Skip Ribbon Commands
Skip to main content
MỘT CỬA QUỐC GIA

(HQ Online)- Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 5846/BGTVT-TTCNTT về việc đề nghị không triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đối với 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa. 

Chi tiết
(HQ Online)- Việc mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) ở cảng biển sẽ được thực hiện với toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận, theo chỉ đạo vừa được Tổng cục Hải quan phát đi hôm nay 26/6 đối với các cục hải quan địa phương. Chi tiết

(HQ Online)- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình trả lời phỏng vấn Báo Hải quan về kết quả thực hiện ASW, NSW trong lĩnh vực hải quan.

Chi tiết

(HQ Online)- Nhân dịp Chính phủ tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Giải pháp thúc đẩy phát triển Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng- Phó Trưởng ban  Ủy ban chỉ đạo quốc gia ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Hải quan xoay quanh các nội dung của chủ đề quan trọng này.

Chi tiết
(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-customs) đối với 3 thủ tục của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) sắp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Chi tiết

(HQ Online)- Theo Trung tâm CNTT (Bộ Giao thông vận tải), dự kiến 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa sẽ được đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 1/7/2018 tại 14/25 cảng vụ Hàng hải và sẽ tiếp tục triển khai tại các cảng vụ Hàng hải còn lại và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 3 từ ngày 25/7/2018.

Chi tiết
(HQ Online)- Mục tiêu phấn đấu được đặt ra là quý I/2018, các bộ, ngành kết nối 25 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) nhưng đến nay chưa có thủ tục mới nào được kết nối. Chi tiết
(HQ Online)- Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại, đến cuối tháng 4 có 11 bộ, ngành tham gia kết nối NSW với 47 thủ tục hành chính (chưa tính thủ tục trong lĩnh vực Hải quan thuộc Bộ Tài chính).
Chi tiết