Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4141/2015/QĐ-TTg
15/09/2015
Áp dụng
15/09/2015
Quyết định 41/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô
422688/QĐ-TCHQ
15/09/2015
Áp dụng
15/09/2015
Quyết định số 2688/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2015 về quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giám sát hải quan trực tuyến trực thuộc Cục ĐTCBL
432660/QĐ-TCHQ
14/09/2015
Áp dụng
14/09/2015
Quyết định số 2660/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2015 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên
448352/TCHQ-TXNK
14/09/2015
Áp dụng
14/09/2015
Công văn số 8352/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2015 về phân loại mặt hàng Amoni clorua
458338/TCHQ-ĐTCBL
14/09/2015
Áp dụng
14/09/2015
Công văn số 8338/TCHQ-ĐTCBL ngày 14/9/2015 về tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát mặt hàng than
468329/TCHQ-TXNK
14/09/2015
Áp dụng
14/09/2015
Công văn số 8329/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2015 về phối hợp quản lý hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa
472669/QĐ-TCHQ
14/09/2015
Áp dụng
14/09/2015
Quyết định số 2669/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
4839/2015/QĐ-TTg
11/09/2015
Áp dụng
01/11/2015
Quyết định 39/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ
4977/2015/NĐ-CP
10/09/2015
Áp dụng
01/11/2015
Nghị định 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
5076/2015/NĐ-CP
10/09/2015
Áp dụng
01/11/2015
Nghị định 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
5175/2015/NĐ-CP
09/09/2015
Áp dụng
02/11/2015
Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
5238/2015/QĐ-TTg
09/09/2015
Áp dụng
15/11/2015
Quyết định 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
5372/2015/NĐ-CP
08/09/2015
Áp dụng
25/10/2015
Nghị định 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
548178/TCHQ-TXNK
08/09/2015
Áp dụng
08/09/2015
Công văn số 8178/TCHQ-TXNK ngày 8/9/2015 về vướng mắc phân loại hàng hóa
5507/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
08/09/2015
Áp dụng
01/11/2015
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
5673/2015/NĐ-CP
08/09/2015
Áp dụng
25/10/2015
Nghị định 73/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
578154/TCHQ-GSQL
08/09/2015
Áp dụng
08/09/2015
Công văn số 8154/TCHQ-GSQL ngày 8/9/2015 về kiểm tra phế liệu NK chưa có QCKT quốc gia về môi trường
58148/2015/TT-BTC
05/09/2015
Áp dụng
01/11/2015
Thông tư 148/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
59141/2015/TT-BTC
04/09/2015
Áp dụng
05/09/2015
Thông tư 141/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu
608086/TCHQ-GSQL
04/09/2015
Áp dụng
04/09/2015
Công văn số 8086/TCHQ-GSQL ngày 4/9/2015 về thời hạn bảo hành theo hợp đồng NK quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP