Skip Ribbon Commands
Skip to main content
KỲ HỌP THỨ 6, QH KHÓA XIV

(HQ Online)- Báo cáo trước Quốc hội vào đầu giờ sáng nay, 22/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Mặc dù còn những hạn chế, khó khăn và trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, chúng ta đã kiểm soát tốt lạm phát, ổn định vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung chỉ đạo phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực mới nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Chi tiết

(HQ Online)- Tiếp tục phiên họp sáng 22/10 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chi tiết

(HQ Online)-  Sáng ngày 22/10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã chính thức được khai mạc tại hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội.

Chi tiết

Ngày 22/10/2018, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chi tiết