Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
116/2016/TT-BCT
19/08/2016
Áp dụng
05/10/2016
Thông tư 16/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016
23652/TCT-TNCN
15/08/2016
Áp dụng
15/08/2016
Công văn 3652/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế
33590/TCT-CS
11/08/2016
Áp dụng
11/08/2016
Công văn 3590/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền thuê đất
415/2016/TT-BCT
10/08/2016
Áp dụng
25/09/2016
Thông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
514/2016/TT-BCT
05/08/2016
Áp dụng
20/09/2016
Thông tư 14/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
625/2016/TT-NHNN
29/07/2016
Áp dụng
01/08/2016
Thông tư 25/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
703/2016/QĐ-KTNN
28/07/2016
Áp dụng
11/09/2016
Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
83276/TCT-KK
21/07/2016
Áp dụng
21/07/2016
Công văn 3276/TCT-KK của Tổng Cục thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
99986/BTC-KBNN
19/07/2016
Áp dụng
19/07/2016
Công văn 9986/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS
102968/QĐ-BCT
18/07/2016
Áp dụng
02/08/2016
Quyết định 2968/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ
1102/2016/QĐ-KTNN
15/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước
121428/QĐ-NHNN
12/07/2016
Áp dụng
12/07/2016
Quyết định 1428/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Phụ lục 1, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1313/2016/TT-BCT
11/07/2016
Áp dụng
25/08/2016
Thông tư 13/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý than trôi
1412/2016/TT-BCT
05/07/2016
Áp dụng
20/08/2016
Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
1509/2016/TT-BCT
01/07/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư 09/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016
1624/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
30/06/2016
Thông tư 24/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng
1720/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư 20/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
1823/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư 23/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
1922/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 22/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
2021/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 21/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng