Skip Ribbon Commands
Skip to main content
KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

(HQ Online)- Là một trong số bộ, ngành thực hiện nghiêm yêu cầu của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH-CN) thời gian qua đã nỗ lực đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, để đáp ứng hơn nữa yêu cầu của doanh nghiệp và kỳ vọng của Chính phủ, còn rất nhiều việc mà Bộ này phải tiến hành.

Chi tiết

(HQ Online)-Sau ba năm Tổng cục Hải quan nỗ lực cùng với các bộ, ngành thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK, đến nay số lượng mặt hàng thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành còn gần 78.400 mặt hàng.

Chi tiết

(HQ Online)-Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu", Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động phối hợp triển khai, đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chi tiết

(HQ Online)- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về an toàn thực phẩm với nhiều quy định cải cách trong quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng NK, tuy vậy trong quá trình triển khai thực tế cơ quan Hải quan vẫn phát sinh vương mắc cần sớm có hướng dẫn. 

Chi tiết

(HQ Online)- Đó là một trong những nội dung giải đáp của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sau khi lắng nghe Cục Hải quan Hải Phòng phản ánh vướng mắc liên quan đến triển khai Nghị định số 15 về hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Chi tiết

(HQ Online)- Tại báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ năm 2017 đến nay, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ:

Chi tiết

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá.

Chi tiết

(HQ Online)-Dù yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phải cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, tuy nhiên theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, các bộ chưa quyết liệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo.

Chi tiết