Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Công ty cổ phần ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao ASTEC về việc xem xét chấp thuận khoản giảm giá trong việc tính trị giá hải quan lô hàng NK. Theo đó, nếu chưa hoàn thành việc NK cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng thì chưa đáp ứng quy định về hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá trong tính trị giá hải quan.

(HQ Online)- Quy định cụ thể các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế NK, bổ sung một khoản quy định về cơ sở xác định đối tượng được miễn thuế theo quy định của pháp luật đầu tư... là những sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP về miễn thuế hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

(HQ Online)-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn thực phẩm. Nội dung hướng dẫn được căn cứ trên ý kiến của các bộ có trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK.

(HQ Online)- Trong trường hợp các DN NK cho rằng sản phẩm NK thuộc các mã HS nêu trên không thuộc đối tượng điều tra của vụ việc hoặc ngành sản xuất trong nước chưa sản xuất được các sản phẩm này, DN có thể nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

(HQ Online)- Để DN hiểu rõ hơn về những chính sách linh hoạt trong thu hút đầu tư đối với các DN Hàn Quốc đã và đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan giải đáp một số vướng mắc của DN liên quan đến việc chuyển đổi hình thức sử dụng, XK, NK đối với hàng hóa, tài sản, sản phẩm vào thị trường nội địa.

(HQ Online)- Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan trả lời thắc mắc của một số DN Hàn Quốc về việc liệu các sản phẩm gia công XK cho DN chế xuất (EPE) có được miễn thuế.

(HQ Online)- Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ trong thời gian tới đây. Trong đó có những sửa đổi liên quan đến hàng hóa NK để sản xuất hàng XK.

(HQ Online)- Trước vướng mắc của hải quan một số tỉnh, thành phố trong việc xác định thời điểm để phân loại thép hình chữ H và chữ I khi áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với loại thép này theo quyết định 957/QĐ-BTC của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn việc phân loại này.

(HQ Online)- Từ ngày 5/11 tới, thương nhân nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên không phải đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại Bộ Công Thương, chỉ cần làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

(HQ Online)- DN chưa nộp tiền thuế và hàng hóa vẫn còn đang trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan nên chưa phải là tiền thuế nợ, vì vậy cũng không thuộc danh sách nợ quá hạn cưỡng chế làm thủ tục hải quan.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo