Facebook Twitter youtube Tiktok

Văn bản: Thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Tên văn bản: Thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 21/06/2023
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/07/2023
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 3173/TCHQ-TXNK
Người ký: Hoàng Việt Cường
Hiệu lực văn bản:
Phiên bản di động