Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
415494/TCHQ-TXNK
17/06/2015
Áp dụng
17/06/2015
Công văn 5494/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng mặt hàng dầu gội chống nấm
425550/TCHQ-GSQL
17/06/2015
Áp dụng
17/06/2015
Công văn 5550/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hành lý vượt định mức khi xuất cảnh
4358/2015/NĐ-CP
16/06/2015
Áp dụng
01/08/2015
Nghị định 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
4457/2015/NĐ-CP
16/06/2015
Áp dụng
01/08/2015
Nghị định 57/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
4513/2015/TT-BCT
16/06/2015
Áp dụng
01/10/2015
Thông tư 13/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
4605/2015/TT-BKHĐT
16/06/2015
Áp dụng
01/08/2015
Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
471092/QĐ-BTP
16/06/2015
Áp dụng
16/06/2015
Quyết định 1092/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
485477/TCHQ-TXNK
16/06/2015
Áp dụng
16/06/2015
Công văn 5477/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế
492318/TCT-CS
15/06/2015
Áp dụng
15/06/2015
Công văn 2318/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ
502315/TCT-CS
15/06/2015
Áp dụng
15/06/2015
Công văn 2315/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với chi phí tư vấn
512341/TCT-CS
15/06/2015
Áp dụng
15/06/2015
Công văn 2341/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất
522340/TCT-CS
15/06/2015
Áp dụng
15/06/2015
Công văn 2340/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế bảo vệ môi trường
535363/TCHQ-GSQL
12/06/2015
Áp dụng
12/06/2015
Vướng mắc thực hiện Thông tư số 42/2015/TT-BTC
545362/TCHQ-GSQL
12/06/2015
Áp dụng
12/06/2015
Thanh khoản HĐGC đối với các lô hàng khai báo trên 50 dòng hàng
555361/TCHQ-GSQL
12/06/2015
Áp dụng
12/06/2015
Nộp bổ sung C/O mẫu E
56 5360/TCHQ-GSQL
12/06/2015
Áp dụng
12/06/2015
Xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế
575357/TCHQ-GSQL
12/06/2015
Áp dụng
12/06/2015
Xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX
58 1639/QĐ-TCHQ
12/06/2015
Áp dụng
12/06/2015
Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
59 5368/TCHQ-QLRR
12/06/2015
Áp dụng
12/06/2015
Triển khai Phần mềm khai thác thông tin HKXNC
605855/QĐ-BCT
12/06/2015
Áp dụng
12/06/2015
Quyết định 5855/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Phú Thọ thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"