Facebook Twitter youtube Tiktok

Văn bản: Thông tư bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điện

Tên văn bản: Thông tư bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 14/06/2023
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/08/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 14/2023/TT-BCT
Người ký: Thứ trưởng Đặng Hoàng An
Hiệu lực văn bản:
Phiên bản di động