Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
41122/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
4236/2016/QĐ-TTg
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
43126/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 126/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018
44129/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 129/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018
45128/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 128/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018
46132/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 132/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016-2018
47131/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 131/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
48130/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 130/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018
49134/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
50133/2016/NĐ-CP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Nghị định 133/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019
518451/TCHQ-GSQL
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Công văn 8451/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quy định về khu phi thuế quan
528452/TCHQ-VP
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Công văn 8452/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Công văn 12167/BTC-TCHQ triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
538450/TCHQ-CNTT
01/09/2016
Áp dụng
01/09/2016
Công văn 8450/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13
5412167/BTC-TCHQ
31/08/2016
Áp dụng
31/08/2016
Công văn 12167/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
5512166/BTC-TCHQ
31/08/2016
Áp dụng
31/08/2016
Công văn 12166/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
561681/QĐ-TTg
30/08/2016
Áp dụng
30/08/2016
Quyết định 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự
5717/2016/TT-BCT
30/08/2016
Áp dụng
30/08/2016
Thông tư 17/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
582847/QĐ-TCHQ
30/08/2016
Áp dụng
30/08/2016
Quyết định 2847/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
598415/TCHQ-TXNK
30/08/2016
Áp dụng
30/08/2016
Công văn 8415/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng sản xuất xuất khẩu
608352/TCHQ-GSQL
29/08/2016
Áp dụng
29/08/2016
Công văn 8352/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế xe ô tô của Việt kiều hồi hương