Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Các nhóm hàng có tên và được thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất NK ưu đãi đặc biệt thì được lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt tại Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế NK ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 của Biểu thuế NK ưu đãi.

(HQ Online)- Sau một thời áp dụng Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành quy định công tác kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong các hoạt động sản xuất, thậm chí đã có doanh nghiệp phải dừng sản xuất.

 

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa trả lời Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thủ tục NK và chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm. Theo đó, tạm nhập xe buýt để chạy thử không thuộc đối tượng miễn thuế NK theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13.

(HQ Online)-Vướng mắc của DN và hải quan địa phương liên quan đến thời hạn thực hiện quy định về NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đã được tháo gỡ. Sau khi Chính phủ chỉ đạo về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

(HQ Online)- Để áp dụng công bằng về thu thuế BVMT đối với hàng gia công và hàng SXXK, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tham gia với Vụ Chính sách thuế- Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách thuế BVMT đối với nguyên liệu NK để sản xuất hàng hóa XK tương tự trường hợp nguyên liệu NK để gia công.

(HQ Online)- Ngày 16/1, Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về quản lý trang thiết bị y tế. Hội nghị nhận được sự quan tâm của hàng trăm DN sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế.

(HQ Online)- Trong việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố cách xác định ngày làm việc trong quy định về C/O cấp sau thời điểm XK.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty TNHH BMS Vina về kết quả phân loại đối chất làm đầy da (fìller) dùng trong thấm mỹ. Theo đó, mặt hàng này được phân loại vào mã số 3304.99.90, thuế suất thuế NK ưu đãi 20%.

(HQ Online)- Trước vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng về phân loại các mặt hàng cẩu hàng, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể về vướng mắc này.

(HQ Online)- Trước kiến nghị của Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang về đề nghị xem xét việc phân loại mã HS và truy thu thuế các mặt hàng của công ty, Tổng cục Hải quan đã có phản hồi về vấn đề này.

(HQ Online)- Việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo