Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41114/2015/NĐ-CP
09/11/2015
Áp dụng
25/12/2015
Nghị định 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
42113/2015/NĐ-CP
09/11/2015
Áp dụng
01/01/2016
Nghị định 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
4355/2015/QĐ-TTg
09/11/2015
Áp dụng
25/12/2015
Quyết định 55/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2012/QĐ-TTg ngày 06/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014
44173/2015/TT-BTC
09/11/2015
Áp dụng
01/01/2016
Thông tư 173/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận
4512204/QĐ-BCT
09/11/2015
Áp dụng
09/11/2015
Quyết định 12204/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
461385/GSQL-TH
09/11/2015
Áp dụng
09/11/2015
Công văn số 1385/GSQL-TH ngày 9/11/2015 về ghi xuất xứ hàng hoá
4710436/TCHQ-TXNK
06/11/2015
Áp dụng
06/11/2015
Bổ sung thông tin hàng NK
4810434/TCHQ-GSQL
06/11/2015
Áp dụng
06/11/2015
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá XK từ VN, quá cảnh qua VN sang CHDCND Triều Tiên
4910395/TCHQ-KTSTQ
06/11/2015
Áp dụng
06/11/2015
Kiến nghị áp mã HS
50168/2015/TT-BTC
06/11/2015
Áp dụng
01/01/2016
Thông tư 168/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam
51167/2015/TT-BTC
06/11/2015
Áp dụng
01/01/2016
Thông tư 167/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam
5216422/BTC-TCHQ
06/11/2015
Áp dụng
06/11/2015
Công văn 16422/BTC-TCHQ ngày 6/11/2015 Hoàn thuế NK xe ô tô sát xi để SXLR xe ô tô chuyên dùng
5310339/TB-TCHQ
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015
544591/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4591/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v chính sách thuế
554592/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4592/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v chính sách thuế
564593/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cuc Thuế số 4593/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v hóa đơn, thuế GTGT
574598/TCT-DNL
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4598/TCT-DNL ngày 5/11/2015 v/v chính sách thuế khi bán TSĐB tiền vay
584600/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4600/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường
594603/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4603/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v giải đáp vướng mắc thuế tài nguyên
604604/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4604/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v giải đáp chính sách thu tiền sử dụng đất