Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Là một trong những ngành đi đầu trong xu hướng này, ngành Hải quan đã tích cực áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại với các trụ cột là: Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu quản lý hải quan; chuyển căn bản từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phát triển Cổng thông tin một cửa Quốc gia để kết nối thủ tục hành chính quản lý XNK của các bộ, cơ quan quản lý với cơ quan Hải quan nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm  chi phí cho doanh nghiệp.

(HQ Online)- Hải quan Việt Nam đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2018. Kết quả này khẳng định những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan đã đáp ứng yêu cầu

(HQ Online)-Từ ngày 24/8/2018, Cục Hải quan TP.HCM triển khai chính thức Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân Thuận.

(HQ Online)- Từ đầu năm đến nay, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT, gọt tắt là Dịch vụ công trực tuyến HQ36a) được ngành Hải quan tăng tốc thực hiện, góp phần tạo thuận lợi cho cộng đồng DN, nhất là giảm thời gian thực hiện thủ tục.

(HQ Online)- Ngày 9/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Hệ thống quản lý hải quan tự động trên phạm vi cả nước.
(HQ Online)- Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đơn vi vừa nâng cấp thành công Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) lên phiên bản 2.4 theo hướng dẫn của của Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan).

(HQ Online)- Sau hơn 1 năm triển khai Quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến (ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-TCHQ ngày 17/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan), hoạt động trực ban, giám sát trực tuyến đã dần đi vào nề nếp, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý đối với trường hợp chưa thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ.

(HQ Online)-Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 đã đi được một nửa chặng đường, để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành khảo sát thực tế thực hiện tại địa phương.

(HQ Online)- Trong 4 cục hải quan địa phương đang áp dụng, Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị có số lượng container thực hiện nhiều nhất.

(HQ Online)-Theo kế hoạch thí điểm, đối với cảng biển, hiện chỉ còn cảng Tân cảng Cát Lái là cảng biển cuối cùng thực hiện thí điểm Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa XNK, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế. Cục Hải quan TP.HCM đã sẵn sàng triển khai tại cảng biển lớn nhất cả nước này.

(HQ Online)- Tháng 6, cơ quan Hải quan sẽ hoàn thiện việc rà soát, đánh giá hiện trạng và lựa chọn các doanh nghiệp triển khai; tháng 7 phấn đấu hoàn thành kế hoạch triển khai chi tiết tại các cục hải quan địa phương.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo
Quảng cáo