Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
414825/QĐ-BCT
09/12/2016
Áp dụng
09/12/2016
Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường
424266_QD-TCHQ
08/12/2016
Áp dụng
08/12/2016
Quyết định về việc ban hành quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp viện, cấp trường của tổng cục hải quan
4352/2016/QĐ-TTg
06/12/2016
Áp dụng
01/02/2017
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ
442349/QĐ-TTg
05/12/2016
Áp dụng
05/12/2016
QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4527/2016/TT-BCT
05/12/2016
Áp dụng
20/01/2017
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
46161/2016/NĐ-CP
02/12/2016
Áp dụng
02/12/2016
NGHỊ ĐỊNH CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
474186/QĐ-TCHQ
01/12/2016
Áp dụng
01/12/2016
Ban hành Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan.
4824/2016/TT-BCT
30/11/2016
Áp dụng
16/01/2017
QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ RÚT NGẮN THỜI GIAN TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG
4951/2016/QĐ-TTg
29/11/2016
Áp dụng
15/01/2017
QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
50159/2016/NĐ-CP
29/11/2016
Áp dụng
01/02/2017
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
51312/2016/TT-BTC
24/11/2016
Áp dụng
10/01/2017
Quy định chế độ Tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
522867/QĐ-BTC
21/11/2016
Áp dụng
21/11/2016
Quyết định 2867/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
53156/2016/NĐ-CP
21/11/2016
Áp dụng
10/01/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
54155/2016/NĐ-CP
18/11/2016
Áp dụng
01/02/2017
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
5506/TB-HĐT ngày 14/11/2016
14/11/2016
Áp dụng
14/11/2016
Thông báo về điểm thi và nhân đơn phúc khảo kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Kiểm tra viên Hải quan năm 2016.
56153/2016/NĐ-CP
14/11/2016
Áp dụng
01/01/2017
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
57252/2016/TT-BTC
11/11/2016
Áp dụng
26/12/2016
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại km11+625 quốc lộ 38
58VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
10/11/2016
Áp dụng
10/11/2016
Công nhận: Công ty TNHH TNT-Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) - Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng
59148/2016/NĐ-CP
04/11/2016
Áp dụng
25/12/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
60166/2016/TT-BTC
25/10/2016
Áp dụng
10/12/2016
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ CẦU THÁI HÀ, TỈNH THÁI BÌNH