Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
11753/TCT-CS
15/05/2015
Áp dụng
15/05/2015
Công văn 1753/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế
207/2015/TT-BCT
12/05/2015
Áp dụng
01/01/2015
Thông tư 07/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN
31755/TCT-CS
08/05/2015
Áp dụng
08/05/2015
Công văn 1755/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
41756/TCT-CS
08/05/2015
Áp dụng
08/05/2015
Công văn 1756/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế
51731/TCT-CNTT
07/05/2015
Áp dụng
07/05/2015
Công văn 1731/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về việc thông báo dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF
603/2015/TT-BKHĐT
06/05/2015
Áp dụng
01/07/2015
Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
71701/TCT-CS
06/05/2015
Áp dụng
06/05/2015
Công văn 1701/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền thuê đất
81693/TCT-TNCN
05/05/2015
Áp dụng
05/05/2015
Công văn 1693/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
905/2015/TT-NHNN
04/05/2015
Áp dụng
18/06/2015
Thông tư 05/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
101630/TCT-CS
27/04/2015
Áp dụng
27/04/2015
Công văn 1630/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng
111631/TCT-CS
27/04/2015
Áp dụng
27/04/2015
Công văn 1631/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
121633/TCT-CS
27/04/2015
Áp dụng
27/04/2015
Công văn 1633/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng thức ăn chăn nuôi
131589/TCT-KK
24/04/2015
Áp dụng
24/04/2015
Công văn 1589/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng
141597/TCT-DNL
24/04/2015
Áp dụng
24/04/2015
Công văn 1597/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
151596/TCT-TNCN
24/04/2015
Áp dụng
24/04/2015
Công văn 1596/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế
161608/TCT-CS
24/04/2015
Áp dụng
24/04/2015
Công văn 1608/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
1716/2015/TT-BLĐTBXH
22/04/2015
Áp dụng
06/06/2015
Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
181540/TCT-KK
22/04/2015
Áp dụng
22/04/2015
Công văn 1540/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
191541/TCT-CS
22/04/2015
Áp dụng
22/04/2015
Công văn 1541/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng
201509/TCT-CS
20/04/2015
Áp dụng
20/04/2015
Công văn 1509/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp