Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
16714/BCT-TTTN
04/07/2015
Áp dụng
04/07/2015
Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
208/2015/TT-NHNN
30/06/2015
Áp dụng
13/08/2015
Thông tư 08/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
322/2015/TTLT-BCT-BNV
30/06/2015
Áp dụng
14/08/2015
Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
46351/BCT-VP
25/06/2015
Áp dụng
25/06/2015
Công văn về việc cán bộ công chức ngành Công Thương không sử dụng thuộc lá ngoại nhập lậu
507/2015/TT-NHNN
25/06/2015
Áp dụng
09/08/2015
Thông tư 07/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
62512/TCT-CS
24/06/2015
Áp dụng
24/06/2015
Công văn 2512/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp
72496/TCT-CS
23/06/2015
Áp dụng
23/06/2015
Công văn 2496/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ đối với tài sản là các loại xe
82510/TCT-KK
23/06/2015
Áp dụng
23/06/2015
Công văn 2510/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất phân bón
92509/TCT-KK
23/06/2015
Áp dụng
23/06/2015
Công văn 2509/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
102497/TCT-CS
23/06/2015
Áp dụng
23/06/2015
Công văn 2497/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền thuê đất
112492/TCT-KK
23/06/2015
Áp dụng
23/06/2015
CV 2492/TCT-KK ngày 23/6/2015 của Tổng cục Thuế v/v xử lý số thuế GTGT còn được khấu trừ đối với Chi nhánh đã giải thể
122493/TCT-KK
23/06/2015
Áp dụng
23/06/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 2493/TCT-KK ngày 23/6/2015 v/v thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
132479/TCT-CS
22/06/2015
Áp dụng
22/06/2015
Công văn 2479/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng
142481/TCT-CS
22/06/2015
Áp dụng
22/06/2015
Công văn 2481/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ
156242/QĐ- BCT
22/06/2015
Áp dụng
22/06/2015
Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025
166056/BCT-TTTN
19/06/2015
Áp dụng
19/06/2015
Công văn 6056/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
172415/TCT-CS
18/06/2015
Áp dụng
18/06/2015
Công văn 2415/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ
182406/TCT-KK
18/06/2015
Áp dụng
18/06/2015
Công văn 2406/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng
192434/TCT-CS
18/06/2015
Áp dụng
18/06/2015
Công văn 2434/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất
202432/TCT-CS
18/06/2015
Áp dụng
18/06/2015
Công văn 2432/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất