Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
115/2014/TT-NHNN
24/07/2014
Áp dụng
06/09/2014
Thông tư 15/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
22785/TCT-CS
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Công văn 2785/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp
32775/TCT-TNCN
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Công văn 2775/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn
423/2014/TT-BGDĐT
18/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
52698/TCT-KK
17/07/2014
Áp dụng
17/07/2014
Công văn 2698/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
6 268/TB-BCT
16/07/2014
Áp dụng
16/07/2014
Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công Thương
76299/QĐ-BCT
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Công văn 6299/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
86300/QĐ-BCT
15/07/2014
Áp dụng
15/07/2014
Quyết định 6300/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
9 22/2014/TT-BCT
14/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
1024/2014/TTLT-BYT-BTC
14/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
116223/QĐ-BCT
11/07/2014
Áp dụng
11/07/2014
Quyết định 6223/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Công nghiệp cán kéo kim loại giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020"
12 6226/QĐ-BCT
11/07/2014
Áp dụng
11/07/2014
Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (VIETNAM FOODEXPO)
132605/TCT-TNCN
10/07/2014
Áp dụng
10/07/2014
Công văn 2605/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân
142616/TCT-CS
10/07/2014
Áp dụng
10/07/2014
Công văn 2616/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập
1509/2014/TT-BXD
10/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư 09/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
1622/2014/TT-BGDĐT
09/07/2014
Áp dụng
22/07/2014
Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
171013/QĐ-TCT
09/07/2014
Áp dụng
09/07/2014
Quyết định 1013/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành Thuế
1888/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT
07/07/2014
Áp dụng
07/07/2014
Thông tư liên tịch 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNTcủa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020
192537/TCT-DNL
07/07/2014
Áp dụng
07/07/2014
Công văn 2537/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thu lợi nhuận còn lại đối với cổ tức trả bằng cổ phiếu
2086/2014/TTLT-BTC-NHNNVN
02/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư liên tịch 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ