Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
125/2014/TT-NHNN
15/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Thông tư 25/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
23538/QĐ-BGDĐT
09/09/2014
Áp dụng
09/09/2014
Quyết định 3538/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015
352/2014/TT-BTNMT
09/09/2014
Áp dụng
27/10/2014
Thông tư 52/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
418/2014/TT-BTP
08/09/2014
Áp dụng
10/11/2014
Thông tư 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
53851/TCT-CS
08/09/2014
Áp dụng
08/09/2014
Công văn 3851/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng
624/2014/TT-NHNN
06/09/2014
Áp dụng
24/10/2014
Thông tư 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi
726/2014/TT-NHNN
06/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Thông tư 26/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định 540/QĐ-TTg ngày 16/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
829/2014/TT-BNNPTNT
05/09/2014
Áp dụng
20/10/2014
Thông tư 29/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/04/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
914/2014/TT-BXD
05/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Thông tư 14/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng
103771/TCT-CS
05/09/2014
Áp dụng
05/09/2014
Công văn 3771/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế
113776/TCT-CS
05/09/2014
Áp dụng
05/09/2014
Công văn 3776/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
1228/2014/TT-BNNPTNT
04/09/2014
Áp dụng
20/10/2014
Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
1327/2014/TT-BCT
04/09/2014
Áp dụng
20/10/2014
Thông tư 27/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1437/2014/TT-BGTVT
03/09/2014
Áp dụng
01/11/2014
Thông tư 37/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị
152279/QĐ-BKHCN
29/08/2014
Áp dụng
01/09/2014
Quyết định 2279/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
1610/2014/TT-BTTTT
28/08/2014
Áp dụng
01/03/2015
Thông tư 10/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000"
1726/2014/TT-BCT
28/08/2014
Áp dụng
21/10/2014
Thông tư 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
1812074/BTC-TCT
28/08/2014
Áp dụng
28/08/2014
Công văn 12074/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
1930/2014/TT-BGDĐT
28/08/2014
Áp dụng
15/10/2014
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
203627/TCT-TNCN
27/08/2014
Áp dụng
27/08/2014
Công văn 3627/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế