Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
122/2014/TT-NHNN
15/08/2014
Áp dụng
20/08/2014
Thông tư 22/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
220/2014/TT-NHNN
12/08/2014
Áp dụng
26/09/2014
Thông tư 20/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
319/2014/TT-NHNN
11/08/2014
Áp dụng
22/09/2014
Thông tư 19/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
427/2014/TT-BGDĐT
11/08/2014
Áp dụng
25/09/2014
Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp
53100/TCT-CNTT
07/08/2014
Áp dụng
07/08/2014
Công văn 3100/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
625/2014/TT-BCT
06/08/2014
Áp dụng
25/09/2014
Thông tư 25/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
718/2014/TT-NHNN
01/08/2014
Áp dụng
15/09/2014
Thông tư 18/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
817/2014/TT-NHNN
01/08/2014
Áp dụng
15/09/2014
Thông tư 17/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý
916/2014/TT-NHNN
01/08/2014
Áp dụng
15/09/2014
Thông tư 16/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép
101924/TB-KBNN
01/08/2014
Áp dụng
01/08/2014
Thông báo 1924/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08 năm 2014
116741/QĐ-BCT
31/07/2014
Áp dụng
31/07/2014
Quyết định 6741/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
122941/TCT-CS
31/07/2014
Áp dụng
31/07/2014
Công văn 2941/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng
1324/2014/TT-BCT
30/07/2014
Áp dụng
15/09/2014
Thông tư 24/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 của Chính phủ quy về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
1423/2014/TT-BNNPTN
29/07/2014
Áp dụng
12/09/2014
Thông tư 23/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
15 6613/QĐ-BCT
28/07/2014
Áp dụng
28/07/2014
Quyết định về việc bổ dung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025
1615/2014/TT-NHNN
24/07/2014
Áp dụng
06/09/2014
Thông tư 15/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
172785/TCT-CS
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Công văn 2785/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp
182775/TCT-TNCN
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Công văn 2775/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn
1923/2014/TT-BGDĐT
18/07/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
202698/TCT-KK
17/07/2014
Áp dụng
17/07/2014
Công văn 2698/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản