Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mới được ban hành đã quy định các trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung "ví dụ 37" quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu DNNN không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

(HQ Online)- Góp ý cho dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) mới được Tổng cục Thuế đưa ra lấy ý kiến, nhiều doanh nghiệp cho rằng dự thảo luật lần này đã có nhiều nội dung sửa đổi theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông qua những quy định rõ ràng, minh bạch hơn.

(HQ Online)- Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp (DN) tại buổi đối thoại tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính thuế do Cục Thuế Hà Nội tổ chức sáng 11/9, đại diện Cục Thuế Hà Nội khẳng định, hoạt động quảng cáo trên các trang mạng như Facebook, Google sẽ phải nộp thuế nhà thầu.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (LPTB).

(HQ Online)- Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện. Theo đó, ngân sách sẽ hỗ trợ 100% chi phí điều trị cho các đối tượng thương binh, người nhiễm chất độc da cam, người nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi… tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa tiếp tục lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử (sửa đổi) với những nội dung cụ thể đối với các đối tượng thuộc diện phải sử dụng hoá đơn điện tử.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo