Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan trả lời thắc mắc của một số DN Hàn Quốc về việc liệu các sản phẩm gia công XK cho DN chế xuất (EPE) có được miễn thuế.

(HQ Online)- Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ trong thời gian tới đây. Trong đó có những sửa đổi liên quan đến hàng hóa NK để sản xuất hàng XK.

(HQ Online)- Trước vướng mắc của hải quan một số tỉnh, thành phố trong việc xác định thời điểm để phân loại thép hình chữ H và chữ I khi áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với loại thép này theo quyết định 957/QĐ-BTC của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn việc phân loại này.

(HQ Online)- Từ ngày 5/11 tới, thương nhân nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên không phải đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại Bộ Công Thương, chỉ cần làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

(HQ Online)- DN chưa nộp tiền thuế và hàng hóa vẫn còn đang trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan nên chưa phải là tiền thuế nợ, vì vậy cũng không thuộc danh sách nợ quá hạn cưỡng chế làm thủ tục hải quan.

(HQ Online)-Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, Tập đoàn Viettel đã làm thất lạc Phiếu theo dõi trừ lùi. Trước thực tế phát sinh của DN, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Hà Nội cấp lại Phiếu theo dõi trừ lùi cho DN.

(HQ Online)- Mặc dù Thông tư 39/2018/TT-BTC cho phép người khai hải quan được gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, tuy nhiên vẫn còn tình trạng người khai hải quan không gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ qua Hệ thống.

(HQ Online)- Ghi nhận ý kiến góp ý về những vướng mắc trong thực hiện thời gian qua, đồng thời để khuyến khích xuất khẩu (XK), dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã bỏ quy định hàng hoá XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK không được miễn thuế. Nội dung này sẽ được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ.

(HQ Online)- Một số vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan đối với tàu biển như: Thủ tục tàu chuyển cảng; việc đồng bộ thông tin từ bản khai hàng hóa, vận đơn sang hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM)… hay quy định về nộp tài liệu chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản là những vấn đề Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương trong thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc phân loại mặt hàng cần trục bánh lốp. Theo đó, mặt hàng cần trục bánh lốp không phải là ô tô cần cẩu và không thuộc đối tượng ô tô đã qua sử dụng quy định tại Thông tư 55/2014/TT-BGTVT.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo