Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
415287/TCT-CS
26/11/2014
Áp dụng
26/11/2014
Công văn 5287/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn lẻủa Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn lẻ
42179/2014/TTLT-BTC-BTNMT
26/11/2014
Áp dụng
15/01/2015
Thông tư liên tịch 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
433018/QĐ-BTC
26/11/2014
Áp dụng
26/11/2014
Quyết định 3018/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
4468/2014/QH13
26/11/2014
Áp dụng
01/07/2015
Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
4567/2014/QH13
26/11/2014
Áp dụng
01/07/2014
Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13
4669/2014/QH13
26/11/2014
Áp dụng
01/07/2014
Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp của Quốc hội, số 69/2014/QH13
4766/2014/QĐ-TTg
25/11/2014
Áp dụng
15/01/2014
Quyết định 66/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
482112/QĐ-TTg
25/11/2014
Áp dụng
25/11/2014
Quyết định 2112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020
4914171/TCHQ-TXNK
25/11/2014
Áp dụng
25/11/2014
Công văn 14171/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu nộp lệ phí hải quan
5017176/BTC-TCT
25/11/2014
Áp dụng
25/11/2014
Công văn 17176/BTC-TCT của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ đối với xe máy điện
5165/2014/QH13
25/11/2014
Áp dụng
01/07/2015
Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13
5266/2014/QH13
25/11/2014
Áp dụng
01/07/2015
Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội, số 66/2014/QH13
5364/2014/QH13
25/11/2014
Áp dụng
01/07/2015
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 64/2014/QH13
543253/QĐ-BKHCN
24/11/2014
Áp dụng
24/11/2014
Quyết định 3253/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
555232/TCT-TNCN
24/11/2014
Áp dụng
24/11/2014
Công văn 5232/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản
5614137/TCHQ-TXNK
24/11/2014
Áp dụng
24/11/2014
Công văn 14137/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế suất thuế nhập khẩu
5714124/TCHQ-TXNK
24/11/2014
Áp dụng
24/11/2014
Công văn 14124/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế suất thuế giá trị gia tăng
5814125/TCHQ-TXNK
24/11/2014
Áp dụng
24/11/2014
Công văn 14125/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng tá dược nhập khẩu
5914126/TCHQ-TXNK
24/11/2014
Áp dụng
24/11/2014
Công văn 14126/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng tạm nhập tái xuất
6014081/TCHQ-GSQL
24/11/2014
Áp dụng
24/11/2014
Công văn 14081/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về tiền chậm nộp xăng dầu nhập khẩu