Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41139/2016/NĐ-CP
04/10/2016
Áp dụng
01/01/2017
Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
42138/2016/NĐ-CP
01/10/2016
Áp dụng
01/10/2016
Nghị định 138/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
4314/2016/TT-BKHĐT
29/09/2016
Áp dụng
01/12/2016
Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
4427/2016/TT-NHNN
28/09/2016
Áp dụng
15/11/2016
Thông tư 27/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4513508/BTC-KBNN
27/09/2016
Áp dụng
27/09/2016
Công văn 13508/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014
461846/QĐ-TTg
26/09/2016
Áp dụng
26/09/2016
Quyết định 1846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
47143/2016/TT-BTC
26/09/2016
Áp dụng
01/01/2017
Thông tư 143/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
482041/QĐ-BTC
22/09/2016
Áp dụng
22/09/2016
Quyết định 2041/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014
49141/2016/TT-BTC
21/09/2016
Áp dụng
01/10/2016
Thông tư 141/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 và Thông tư 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
5021/2016/TT-BCT
20/09/2016
Áp dụng
05/10/2016
Thông tư 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu
5120/2016/TT-BCT
20/09/2016
Áp dụng
08/11/2016
Thông tư 20/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
5228/2016/CT-TTg
17/09/2016
Áp dụng
17/09/2016
Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật
53138/2016/TT-BTC
16/09/2016
Áp dụng
01/01/2017
Thông tư 138/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài
548920/TCHQ-TXNK
16/09/2016
Áp dụng
16/09/2016
Công văn 8920/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
551997/QĐ-BTC
16/09/2016
Áp dụng
01/10/2016
Quyết định 1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô
563036/QĐ-TCHQ
15/09/2016
Áp dụng
15/09/2016
Quyết định 3036/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo từ cấp Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
57137/2016/TT-BTC
15/09/2016
Áp dụng
22/09/2016
Thông tư 137/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
5838/2016/QĐ-TTg
14/09/2016
Áp dụng
01/11/2016
Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
5919/2016/TT-BCT
14/09/2016
Áp dụng
01/11/2016
Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
601972/QĐ-BTC
14/09/2016
Áp dụng
14/09/2016
Quyết định 1972/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp theo Quyết định 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ