Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
411408/QĐ-TTg
15/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Quyết định 1408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
429795/BTC-HCSN
15/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Công văn 9795/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các Chương trình mục tiêu 2016
43120/2016/TT-BTC
14/07/2016
Áp dụng
14/07/2016
Thông tư 120/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam
441402/QĐ-TTg
13/07/2016
Áp dụng
13/07/2016
Quyết định 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025
451381/QĐ-TTg
12/07/2016
Áp dụng
12/07/2016
Quyết định 1381/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 592/QĐ-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
46119/2016/TT-BTC
12/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Thông tư 119/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định
471428/QĐ-NHNN
12/07/2016
Áp dụng
12/07/2016
Quyết định 1428/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Phụ lục 1, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
4813/2016/TT-BCT
11/07/2016
Áp dụng
25/08/2016
Thông tư 13/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý than trôi
491340/QĐ-TTg
08/07/2016
Áp dụng
08/07/2016
Quyết định 1340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020
501544/2016/QĐ-BTC
08/07/2016
Áp dụng
08/07/2016
Quyết định 1544/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính
51118/2016/TT-BTC
08/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Thông tư 118/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 45/2016/TT-BTC ngày 03/04/2016 và Thông tư 137/2015/TT-BTC ngày 01/09/2015 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí
52115/2016/NĐ-CP
08/07/2016
Áp dụng
15/09/2016
Nghị định 115/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
5323/2016/CT-TTg
05/07/2016
Áp dụng
05/07/2016
Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
541277/QĐ-TTg
05/07/2016
Áp dụng
05/07/2016
Quyết định 1277/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5512/2016/TT-BCT
05/07/2016
Áp dụng
20/08/2016
Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
569220/BTC-TCT
05/07/2016
Áp dụng
05/07/2016
Công văn 9220/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lập hóa đơn khi chuyển giao tài sản theo phương thức tăng, giảm vốn chủ sở hữu (vốn Nhà nước)
5771/2016/NĐ-CP
01/07/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
5869/2016/NĐ-CP
01/07/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 69/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
5966/2016/NĐ-CP
01/07/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 66/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
6065/2016/NĐ-CP
01/07/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 65/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe