Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
12791/TCT-CS
22/06/2016
Áp dụng
22/06/2016
Công văn 2791/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền thuê đất
22794/TCT-DNL
22/06/2016
Áp dụng
22/06/2016
Công văn 2794/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng cổ phiếu chi từ lợi nhuận sau thuế
32493/QĐ-BCT
20/06/2016
Áp dụng
20/06/2016
Quyết định 2493/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục dự án tham gia Chương trình "Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao" bắt đầu thực hiện từ năm 2017
409/2016/TT-NHNN
17/06/2016
Áp dụng
15/08/2016
Thông tư 09/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã
508/2016/TT-NHNN
16/06/2016
Áp dụng
01/08/2016
Thông tư 08/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
609/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
15/06/2016
Áp dụng
01/08/2016
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
72412/QĐ-BCT
15/06/2016
Áp dụng
15/06/2016
Quyết định 2412/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet
806/2016/TT-BCT
14/06/2016
Áp dụng
29/07/2016
Thông tư 06/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
92622/TCT-TNCN
14/06/2016
Áp dụng
14/06/2016
Công văn 2622/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về tỷ giá quy đổi thu nhập bằng ngoại tệ
102621/TCT-TNCN
14/06/2016
Áp dụng
14/06/2016
Công văn 2621/TCT-TNCN của Tổng cục thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân
1180/2016/TTLT-BTC-BTTTT
13/06/2016
Áp dụng
31/07/2016
Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
122575/TCT-TNCN
13/06/2016
Áp dụng
13/06/2016
Công văn 2575/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập
132583/TCT-DNL
13/06/2016
Áp dụng
13/06/2016
Công văn 2583/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội
142347/QĐ-BCT
10/06/2016
Áp dụng
10/06/2016
Quyết định 2347/QĐ-BCT năm 2016 về chỉ định Phòng thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
152348/QĐ-BCT
10/06/2016
Áp dụng
10/06/2016
Quyết định 2348/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
162555/TCT-KK
09/06/2016
Áp dụng
09/06/2016
Công văn 2555/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán qua ngân hàng
1714/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
08/06/2016
Áp dụng
25/07/2016
Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
182543/TCT-KK
08/06/2016
Áp dụng
08/06/2016
Công văn 2543/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế
1904/2016/TT-BCT
06/06/2016
Áp dụng
20/07/2016
Thông tư 04/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
2005/2016/TT-BCT
06/06/2016
Áp dụng
20/07/2016
Thông tư 05/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương