Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
146/2014/TT-NHNN
31/12/2015
Áp dụng
01/03/2015
Thông tư 46/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
2135/QĐ-BTP
23/01/2015
Áp dụng
23/01/2015
Quyết định 135/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
3606/QĐ-BCT
21/01/2015
Áp dụng
01/03/2015
Quyết định 606/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020
4687/BCT-TTTN
21/01/2015
Áp dụng
21/01/2015
Công văn 687/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
5245/LĐTBXH-BHXH
21/01/2015
Áp dụng
21/01/2015
Công văn 245/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động
6222/TCT-CS
20/01/2015
Áp dụng
20/01/2015
Công văn 222/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi
7471/TCHQ-TXNK
20/01/2015
Áp dụng
20/01/2015
Công văn 471/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế chống bán phá giá
880/QĐ-BTTTT
19/01/2015
Áp dụng
19/01/2015
Quyết định 80/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone
905/2015/TT-BTC
15/01/2015
Áp dụng
15/03/2015
Thông tư 05/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
10151/TCT-CS
15/01/2015
Áp dụng
15/01/2015
Công văn 151/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
11114/TCT-KK
14/01/2015
Áp dụng
14/01/2015
Công văn 114/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng
12129/TCT-CS
14/01/2015
Áp dụng
14/01/2015
Công văn 129/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
13253/BYT-DP
13/01/2015
Áp dụng
13/01/2015
Công văn 253/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý công tác tiêm chủng
1402/2015/TT-BLĐTBXH
12/01/2015
Áp dụng
01/03/2015
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thực hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước
1501/2015/TT-BCT
12/01/2015
Áp dụng
27/02/2015
Thông tư 01/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
1684/TCT-QLN
12/01/2015
Áp dụng
12/01/2015
Công văn 84/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc nộp tiền thuế nợ đối với doanh nghiệp trong thời gian được gia hạn nộp thuế
17117/LĐTBXH-BHXH
12/01/2015
Áp dụng
12/01/2015
Công văn 117/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội
1875/TCT-TTR
09/01/2015
Áp dụng
09/01/2015
Công văn 75/TCT-TTR của Tổng cục Thuế về việc hỗ trợ trong kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng
1977/TCT-QLN
09/01/2015
Áp dụng
09/01/2015
Công văn 77/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc miễn phạt chậm nộp thuế
2001/2015/TT-BTNMT
09/01/2015
Áp dụng
24/02/2015
Thông tư 01/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước