Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
114/2015/TT-NHNN
28/08/2015
Áp dụng
15/10/2015
Thông tư 14/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
212/2015/TT-NHNN
28/08/2015
Áp dụng
28/08/2015
Thông tư 12/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
33288/TCT-QLN
14/08/2015
Áp dụng
14/08/2015
Công văn 3288/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc cưỡng chế nợ thuế
43272/TCT-CS
13/08/2015
Áp dụng
13/08/2015
Công văn 3272/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế (kê khai thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc)
53271/TCT-CS
13/08/2015
Áp dụng
13/08/2015
Công văn 3271/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
63263/TCT-TNCN
13/08/2015
Áp dụng
13/08/2015
Công văn 3263/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền thuê căn hộ
73201/TCT-DNL
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
CV 3201/TCT-DNL ngày 11/8/2015 của Tổng cục Thuế v/v khấu trừ thuế GTGT
83202/TCT-DNL
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
CV 3202/TCT-DNL ngày 11/8/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế
93207/TCT-KK
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
CV 3207/TCT-KK ngày 11/8/2015 của Tổng cục Thuế v/v kê khai tờ thuế sử dụng đất PNN khi chuyển nhượng tài sản.
103213/TCT-CS
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
CV 3213/TCT-CS ngày 11/8/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thu tiền thuê đất
113215/TCT-CS
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
CV 3215/TCT-CS ngày 11/8/2015 của Tổng cục Thuế v/v thu tiền sử đụng đất
123216/TCT-CS
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
CV 3216/TCT-CS ngày 11/8/2015 của Tổng cục Thuế v/v hóa đơn mấy, hỏng, cháy
133217/TCT-CS
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
CV 3217/TCT-CS ngày 11/8/2015 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT hàng nhập khẩu
14CV3217/TCT-CS
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
CV 3217/TCT-CS ngày 11/8/2015 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT hàng nhập khẩu
153219/TCT-CS
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
Công văn 3219/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
163218/TCT-CS
11/08/2015
Áp dụng
11/08/2015
Công văn 3218/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
17115/2015/TTLT-BTC-BTP
11/08/2015
Áp dụng
29/09/2015
Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
183172/TCT-TNCN
07/08/2015
Áp dụng
07/08/2015
Công văn 3172/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ
191445/QĐ-TCT
06/08/2015
Áp dụng
06/08/2015
Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thí điểm Quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
2025/2015/TT-BCT
03/08/2015
Áp dụng
03/08/2015
Thông tư 25/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015