Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4102/2015/TT-BKHĐT
16/04/2015
Áp dụng
22/06/2015
Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
4212/2015/QĐ-TTg
16/04/2015
Áp dụng
01/06/2015
Quyết định 12/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách
4307/2015/TT-BGDĐT
16/04/2015
Áp dụng
01/06/2015
Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
444938/BTC-TCHQ
15/04/2015
Áp dụng
15/04/2015
Xóa nợ tiền thuế đối với DN đã thực hiện cổ phần hóa
454937/BTC-TCHQ
15/04/2015
Áp dụng
15/04/2015
Lấy ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP
464904/BTC-TCHQ
15/04/2015
Áp dụng
15/04/2015
Nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết
473374/TCHQ-TXNK
15/04/2015
Áp dụng
15/04/2015
Chưa cưỡng chế thuế
483373/TCHQ-TXNK
15/04/2015
Áp dụng
15/04/2015
Thông quan hàng hóa
493368/TCHQ-QLRR
15/04/2015
Áp dụng
15/04/2015
Cấp mới, hủy bỏ quyền truy cập Hệ thống thông tin quản lý rủi ro
503367/2015/TCHQ-TXNK
15/04/2015
Áp dụng
15/04/2015
Vướng mắc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng giấy
51 3366/TCHQ-TXNK
15/04/2015
Áp dụng
15/04/2015
Phân loại hàng hóa
523364/TCHQ-GSQL
15/04/2015
Áp dụng
15/04/2015
Thông báo kết quả xác minh
533319/TCHQ-TXNK
14/04/2015
Áp dụng
14/04/2015
Phân loại mặt hàng Amoni clorua
541059/QĐ-TCHQ
14/04/2015
Áp dụng
14/04/2015
Thành lập Nhóm làm việc triển khai Chương trình Kiểm soát Công ten nơ
5549/2015/TT-BTC
14/04/2015
Áp dụng
29/05/2015
Thông tư Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.
561057/QĐ-TCHQ
13/04/2015
Áp dụng
13/04/2015
Thành lập kho ngoại quan
574741/BTC-TCHQ
13/04/2015
Áp dụng
13/04/2015
Vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC
584696/BTC-TCHQ
13/04/2015
Áp dụng
13/04/2015
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ
593303/TCHQ-GSQL
13/04/2015
Áp dụng
13/04/2015
In bổ sung tem đánh dấu đối với hành lý nghi vấn khi kiểm tra qua máy soi tại nhà ga T2 Nội Bài
603302/TCHQ-GSQL
13/04/2015
Áp dụng
13/04/2015
Triển khai thí điểm mô hình giám sát hải quan áp dụng đề án mã vạch tại cảng Nam Hải