Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
116/2014/TT-BTTTT
18/11/2014
Áp dụng
02/01/2015
Thông tư 16/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
215/2014/TT-BTTTT
17/11/2014
Áp dụng
01/01/2015
Thông tư 15/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
367/2014/TT-BGTVT
13/11/2014
Áp dụng
31/12/2014
Thông tư 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
45013/TCT-CS
13/11/2014
Áp dụng
13/11/2014
Công văn 5013/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất
531/2014/TT-NHNN
11/11/2014
Áp dụng
26/12/2014
Thông tư 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
64974/TCT-CS
11/11/2014
Áp dụng
11/11/2014
Công văn 4974/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng
74948/TCT-CS
10/11/2014
Áp dụng
10/11/2014
Công văn 4948/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản
84939/TCT-QLN
10/11/2014
Áp dụng
10/11/2014
Công văn 4939/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư 179/2013/TT-BTC
94949/TCT-CS
10/11/2014
Áp dụng
10/11/2014
Công văn 4949/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA
104929/TCT-TNCN
07/11/2014
Áp dụng
07/11/2014
Công văn 4929/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất
1130/2014/TT-NHNN
06/11/2014
Áp dụng
01/01/2015
Thông tư 30/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
124826/TCT-KK
30/10/2014
Áp dụng
30/10/2014
Công văn 4826/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu
1339/2014/TTLT-BCT-BTC
29/10/2014
Áp dụng
01/11/2014
Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về việc quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
144622/TCT-DNL
21/10/2014
Áp dụng
21/10/2014
Công văn 4622/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế
1519/CT-BGTVT
17/10/2014
Áp dụng
17/10/2014
Chỉ thị 19/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải
164568/TCT-TNCN
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Công văn số 4568/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 16/10/2014 v/v chính sách thuế TNCN
1735/2014/TT-BCT
15/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Quyết định 35/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón
184498/TCT-TNCN
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 4498/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 15/10/2014 v/v thuế TNCN đối với quà tặng là bất động sản
194516/TCT-TNCN
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 4516/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 15/10/2014 v/v giải đáp chính sách thuế
204461/TCT-CS
13/10/2014
Áp dụng
13/10/2014
Công văn 4461/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn