Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
13276/TCT-KK
21/07/2016
Áp dụng
21/07/2016
Công văn 3276/TCT-KK của Tổng Cục thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
22968/QĐ-BCT
18/07/2016
Áp dụng
02/08/2016
Quyết định 2968/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ
302/2016/QĐ-KTNN
15/07/2016
Áp dụng
15/07/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước
413/2016/TT-BCT
11/07/2016
Áp dụng
25/08/2016
Thông tư 13/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý than trôi
512/2016/TT-BCT
05/07/2016
Áp dụng
20/08/2016
Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
609/2016/TT-BCT
01/07/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư 09/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016
724/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
30/06/2016
Thông tư 24/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng
820/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư 20/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
923/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư 23/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
1022/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 22/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
1121/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 21/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
1219/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
1318/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
22/08/2016
Thông tư 18/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1417/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
22/08/2016
Thông tư 17/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1516/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư 16/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1615/2016/TT-NHNN
30/06/2016
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư 15/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
1707/2016/TT-BCT
29/06/2016
Áp dụng
29/06/2016
Thông tư 07/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016
1807/2016/TT-BKHĐT
29/06/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa
192879/TCT-CS
27/06/2016
Áp dụng
27/06/2016
Công văn 2879/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất
202882/TCT-TNCN
27/06/2016
Áp dụng
27/06/2016
Công văn 2882/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân