Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
415680/2016/BTC-TCHQ
27/04/2016
Áp dụng
27/04/2016
Công văn 5680/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện thuế tự vệ
4265/2016/TT-BTC
26/04/2016
Áp dụng
10/06/2016
Thông tư 65/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
43650/QĐ-TTg
25/04/2016
Áp dụng
25/04/2016
Quyết định 650/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020
4464/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
25/04/2016
Áp dụng
15/06/2016
Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
451570/QĐ-BCT
25/04/2016
Áp dụng
25/04/2016
Quyết định 1570/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
4629/2016/NĐ-CP
21/04/2016
Áp dụng
06/06/2016
Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
471087/QĐ-TCHQ
21/04/2016
Áp dụng
21/04/2016
Quyết định 1087/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định việc quản lý và hoạt động của Bảo tàng Hải quan Việt Nam
4828/2016/NĐ-CP
20/04/2016
Áp dụng
05/06/2016
Nghị định 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 và Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
491268/QĐ-BGDĐT
20/04/2016
Áp dụng
20/04/2016
Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
505310/BTC-TCHQ
20/04/2016
Áp dụng
20/04/2016
Công văn 5310/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia
5163/2016/TTLT-BTC-BGTVT
20/04/2016
Áp dụng
08/06/2016
Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không
525283/BTC-QLCS
19/04/2016
Áp dụng
19/04/2016
Công văn 5283/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung
531012/QĐ-TCHQ
19/04/2016
Áp dụng
19/04/2016
Quyết định 1012/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan
54832/QĐ-BTC
15/04/2016
Áp dụng
20/11/2015
Quyết định 832/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
5505/2016/TT-NHNN
15/04/2016
Áp dụng
15/04/2016
Thông tư 05/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
5604/2016/TT-NHNN
15/04/2016
Áp dụng
01/06/2016
Thông tư 04/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
571003/QĐ-TCHQ
15/04/2016
Áp dụng
15/04/2016
Quyết định 1003/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
5862/2016/TT-BTC
15/04/2016
Áp dụng
01/06/2016
Thông tư 62/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ
591471/QĐ-BCT
15/04/2016
Áp dụng
15/04/2016
Quyết định 1471/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương
6007/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
15/04/2016
Áp dụng
30/05/2016
Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số