Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
139/2014/TT-NHNN
11/12/2014
Áp dụng
01/02/2015
Thông tư 39/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
247/2014/TT-BYT
11/12/2014
Áp dụng
15/02/2015
Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
35537/TCT-KK
11/12/2014
Áp dụng
11/12/2014
Công văn 5537/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế
446/2014/TT-BNNPTNT
05/12/2014
Áp dụng
21/01/2015
Thông tư 46/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định 551/QĐ-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
55412/TCT-CS
03/12/2014
Áp dụng
03/12/2014
Công văn 5412/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế
69078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT
02/12/2014
Áp dụng
02/12/2014
Quy chế phối hợp trong Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
71413/QĐ-BXD
01/12/2014
Áp dụng
01/12/2014
Quyết định 1413/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015
83096/TB-KBNN
28/11/2014
Áp dụng
28/11/2014
Thông báo 3096/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2014
917/2014/TT-BTTTT
26/11/2014
Áp dụng
10/01/2015
Thông tư 17/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
1018/2014/TT-BXD
26/11/2014
Áp dụng
31/12/2014
Thông tư 18/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 08/03/2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
1137/2014/TT-NHNN
26/11/2014
Áp dụng
12/01/2015
Thông tư 37/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam
125273/TCT-CS
26/11/2014
Áp dụng
26/11/2014
Công văn 5273/TCT-CS của Tổng cục Thuế về nghĩa vụ thuế khi bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
135292/TCT-KK
26/11/2014
Áp dụng
26/11/2014
Công văn 5292/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng
14179/2014/TTLT-BTC-BTNMT
26/11/2014
Áp dụng
15/01/2015
Thông tư liên tịch 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
153253/QĐ-BKHCN
24/11/2014
Áp dụng
24/11/2014
Quyết định 3253/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
165232/TCT-TNCN
24/11/2014
Áp dụng
24/11/2014
Công văn 5232/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản
1736/2014/TT-NHNN
20/11/2014
Áp dụng
01/02/2014
Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1835/2014/TT-NHNN
20/11/2014
Áp dụng
15/01/2014
Thông tư 35/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1934/2014/TT-NHNN
20/11/2014
Áp dụng
15/01/2015
Thông tư 34/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
2010681/QĐ-BCT
20/11/2014
Áp dụng
20/11/2014
Quyết định 10681/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025