Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Ngành Hải quan đã và đang tiến hành nâng cấp nhiều chức năng của hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 để hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Qua đó nhằm thu hút nhiều hơn người dân, doanh nghiệp giao dịch qua hệ thống này.

(HQ Online)- Đăng ký kết nối 23 thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) trong năm 2018, nhưng đến nay mới chỉ có 1 thủ tục được đơn vị chủ trì thuộc Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo 1899) để thực hiện công việc liên quan.

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Công ty cổ phần ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao ASTEC về việc xem xét chấp thuận khoản giảm giá trong việc tính trị giá hải quan lô hàng NK. Theo đó, nếu chưa hoàn thành việc NK cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng thì chưa đáp ứng quy định về hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá trong tính trị giá hải quan.

(HQ Online)- Quản lý địa bàn có số lượng kho, bãi cảng lớn, Cục Hải quan TP.HCM đang tập trung cao độ triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) để hoàn thành việc triển khai tại 73 kho bãi, địa điểm của 64 DN trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đúng tiến độ.

(HQ Online)- Quy định cụ thể các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế NK, bổ sung một khoản quy định về cơ sở xác định đối tượng được miễn thuế theo quy định của pháp luật đầu tư... là những sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP về miễn thuế hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

(HQ Online)- Có đến 8/10 thủ tục được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) đăng ký kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) nhưng chưa được cơ quan chuyên môn của bộ này làm việc với Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo 1899), để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

(HQ Online)-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn thực phẩm. Nội dung hướng dẫn được căn cứ trên ý kiến của các bộ có trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK.

(HQ Online)- Tính đến đầu tháng 9, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 6 tờ khai vi phạm về kiểm tra chuyên ngành, tức là chiếm 0,075% tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành (7.955 tờ khai).

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo