Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp (Telex, Vni, Viqr)

Họ tên: (*)

Đơn vị công tác:

Địa chỉ: (*)

Địa chỉ nhận báo: (*)

Số Điện Thoại: (*)

Email: (*)

Chọn loại báo muốn đặt: (*)

TênĐơn GiáThời gian đặt báo (tháng)Số lượng (Bản/Kỳ)
Báo Hải Quan (phát hành thứ 3,5,7 hàng tuần)3.500 đồng

Mã xác nhận:

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận: (*)