Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
11149/TCT-CS
02/04/2015
Áp dụng
02/04/2015
Công văn 1149/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
2665/TB-KBNN
01/04/2015
Áp dụng
01/04/2015
Thông báo 665/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2015
304/2015/TT-NHNN
31/03/2015
Áp dụng
01/06/2015
Thông tư 04/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân
41105/TCT-CS
31/03/2015
Áp dụng
31/03/2015
Công văn 1105/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
51097/TCT-KK
30/03/2015
Áp dụng
30/03/2015
Công văn 1097/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT
61094/TCT-KK
30/03/2015
Áp dụng
30/03/2015
Công văn 1094/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế và khai thuế giá trị gia tăng
714/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
25/03/2015
Áp dụng
11/05/2015
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
81821/NHNN-TTGSNH
25/03/2015
Áp dụng
25/03/2015
Công văn 1821/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần
91029/TCT-CS
25/03/2015
Áp dụng
25/03/2015
Công văn 1029/TCT-CS của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
1007/2015/TT-BTTTT
24/03/2015
Áp dụng
10/05/2015
Thông tư 07/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông
11418/2015/QĐ-NHNN
24/03/2015
Áp dụng
24/03/2015
Quyết định 418/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân công công tác Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
1203/2015/CT-NHNN
24/03/2015
Áp dụng
24/03/2015
Chỉ thị 03/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng
1305/2015/TT-BTTTT
23/03/2015
Áp dụng
08/05/2015
Thông tư 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
1403/2015/TT-NHNN
20/03/2015
Áp dụng
07/05/2015
Thông tư 03/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
1501/2015/TT-BXD
20/03/2015
Áp dụng
15/05/2015
Thông tư 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1604/2015/TT-BCT
16/03/2015
Áp dụng
01/05/2015
Thông tư 04/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
17893/TCT-TNCN
16/03/2015
Áp dụng
16/03/2015
Công văn 893/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân
18CV884/TCT-CS
16/03/2015
Áp dụng
16/03/2015
Công văn 884/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất
19890/TCT-CS
16/03/2015
Áp dụng
16/03/2015
Công văn 890/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
20880/TCT-CS
16/03/2015
Áp dụng
16/03/2015
Công văn 880/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp