Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
414563/TCHQ-TXNK
20/05/2015
Áp dụng
20/05/2015
Hướng dẫn phân loại hàng hóa dự kiến NK
424534/TCHQ-CCHĐH
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Thực hiện chức năng mới trên Hệ thống Ecustoms5
434532/TCHQ-CNTT
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Chính thức triển khai hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài mua tại VN
446423/BTC-TCHQ
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao
456422/BTC-TCHQ
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
464550/TCHQ-GSQL
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
TGYK dự thảo Quy chế thí điểm tạm nhập hàng hóa qua Điểm thông quan Co Sa
474549/TCHQ-GSQL
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Xuất khẩu gạo qua các khu vực Mốc biên giới
484546/TCHQ-TXNK
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Phân loại hàng hóa NK
494545/TCHQ-TXNK
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Kết quả phân tích, giám định
504544/TCHQ-GSQL
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O mẫu D
51 4542/TCHQ-TXNK
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Phân loại vỏ bọc bảo vệ dây ga
52 4541/TCHQ-TXNK
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Doanh nghiệp được hưởng ân hạn thuế trên Riskman II
534540/TCHQ-TXNK
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Xác định trước mã số
544538/TB-TCHQ
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
554537/TB-TCHQ
19/05/2015
Áp dụng
19/05/2015
Kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
564469/TCHQ-KTSTQ
18/05/2015
Áp dụng
18/05/2015
Xử lý vi phạm hành chính
5775/2015/TT-BTC
18/05/2015
Áp dụng
14/07/2015
Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
584483/TCHQ-CNTT
18/05/2015
Áp dụng
18/05/2015
TGYK dự thảo Thông tư hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
594476/TCHQ-GSQL
18/05/2015
Áp dụng
18/05/2015
Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra
60 4474/TCHQ-TXNK
18/05/2015
Áp dụng
18/05/2015
Báo cáo thuế GTGT nộp nhầm nộp thừa khâu NK