Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41159/2016/NĐ-CP
29/11/2016
Áp dụng
01/02/2017
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
42312/2016/TT-BTC
24/11/2016
Áp dụng
10/01/2017
Quy định chế độ Tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
432867/QĐ-BTC
21/11/2016
Áp dụng
21/11/2016
Quyết định 2867/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
44156/2016/NĐ-CP
21/11/2016
Áp dụng
10/01/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
45155/2016/NĐ-CP
18/11/2016
Áp dụng
01/02/2017
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
4606/TB-HĐT ngày 14/11/2016
14/11/2016
Áp dụng
14/11/2016
Thông báo về điểm thi và nhân đơn phúc khảo kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Kiểm tra viên Hải quan năm 2016.
47153/2016/NĐ-CP
14/11/2016
Áp dụng
01/01/2017
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
48252/2016/TT-BTC
11/11/2016
Áp dụng
26/12/2016
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại km11+625 quốc lộ 38
49VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
10/11/2016
Áp dụng
10/11/2016
Công nhận: Công ty TNHH TNT-Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) - Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng
50148/2016/NĐ-CP
04/11/2016
Áp dụng
25/12/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
51166/2016/TT-BTC
25/10/2016
Áp dụng
10/12/2016
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ CẦU THÁI HÀ, TỈNH THÁI BÌNH
52151/2016/TT-BTC
17/10/2016
Áp dụng
01/01/2016
Thông tư 151/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
539631/TCHQ-TXNK
06/10/2016
Áp dụng
06/10/2016
Công văn 9631/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế và hải quan đối với Phí dịch vụ thu mua tập trung
5428/2016/TT-NHNN
05/10/2016
Áp dụng
08/11/2016
Thông tư 28/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2014/TT-NHNN ngày 14/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
5529/2016/CT-TTg
05/10/2016
Áp dụng
05/10/2016
Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định
563993/QĐ-BCT
05/10/2016
Áp dụng
05/10/2016
Quyết định 3993/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá
571896/QĐ-TTg
04/10/2016
Áp dụng
04/10/2016
Quyết định 1896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải
58139/2016/NĐ-CP
04/10/2016
Áp dụng
01/01/2017
Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
59138/2016/NĐ-CP
01/10/2016
Áp dụng
01/10/2016
Nghị định 138/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
6014/2016/TT-BKHĐT
29/09/2016
Áp dụng
01/12/2016
Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn