Skip Ribbon Commands
Skip to main content
CHÍNH SÁCH THUẾ BVMT

(HQ Online)- Tuy số tiền thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) không được để riêng dành cho nhiệm vụ BVMT mà nộp toàn bộ vào NSNN, song nhìn vào con số thống kê có thể thấy, chi từ NSNN cho các nhiệm vụ về BVMT luôn lớn hơn số thu về.

Chi tiết

(HQ Online)- Thời gian qua, cùng với các chính sách thu hiện hành liên quan đến bảo vệ môi trường (BVMT), thuế BVMT góp phần động viên sự đóng góp hợp lý của xã hội vào NSNN để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có chi giải quyết các vấn đề môi trường, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho Nhà nước trong việc quản lý và BVMT.

Chi tiết

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã chính thức đưa ra lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về biểu thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) với khá nhiều thay đổi về mức thuế suất của các mặt hàng, đặc biệt là xăng dầu. Đây là vấn đề đang thu hút sự chú ý của dư luận. PV Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Xuân Trường, Trưởng khoa Tại chức kiêm giảng viên cao cấp bộ môn Thuế, Học viện Tài chính và PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính xung quanh vấn đề này.

Chi tiết

(HQ Online)- Dự kiến việc điều chỉnh thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu sẽ góp phần giảm tác động do thực hiện cắt giảm mức thuế NK theo các cam kết quốc tế, đồng thời đảm bảo giá bán lẻ xăng dầu của Việt Nam tương đồng với giá bán xăng dầu của các nước trong khu vực, góp phần hạn chế buôn lậu xăng dầu.

Chi tiết

(HQ Online)- Xung quanh đề xuất của Bộ Tài chính về tăng thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lên kịch khung đối với nhiều mặt hàng, trong đó có xăng dầu, ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính đã đưa ra những lý giải cụ thể.

Chi tiết

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa chính thức đưa ra lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường với khá nhiều thay đổi về mức thuế suất của các mặt hàng, đặc biệt là xăng dầu.

Chi tiết