Sản phẩm hóa dược, dược liệu có thuế giá trị gia tăng 5%

09:16 | 18/09/2020

(HQ Online) - Theo quy định của Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu

Trước vướng mắc của Công ty CP dược trung ương Mediplantex về thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) NK dùng làm thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, ngày 14/8/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5365/TCHQ TXNK trả lời về vấn đề này.

1300 1 1414
Dược liệu- Ảnh minh họa.

Theo đó, “sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN thực hiện theo quy định tại Luật Thuế GTGT và công văn số 5365/TCHQ-TXNK.

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của DN nêu tại công văn số 108/20/MP-XNK và sẽ tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) NK tại các cục hải quan tỉnh, thành phố để chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện chính sách thuế, tạo điều kiện cho DN kinh doanh một cách bình đẳng, đúng pháp luật.

Nụ Bùi