Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
122/2015/TT-NHNN
20/11/2015
Áp dụng
12/01/2016
Thông tư 22/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc
214/2015/TT-BKHĐT
17/11/2015
Áp dụng
01/01/2015
Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
316922/BTC-CST
16/11/2015
Áp dụng
16/11/2015
Công văn 16922/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông
423/2015/TT-BKHCN
13/11/2015
Áp dụng
01/07/2016
Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng
54820/TCT-QLN
13/11/2015
Áp dụng
13/11/2015
Công văn 4820/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về thời gian không tính chậm nộp tiền thuế
64789/TCT-DNL
12/11/2015
Áp dụng
12/11/2015
Công văn 4789/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định
74779/TCT-DNL
12/11/2015
Áp dụng
12/11/2015
Công văn 4779/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hạch toán khoản phụ thu đối với phần dầu lãi được chia khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
84716/TCT-QLN
11/11/2015
Áp dụng
11/11/2015
Công văn 4716/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế
910557/TCHQ-GSQL
11/11/2015
Áp dụng
11/11/2015
Công văn số 10557/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2015 về xác định NL, VT dư thừa NK để gia công
1012204/QĐ-BCT
09/11/2015
Áp dụng
09/11/2015
Quyết định 12204/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
114591/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4591/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v chính sách thuế
124592/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4592/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v chính sách thuế
134593/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cuc Thuế số 4593/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v hóa đơn, thuế GTGT
144598/TCT-DNL
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4598/TCT-DNL ngày 5/11/2015 v/v chính sách thuế khi bán TSĐB tiền vay
154600/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4600/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường
164603/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4603/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v giải đáp vướng mắc thuế tài nguyên
174604/TCT-CS
05/11/2015
Áp dụng
05/11/2015
Công văn của Tổng cục Thuế số 4604/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v giải đáp chính sách thu tiền sử dụng đất
1812006/QĐ-BCT
04/11/2015
Áp dụng
04/11/2015
Quyết định 12006/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025
194583/TCT-CS
04/11/2015
Áp dụng
04/11/2015
Công văn 4583/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng
204569/TCT-CS
04/11/2015
Áp dụng
04/11/2015
CV 4569/TCT-CS ngày 4/11/2015 của Tổng cục Thuế v/v điều chỉnh đơn giá thuê đất