Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
416299/QĐ-BCT
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Công văn 6299/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
426300/QĐ-BCT
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Quyết định 6300/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
432031/QĐ-TCHQ
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Quyết định 2031/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Yêu cầu nghiệp vụ triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa chuyển cửa khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh vận chuyển bằng container
4439/2014/QĐ-TTg
15/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Quyết định 39/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
455298/VPCP-KTTH
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Công văn 5298/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp
468858/TCHQ-GSQL
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Công văn 8858/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa của khách xuất cảnh đã hoàn thuế giá trị gia tăng
471162/QĐ-TTg
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Quyết định 1162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4893/2014/TT-BTC
14/07/2014
Áp dụng
29/08/2014
Thông tư 93/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước
499504/BTC-TCHQ
14/07/2014
Áp dụng
14/07/2014
Công văn 9504/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp
508800/TCHQ-TXNK
14/07/2014
Áp dụng
14/07/2014
Công văn 8800/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế hàng nhập khẩu
51 22/2014/TT-BCT
14/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
5224/2014/TTLT-BYT-BTC
14/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
539243/BTC-TCHQ
11/07/2014
Áp dụng
11/07/2014
Công văn 9243/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xuất khẩu gỗ
546223/QĐ-BCT
11/07/2014
Áp dụng
11/07/2014
Quyết định 6223/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Công nghiệp cán kéo kim loại giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020"
55 6226/QĐ-BCT
11/07/2014
Áp dụng
11/07/2014
Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (VIETNAM FOODEXPO)
562623/TCT-HTQT
10/07/2014
Áp dụng
10/07/2014
Công văn 2623/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi từ tiền cho vay của JFC và JBIC
578642/TCHQ-TXNK
10/07/2014
Áp dụng
10/07/2014
Công văn 8642/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét hoàn thuế nhập khẩu
582605/TCT-TNCN
10/07/2014
Áp dụng
10/07/2014
Công văn 2605/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân
592616/TCT-CS
10/07/2014
Áp dụng
10/07/2014
Công văn 2616/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập
6090/2014/TT-BTC
10/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư 90/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước phục vụ Đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước công hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”