Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4125/2017/TT-BCT
29/11/2017
Áp dụng
01/01/2018
Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn Ngạch thuế quan năm 2018
42126/NQ-CP
29/11/2017
Áp dụng
29/11/2017
Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
431916/QĐ-TTg
29/11/2017
Áp dụng
29/11/2017
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
44126/2017/TT-BTC
27/11/2017
Áp dụng
15/01/2018
Thông tư về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
4546/2017/QĐ-TTg
24/11/2017
Áp dụng
10/01/2018
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
4635/2017/TT-BTTTT
23/11/2017
Áp dụng
08/01/2018
Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
471865/QĐ-TTg
23/11/2017
Áp dụng
23/11/2017
Quyết định về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
482413/QĐ-BTC
23/11/2017
Áp dụng
23/11/2017
Quyết định ban hành Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa Cơ quan Hải quan và Cơ quan Thuế
493967/QĐ-TCHQ
17/11/2017
Áp dụng
17/11/2017
Quyết định về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
503960/QĐ-TCHQ
16/11/2017
Áp dụng
16/11/2017
Quyết định về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
51120/2017/NĐ-CP
06/11/2017
Áp dụng
01/01/2018
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
52121/2017/NĐ-CP
06/11/2017
Áp dụng
01/01/2018
Nghị định quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
537246/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải Quan
547242/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải Quan
557241/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước Mã số.
567240/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước Mã số.
577239/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước Mã số.
587238/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước Mã số.
597237/TB-TCHQ
06/11/2017
Áp dụng
06/11/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
60642/QĐ-UBDT
02/11/2017
Áp dụng
02/11/2017
Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính