Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41893/TCT-TNCN
16/03/2015
Áp dụng
16/03/2015
Công văn 893/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân
42CV884/TCT-CS
16/03/2015
Áp dụng
16/03/2015
Công văn 884/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất
432176/TCHQ-GSQL
16/03/2015
Áp dụng
16/03/2015
Công văn 2176/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải và cấp mã địa điểm
443315/BTC-QLG
16/03/2015
Áp dụng
16/03/2015
Công văn 3315/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá
4529/2015/NĐ-CP
15/03/2015
Áp dụng
01/05/2015
Nghị định 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
463242/BTC-TCHQ
13/03/2015
Áp dụng
13/03/2015
Thuế NK đường theo cam kết quốc tế
472063/TCHQ-TXNK
13/03/2015
Áp dụng
13/03/2015
Họp bàn về vướng mắc phí bản quyền
482062/TCHQ-TXNK
13/03/2015
Áp dụng
13/03/2015
Miễn thuế GTGT hàng NK phục vụ an ninh
493267/BTC-TCHQ
13/03/2015
Áp dụng
13/03/2015
Ban chỉ đạo 389 Quốc gia; các Bộ: Công thương, Công an, Quốc phòng; UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang
50 2108/TCHQ-TXNK
13/03/2015
Áp dụng
13/03/2015
Phối hợp thu NSNN với TCHQ
512107/TCHQ-TXNK
13/03/2015
Áp dụng
13/03/2015
Cung cấp danh sách cán bộ làm đầu mối liên hệ trong công tác phối hợp thu NSNN
522074/TCHQ-TXNK
13/03/2015
Áp dụng
13/03/2015
Hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu
532008/TCHQ-TXNK
12/03/2015
Áp dụng
12/03/2015
Điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung
542007/TCHQ-TXNK
12/03/2015
Áp dụng
12/03/2015
Thuế chống bán phá giá
552006/TCHQ-TXNK
12/03/2015
Áp dụng
12/03/2015
Rà soát thông tin tài khoản kho bạc
562005/TCHQ-TXNK
12/03/2015
Áp dụng
12/03/2015
Tách doanh nghiệp
572004/TCHQ-TXNK
12/03/2015
Áp dụng
12/03/2015
Xóa nợ thuế
582001/TCHQ-CNTT
12/03/2015
Áp dụng
12/03/2015
Trả lời CV số 118/THTK-TK
592000/TCHQ-CCHĐH
12/03/2015
Áp dụng
12/03/2015
Cung cấp thông tin về tình hình triển khai những cải cách và nhiệm vụ lớn trong lĩnh vực Hải quan
601995/TCHQ-GSQL
12/03/2015
Áp dụng
12/03/2015
DNCX NK máy móc thiết bị để cho thuê