Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
137/2015/TT-BGTVT
28/07/2015
Áp dụng
15/09/2015
Thông tư 37/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
22994/TCT-TNCN
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 2994/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 92/2015/TT-BTC
32999/TCT-TTHT
24/07/2015
Áp dụng
24/07/2015
Công văn 2999/TCT-TTHT của Tổng cục Thuế về việc ngăn chặn hành vi mạo danh, giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa doanh nghiệp
410/2015/TT-NHNN
22/07/2015
Áp dụng
25/07/2015
Thông tư 10/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
509/2015/TT-NHNN
17/07/2015
Áp dụng
01/09/2015
Thông tư 09/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
626/2015/TT-BLĐTBXH
14/07/2015
Áp dụng
01/09/2015
Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
72811/TCT-KK
10/07/2015
Áp dụng
10/07/2015
Công văn 2811/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp
82808/TCT-TNCN
10/07/2015
Áp dụng
10/07/2015
Công văn 2808/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân
92763/TCT-KK
08/07/2015
Áp dụng
08/07/2015
Công văn 2763/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng
102725/TCT-CS
06/07/2015
Áp dụng
06/07/2015
Công văn 2725/TCT-CS của Tổng cục Thuế về lệ phí trước bạ
112717/TCT-TNCN
06/07/2015
Áp dụng
06/07/2015
Công văn 2717/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
122715/TCT-KK
06/07/2015
Áp dụng
06/07/2015
Công văn 2715/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp
136714/BCT-TTTN
04/07/2015
Áp dụng
04/07/2015
Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
142706/TCT-CS
03/07/2015
Áp dụng
03/07/2015
Công văn 2706/TCT-CS của Tổng cục Thuế về trình tự, thủ tục miễn thuế môn bài
152701/TCT-CS
03/07/2015
Áp dụng
03/07/2015
Công văn 2701/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế
162782/QĐ-BYT
01/07/2015
Áp dụng
01/07/2015
Quyết định 2782/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bệnh y học cổ truyển tạm thời để mã hóa thí điểm áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế
1708/2015/TT-NHNN
30/06/2015
Áp dụng
13/08/2015
Thông tư 08/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
1822/2015/TTLT-BCT-BNV
30/06/2015
Áp dụng
14/08/2015
Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
1913/2015/TT-BGDĐT
30/06/2015
Áp dụng
14/08/2015
Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
201591/TB-KBNN
30/06/2015
Áp dụng
30/06/2015
Thông báo 1591/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2015