Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NGHỊ ĐỊNH 59 VÀ THÔNG TƯ 39

(HQ Online)-Ngày 26/6, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc lần 1 năm 2018, Cục Hải quan Bình Dương đã hướng dẫn, giải đáp nhiều câu hỏi vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Chi tiết
(HQ Online)- Quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC, Cục Hải quan Hải Phòng đã kịp thời tiếp nhận và trả lời một số vướng mắc phát sinh của cộng đồng doanh nghiệp. Chi tiết

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn 3352/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn các cục hải quan địa phương thực hiện thống nhất trong việc thực hiện văn bản pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đã được sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Chi tiết

(HQ Online)-Ngày 14/6, tại hội nghị Triển khai Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư 38/2018/TT-BTC, 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính cho gần 140 DN, trên địa bàn, Cục Hải quan Long An đã giải đáp trên 40 câu hỏi của DN liên quan các quy định của Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Chi tiết

(HQ Online)- Quyền Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Âu Anh Tuấn và Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu Nguyễn Ngọc Hưng tham gia giải đáp trực tuyến với bạn đọc về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Chi tiết

(HQ Online)-Từ 9 đến 11 giờ ngày 13/6, Báo Hải quan tổ chức buổi giải đáp trực tuyến trên Báo Hải quan điện tử (tại địa chỉ www.baohaiquan.vn) với bạn đọc về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Chi tiết

(HQ Online)- Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK có hiệu lực thi hành từ 5/6/2018.

Chi tiết

(HQ Online)- Nhiều quy định liên quan đến thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; cũng như thời hạn nộp thuế và bảo lãnh thuế; việc thu, nộp phí, lệ phí hải quan đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Chi tiết