa hoạn
431122/QĐ-BYT
31/03/2016
Áp dụng
31/03/2016
Quyết định 1122/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế
441254/QĐ-BCT
31/03/2016
Áp dụng
31/03/2016
Quyết định 1254/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2015
4520/2016/NĐ-CP
30/03/2016
Áp dụng
15/05/2016
Nghị định 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
46626/QĐ-BTC
30/03/2016
Áp dụng
06/08/2016
Quyết định 626/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
4709/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
30/03/2016
Áp dụng
16/05/2016
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
4859/2016/TT-BTC
29/03/2016
Áp dụng
16/05/2016
Thông tư 59/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
4957/2016/TT-BTC
29/03/2016
Áp dụng
15/05/2016
Thông tư 57/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
50592/QĐ-BTC
28/03/2016
Áp dụng
28/03/2016
Quyết định 592/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa thuộc xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
5155/2016/TT-BTC
23/03/2016
Áp dụng
05/05/2016
Thông tư 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
5219/2016/NĐ-CP
22/03/2016
Áp dụng
15/05/2016
Nghị định 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí
531166/TCT-TNCN
21/03/2016
Áp dụng
21/03/2016
Công văn 1166/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại
541164/TCT-TNCN
21/03/2016
Áp dụng
21/03/2016
Công văn 1164/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh
551163/TCT-TNCN
21/03/2016
Áp dụng
21/03/2016
Công văn 1163/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh
561162/TCT-TNCN
21/03/2016
Áp dụng
21/03/2016
Công văn 1162/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân
5753/2016/TT-BTC
21/03/2016
Áp dụng
21/03/2016
Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
5806/2016/TT-BGDĐT
21/03/2016
Áp dụng
06/05/2016
Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
5952/2016/TT-BTC
21/03/2016
Áp dụng
01/06/2016
Thông tư 52/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
603667/BTC-HCSN
21/03/2016
Áp dụng
21/03/2016
Công văn 3667/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ