Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41978/TCHQ-TXNK
02/02/2015
Áp dụng
02/02/2015
Công văn 978/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp
42865/TCHQ-TXNK
30/01/2015
Áp dụng
30/01/2015
Công văn 865/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế
43367/TCT-TNCN
30/01/2015
Áp dụng
30/01/2015
Công văn 367/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh
4410/2015/TT-BTC
29/01/2015
Áp dụng
15/03/2015
Thông tư 10/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
4509/2015/TT-BTC
29/01/2015
Áp dụng
17/03/2015
Thông tư 09/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
46257/QĐ-TCHQ
29/01/2015
Áp dụng
29/01/2015
Quyết định 257/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng trong ngành hải quan năm 2015
47834/TCHQ-TXNK
29/01/2015
Áp dụng
29/01/2015
Công văn 834/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tái xuất
48695/TCHQ-TXNK
28/01/2015
Áp dụng
28/01/2015
Phân loại và xử lý thuế đối với "Nước hồng sâm" và "Levofloxacin Hemihydrate"
4910/2015/NĐ-CP
28/01/2015
Áp dụng
15/03/2015
Nghị định 10/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
50153/QĐ-TTg
28/01/2015
Áp dụng
28/01/2015
Quyết định 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
511252/BTC-TCHQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Quản lý NK sản phẩm CNTT đã qua sử dụng
52 1251/BTC-TCHQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Tái xuất xăng dầu
53694/TCHQ-TXNK
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Hoàn thuế NK
54691/TCHQ-TXNK
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
55 688/TCHQ-TXNK
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Xử lý thuế TTĐB và thuế GTGT 32 xe ô tô TNTX của dự án ADB1 và WB1
56 686/TCHQ-TXNK
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi
57 683/TCHQ-GSQL
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Vướng mắc khai bổ sung đối với mặt hàng xăng, dầu
58682/TCHQ-QLRR
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai
59 673/TCHQ-KTSTQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Phối hợp thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý TTBYT nhập khẩu
60246/QĐ-TCHQ
27/01/2015
Áp dụng
27/01/2015
Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Hải quan năm 2015