Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41471/TCHQ-TXNK
20/01/2015
Áp dụng
20/01/2015
Công văn 471/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế chống bán phá giá
4285/QĐ-TTg
19/01/2015
Áp dụng
19/01/2015
Quyết định 85/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
43401/VPCP-KTTH
19/01/2015
Áp dụng
19/01/2015
Công văn 401/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế nhập khẩu và giá bán lẻ xăng, dầu
44752/BTC-TCHQ
19/01/2015
Áp dụng
19/01/2015
Công văn 752/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu
4580/QĐ-BTTTT
19/01/2015
Áp dụng
19/01/2015
Quyết định 80/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone
4607/2015/NĐ-CP
16/01/2015
Áp dụng
05/03/2015
Nghị định 07/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
4705/2015/TT-BTC
15/01/2015
Áp dụng
15/03/2015
Thông tư 05/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
48296/TCHQ-KTSTQ
15/01/2015
Áp dụng
15/01/2015
Công văn 296/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc phân loại và xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK
49353/VPCP-KTTH
15/01/2015
Áp dụng
15/01/2015
Công văn 353/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
50151/TCT-CS
15/01/2015
Áp dụng
15/01/2015
Công văn 151/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
51271/TCHQ-GSQL
14/01/2015
Áp dụng
14/01/2015
Công văn 271/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ khu phi thuế quan
52424/BTC-TCDN
14/01/2015
Áp dụng
14/01/2015
Công văn 424/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn điều chuyển khoản chênh lệch vốn chủ sở hữu của các Công ty con 100% vốn Công ty mẹ vượt vốn điều lệ được phê duyệt
53421/BTC-TCDN
14/01/2015
Áp dụng
14/01/2015
Công văn 421/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa năm 2014
54114/TCT-KK
14/01/2015
Áp dụng
14/01/2015
Công văn 114/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng
55129/TCT-CS
14/01/2015
Áp dụng
14/01/2015
Công văn 129/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
56393/BTC-QLCS
13/01/2015
Áp dụng
13/01/2015
Công văn 393/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ
5781/QĐ-TCHQ
13/01/2015
Áp dụng
13/01/2015
Quyết định số 81/QĐ-TCHQ ngày 13/1/2015 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan năm 2015
5880/QĐ-TCHQ
13/01/2015
Áp dụng
13/01/2015
Quyết định số 80/QĐ-TCHQ ngày 13/1/2015 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2015
5906/2015/NĐ-CP
13/01/2015
Áp dụng
01/03/2015
Nghị định 06/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
60253/BYT-DP
13/01/2015
Áp dụng
13/01/2015
Công văn 253/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý công tác tiêm chủng