Skip Ribbon Commands
Skip to main content
MỘT CỬA QUỐC GIA

(HQ Online)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020. Nội dung quan trọng là các giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã được Chính phủ đặt ra.

Chi tiết
(HQ Online)- Bộ Giao thông vận tải là đơn vị phải kết nối nhiều nhất, tiếp đến là Bộ Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Chi tiết

(HQ Online)- Thời gian đang rất gấp rút nhưng số lượng thủ tục kết nối mới của các bộ, ngành vẫn còn ít so với mục tiêu do Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt Ủy ban chỉ đạo 1899) đặt ra.

Chi tiết
(HQ Online)- Theo Kế hoạch, ngày 5/10/2018, Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) được triển khai chính thức tại Cảng thủy nội địa Long Bình (TP.HCM). Chi tiết

(HQ Online)- Đăng ký kết nối 23 thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) trong năm 2018, nhưng đến nay mới chỉ có 1 thủ tục được đơn vị chủ trì thuộc Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo 1899) để thực hiện công việc liên quan.

Chi tiết

(HQ Online)- Có đến 8/10 thủ tục được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) đăng ký kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) nhưng chưa được cơ quan chuyên môn của bộ này làm việc với Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo 1899), để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Chi tiết

(HQ Online)- Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 5846/BGTVT-TTCNTT về việc đề nghị không triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đối với 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa. 

Chi tiết
(HQ Online)- Việc mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) ở cảng biển sẽ được thực hiện với toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận, theo chỉ đạo vừa được Tổng cục Hải quan phát đi hôm nay 26/6 đối với các cục hải quan địa phương. Chi tiết