Facebook Twitter youtube Tiktok

Văn bản: Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Tên văn bản: Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành: 14/06/2023
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1429/QĐ-BCT
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân
Hiệu lực văn bản:
Phiên bản di động