Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
104/2018/TT-NHNN
12/03/2018
Áp dụng
01/07/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
206/2017/TT-BKHĐT
05/12/2017
Áp dụng
05/12/2017
Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
31219/QĐ-BCĐ389
05/12/2017
Áp dụng
05/12/2017
Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
4642/QĐ-UBDT
02/11/2017
Áp dụng
02/11/2017
Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
52222/TB-TTCP
01/09/2017
Áp dụng
01/09/2017
Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (bt), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (bot) trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại bộ giao thông vận tải
602/2017/TT-BNV
12/05/2017
Áp dụng
01/07/2017
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
7264/QĐ-BCĐ389
24/04/2017
Áp dụng
24/04/2017
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/QĐ-BCĐ389 NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
805 /2017/TT-BCT
21/04/2017
Áp dụng
05/06/2017
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2017.
91105/QĐ-BCT
30/03/2017
Áp dụng
14/04/2017
Quyết định áp dụng biện pháp chông bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
101775/BCT-TTTN
06/03/2017
Áp dụng
06/03/2017
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu Hà Nội
1103/2017/TT-BCT
03/03/2017
Áp dụng
17/04/2017
Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017
1242/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016
Áp dụng
11/02/2017
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
1330/2016/TT-BCT
13/12/2016
Áp dụng
03/02/2017
Thông tư Quy định về giám định Tư pháp trong lĩnh vực Công thương
144846/QĐ-BCT
09/12/2016
Áp dụng
01/01/0001
Quyết định phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2017
154825/QĐ-BCT
09/12/2016
Áp dụng
09/12/2016
Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường
1627/2016/TT-BCT
05/12/2016
Áp dụng
20/01/2017
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
1728/2016/TT-NHNN
05/10/2016
Áp dụng
08/11/2016
Thông tư 28/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2014/TT-NHNN ngày 14/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
183993/QĐ-BCT
05/10/2016
Áp dụng
05/10/2016
Quyết định 3993/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá
1914/2016/TT-BKHĐT
29/09/2016
Áp dụng
01/12/2016
Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
2027/2016/TT-NHNN
28/09/2016
Áp dụng
15/11/2016
Thông tư 27/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam