Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
413515/TCHQ-TXNK
01/04/2014
Áp dụng
01/04/2014
Công văn 3515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đánh giá thu phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài
424106/BTC-TCHQ
01/04/2014
Áp dụng
01/04/2014
Công văn 4106/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn
43763/TB-KBNN
01/04/2014
Áp dụng
01/04/2014
Thông báo 763/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2014
443390/TCHQ-TXNK
01/04/2014
Áp dụng
01/04/2014
Phân loại cục nóng, cục lạnh máu điều hòa không khí
4512/2014/TT-NHNN
31/03/2014
Áp dụng
15/05/2014
Thông tư 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
4612/2014/TT-BCT
31/03/2014
Áp dụng
15/05/2014
Thông tư 12/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân
473283/TCHQ-GSQL
31/03/2014
Áp dụng
31/03/2014
Công văn 3283/TCHQ-GSQL năm 2014 về mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành
483995/BTC-TCHQ
31/03/2014
Áp dụng
31/03/2014
Công văn 3995/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bán cho doanh nghiệp chế xuất
491005/QĐ-TCHQ
31/03/2014
Áp dụng
31/03/2014
Quyết định 1005/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành "Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp"
50446/QĐ-TTg
31/03/2014
Áp dụng
31/03/2014
Quyết định 446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
5111/2014/TT-NHNN
28/03/2014
Áp dụng
15/05/2014
Thông tư 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh
523932/BTC-TCHQ
28/03/2014
Áp dụng
28/03/2014
Công văn 3932/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc tính thuế xăng dầu nhập khẩu
5326/2014/QĐ-TTg
26/03/2014
Áp dụng
20/05/2014
Quyết định 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
54888/QĐ-TCHQ
26/03/2014
Áp dụng
26/03/2014
Quyết định 888/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan
553795/BTC-TCT
26/03/2014
Áp dụng
26/03/2014
Công văn 3795/BTC-TCT của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập
56601/QĐ-BTC
26/03/2014
Áp dụng
28/03/2014
Quyết định 601/QĐ-BTC ngày 26/03/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
5737/2014/TT-BTC
25/03/2014
Áp dụng
10/05/2014
Thông tư 37/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
5824/2014/QĐ-TTg
24/03/2014
Áp dụng
10/05/2014
Quyết định 24/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam
5920/2014/NĐ-CP
24/03/2014
Áp dụng
15/05/2014
Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
6036/2014/TT-BTC
24/03/2014
Áp dụng
15/05/2014
Thông tư 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen