Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
412557/QĐ-TCHQ
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Quyết định 2557/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích trực thuộc Cục Kiểm định hải quan
422558/QĐ-TCHQ
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Quyết định 2558/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan
437849/TCHQ-TXNK
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Công văn 7849/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp
443652/TCT-TNCN
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Công văn 3652/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế
45129/2016/TT-BTC
12/08/2016
Áp dụng
20/08/2016
Thông tư 129/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 136/2015/TT-BTC ngày 31/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh
463590/TCT-CS
11/08/2016
Áp dụng
11/08/2016
Công văn 3590/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền thuê đất
4715/2016/TT-BCT
10/08/2016
Áp dụng
25/09/2016
Thông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
48126/2016/TT-BTC
09/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 126/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam
49127/2016/TT-BTC
09/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 127/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BTC ngày 18/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng
50128/2016/TT-BTC
09/08/2016
Áp dụng
23/09/2016
Thông tư 128/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
5114/2016/TT-BCT
05/08/2016
Áp dụng
20/09/2016
Thông tư 14/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
52125/2016/TT-BTC
05/08/2016
Áp dụng
20/09/2016
Thông tư 125/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định
53124/2016/TT-BTC
03/08/2016
Áp dụng
19/09/2016
Thông tư 124/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
542438/QĐ-TCHQ
02/08/2016
Áp dụng
02/08/2016
Quyết định 2438/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan
552439/QĐ-TCHQ
02/08/2016
Áp dụng
02/08/2016
Quyết định 2439/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan
5611/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
01/08/2016
Áp dụng
30/09/2016
Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định một số vấn đề về thủ tục hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
5725/2016/TT-NHNN
29/07/2016
Áp dụng
01/08/2016
Thông tư 25/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
587302/TCHQ-TXNK
29/07/2016
Áp dụng
29/07/2016
Công văn 7302/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế tự vệ chính thức mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu
5903/2016/QĐ-KTNN
28/07/2016
Áp dụng
11/09/2016
Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
602386/QĐ-TCHQ
28/07/2016
Áp dụng
28/07/2016
Quyết định 2386/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc văn phòng Tổng cục Hải quan